Kritiky.cz > Horory > Haunting of Whaley House, The (2012)

Haunting of Whaley House, The (2012)

Haunting20of20Whaley20House20The202012
Haunting20of20Whaley20House20The202012
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V noci dům pat­ří duchům! Běda tomu, kdo je při­jde rušit, nebo poško­dí nějak dům či jeho vyba­ve­ní…

Penny si během stu­dia medi­cí­ny zača­la nedáv­no při­vy­dě­lá­vat jako prů­vod­ky­ně v jed­nom z nej­stra­ši­del­něj­ších domů USA. Whaley House dnes už slou­ží jako turis­tic­ká atrak­ce v San Diegu, ale má za sebou oprav­du ponu­rou minu­lost. Nejen že v něm údaj­ně stra­ší a žijí ducho­vé, ale občas u něj dojde i k podiv­ným úmr­tím, či musí být někte­ří návštěv­ní­ci pře­ve­ze­ni do nemoc­ni­ce. Penny přes­to na duchy nevě­ří a nechá se pře­svěd­čit svým pří­te­lem a sku­pin­kou přá­tel, aby jim v noci udě­la­la sou­kro­mou pro­hlíd­ku. Jenomže nic se nemá brát na leh­kou váhu a ducho­vé nechtě­jí být ruše­ni! Jejich opo­váž­li­vost musí být po záslu­ze potres­tá­na…

Český název: Prokletí ve Whaley House

Režie: Jose Prendes

Rok výro­by: 2012

Délka: 89 min

Země: USA

 

Hrají:

Stephanie Greco...(Penny Abbot)

Alex Arleo...(Jake Wildman)

Arielle Brachfeld...(Vanessa Dane)

Graham Denman...(Craig Gavin)

Carolina Groppa...(Giselle James)

Lynn Lowry...(Bethany Romero)

Mindy Robinson...(Candy)

...a dal­ší

Když na vás hned v úvo­du vybaf­ne logo Asylum, všem rych­le dojde, že tady se asi o moc kva­lit­ní podí­va­nou jed­nat nebu­de. Od všech těch bra­ko­vých céč­ko­vých fil­mů o žra­lo­cích, zom­bie, nebo kata­stro­fic­kých a posta­po paskvi­lů se občas poku­sí zabrou­sit i do jiných sub­žánrů a ne vždy to dopad­ne vylo­že­ným prů­se­rem. Tato ducha­ři­na je toho důka­zem. Jde sice i tak o pod­prů­měr­nou podí­va­nou, ale na roz­díl od vět­ši­ny asy­lác­ké tvor­by doká­že nabíd­nout i něko­lik dob­rých scén a ne úpl­ně dement­ní (leč ne moc ori­gi­nál­ní) scé­nář.

 

Jasně, i zde je k vidě­ní kla­sic­ké „klišé“ ve for­mě hýba­jí­cích se před­mě­tů, vrzá­ní pan­tů, bou­chá­ní dve­ří, či „kro­ky na půdě“, ale dojde i k něja­ké­mu tomu gore, budou křu­pat krky, nesmí chy­bět pořád­né ječe­ní a dojde i k poku­su o rádo­by kre­a­tiv­ní úmr­tí (nabod­nu­tí na pum­pu či pro­bod­nu­tí letí­cí židlí…). Někdo se tře­ba i zasmě­je. Horší už to bylo se samot­ným pro­ve­de­ním těch­to scén – jak po tri­ko­vé strán­ce, tak i co se herec­kých výko­nů týče. Ale tak to není u této spo­leč­nos­ti nic nové­ho a člo­věk to tak nějak už i čeká.

 

Samozřejmě nebu­de chy­bět ani tro­cha naho­ty, pár trap­ných hlá­šek, srov­ná­ní Fulciho a Argenta, poslech­ne­me si roz­ho­vor o žen­ských bra­dav­kách (výbě­ru a srov­ná­ní), no a ke kon­ci se obje­ví i jakž­takž sne­si­tel­ná atmo­sfé­ra. Tento film není žád­né vele­dí­lo, ale roz­hod­ně si mys­lím, že nejde o vylo­že­nou ztrá­tu času. Co se Asylum týče, jde o jeden z těch sice pod­prů­měr­ných, ale lep­ších fil­mů.

Hodnocení: 40 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hypnotic (2021)31. prosince 2023 Hypnotic (2021) Raději se nikdy nenechejte zhypnotizovat! Nikdy nevíte, jaké má kdo s vámi plány… Jenn nezažívá zrovna nejšťastnější období. Rozešla se s přítelem, přestože […] Posted in Horory
  • Alone at Night (2022)30. dubna 2024 Alone at Night (2022) Ashley Benson ráda natáčí „živé lechtivé přenosy“ pro své platící zákazníky. Jenomže co když je mezi nimi i nebezpečný sériový vrah, který se nechce jen […] Posted in Horory
  • Shuttle (2008)12. dubna 2024 Shuttle (2008) Dobře si rozmyslete, jako dopravu zvolíte! Ne vždy je totiž pomocná ruka podána v dobrém úmyslu… Kamarádky Mel a Jules se vrací z dovolené v Mexiku zpět do […] Posted in Horory
  • Haunting of the Tower of London, The (2022)12. dubna 2024 Haunting of the Tower of London, The (2022) Co se skutečně odehrálo v Toweru? K odhalení tajemství je potřeba komunikace s mrtvými a zároveň přežít bolestivé mučení pod taktovkou tyrana… Král Edward […] Posted in Horory
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Exorcists, The (2023)3. dubna 2024 Exorcists, The (2023)   Vymýtání a Ouija nejsou moc dobrá kombinace. Zvláště když tím ZLO získává převahu a Bůh zrovna moc nestojí na vaší straně, i když by měl… Doktorka […] Posted in Horory
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Aftermath (2021)28. března 2024 Aftermath (2021)   Manželská krize, nevěra, nový dům a nezvaný nájemník – nic originálního tu nečekejte…! Manželé Kevin a Natalie prožívají manželskou krizi, zapříčiněnou […] Posted in Horory
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
  • Within (2016)30. ledna 2024 Within (2016) Pokud si kupujete nový barák, zjistěte si, zda společně s ním nekupujete i nějakou nežádanou osobu navíc… John Alexander se společně se svou dcerou Hannah a […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44038 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71626 KB. | 14.07.2024 - 12:45:45