Kritiky.cz > Horory > Aftermath (2021)

Aftermath (2021)

word image 370034 1
word image 370034 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Manželská kri­ze, nevě­ra, nový dům a nezva­ný nájem­ník – nic ori­gi­nál­ní­ho tu neče­kej­te…!

Manželé Kevin a Natalie pro­ží­va­jí man­žel­skou kri­zi, zapří­či­ně­nou její nedáv­nou nevě­rou. Přestože se oba sna­ží, jejich city i vzá­jem­ná důvě­ra jsou na bodu mra­zu. Manželství by však oba chtě­li zachrá­nit a tak se roz­hod­nou pře­stě­ho­vat do nové­ho domu. A to i přes­to, že v něm došlo k podiv­né vraž­dě a sebe­vraž­dě před­cho­zích maji­te­lů. Zpočátku se zdá, že k sobě začí­na­jí sku­teč­ně zno­vu nachá­zet ces­tu, ale záhy začne dochá­zet k podiv­ným udá­los­tem. Jakoby v domě neby­li sami. Věci nejsou na svém mís­tě, sly­ší podiv­né zvu­ky, zemře jejich pes a brzy začnou dal­ší hád­ky a vyčí­tá­ní. Kevin je stá­le více pře­svěd­če­ný, že jeho žena s ním hra­je nečis­tou hru, vymýš­lí si a opět jej pod­vá­dí, zatím­co ona začne odkrý­vat děsi­vé tajem­ství a minu­lost jejich nové­ho domu, kte­ré začne ohro­žo­vat na živo­tě jí i její blíz­ké…

 

Český název: Spoušť

Režie: Peter Winther

Rok výro­by: 2021

Délka: 114 min

Země: USA

 

Hrají:

Ashley Greene...(Natalie Dadich)

Shawn Ashmore...(Kevin Dadich)

Britt Baron...(Dani)

Diana Hopper...(Avery)

Jason Liles...(Otto)

...a dal­ší

Kdybych nedáv­no nevi­děl hned něko­lik fil­mů na podob­né téma, mož­ná by mě doká­za­la záplet­ka i zaujmout. Takhle však musím sou­hla­sit s tím, že jde jen o dal­ší tuc­to­vou kopír­ku star­ších kous­ků, kte­rá moc ori­gi­na­li­ty nepo­bra­la. Tvůrci krad­li nápa­dy, kde se dalo a bohu­žel z nich vytvo­ři­li jen zdlou­ha­vě nud­nou podí­va­nou, kte­rá má sice něko­lik slib­ných momen­tů, ale jako celek to moc nefun­go­va­lo. Navíc nám to bylo podá­no v mno­hem hor­ším pro­ve­de­ní, než tomu bylo kupří­kla­du v Hrůzné minu­los­ti nebo ve fil­mu V domě.

 

Víc jak polo­vi­na fil­mu se točí oko­lo man­žel­ské kri­ze, nevě­ře, nedů­vě­ře a hádek, což moc kre­di­tu rov­něž nepři­nes­lo. Spíš než horor či thriller to dlou­hou dobu půso­bi­lo jako tuc­to­vé man­žel­ské dra­ma a já se u toho oprav­du dost nudil. Potom si koneč­ně někdo vzpo­mněl, že chtěl točit vlast­ně něco jiné­ho a tak se troš­ku při­tvr­di­lo. Atmosféra se mír­ně zlep­ši­la, dojde i na něja­ké to nási­lí, ale stej­ně to nefun­go­va­lo tak, jak bych oče­ká­val. Když se ve finá­le obje­vil nezva­ný nájem­ník, musel jsem se hla­si­tě zasmát. I v tom­to pří­pa­dě tvůr­ci pro­hrá­li na plné čáře opro­ti svým před­chůd­cům. Ti co snad oče­ká­va­li, že by za vším moh­ly sku­teč­ně být nad­při­ro­ze­né síly, tak ti budou zkla­má­ni ješ­tě víc. Vrzání dve­ří, bli­ká­ní svě­tel a pře­mís­ťo­vá­ní před­mě­tů už dneska moc lidí nevy­dě­sí.

 

Jediným kla­dem bylo herec­ké obsa­ze­ní hlav­ní dvo­ji­ce. Shawn Ashmore nepřed­ve­dl špat­ný výkon, ale já se stej­ně více sou­stře­dil na Ashley Greene. Jak jsem neměl rád Stmívání, tak jí jsem v té době váž­ně zbož­ňo­val. Už sice dost zestár­la, ale pořád je to doce­la pěk­ná baba. Navíc již něja­kou dobu odho­di­la stud před kame­rou – což samo­zřej­mě při­ví­ta­jí hlav­ně chla­pi. I ona zahrá­la svou roli doce­la sluš­ně, ale co je to plat­né, když samot­ný pří­běh byl nic moc. Já už pros­tě viděl na tohle téma něko­lik fil­mů a ten­to pat­ří mezi ty slab­ší. Takže to nevi­dím ani na prů­měr­né ohod­no­ce­ní.

Hodnocení: 40 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Alone at Night (2022)30. dubna 2024 Alone at Night (2022) Ashley Benson ráda natáčí „živé lechtivé přenosy“ pro své platící zákazníky. Jenomže co když je mezi nimi i nebezpečný sériový vrah, který se nechce jen […] Posted in Horory
  • Alien Abduction (2014)28. prosince 2023 Alien Abduction (2014)   Podivné světelné úkazy zachycené na ruční kameru skrývají něco mnohem děsivějšího… Peter Morris se společně se svou ženou Katie a třemi dětmi Coreym, […] Posted in Horory
  • Shuttle (2008)12. dubna 2024 Shuttle (2008) Dobře si rozmyslete, jako dopravu zvolíte! Ne vždy je totiž pomocná ruka podána v dobrém úmyslu… Kamarádky Mel a Jules se vrací z dovolené v Mexiku zpět do […] Posted in Horory
  • Attack of the Herbals (2011)12. dubna 2024 Attack of the Herbals (2011) Nacistický čajíček s nežádoucími vedlejšími účinky… Jackson se vrací zpět do malé rodné zapadlé skotské vesničky Lobster Cove. Většina obyvatel z jeho […] Posted in Horory
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Haunting of Whaley House, The (2012)3. dubna 2024 Haunting of Whaley House, The (2012) V noci dům patří duchům! Běda tomu, kdo je přijde rušit, nebo poškodí nějak dům či jeho vybavení… Penny si během studia medicíny začala nedávno přivydělávat […] Posted in Horory
  • Exorcists, The (2023)3. dubna 2024 Exorcists, The (2023)   Vymýtání a Ouija nejsou moc dobrá kombinace. Zvláště když tím ZLO získává převahu a Bůh zrovna moc nestojí na vaší straně, i když by měl… Doktorka […] Posted in Horory
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Among the Living (2022)28. března 2024 Among the Living (2022)   Nízkorozpočtová zbytečnost a jen další paskvil na téma smrtící nákazy a zombie… Smrtící nákaza se šíří napříč celou zemí a nakažené mění v bestie […] Posted in Horory
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52944 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71596 KB. | 19.06.2024 - 19:04:42