Kritiky.cz > Horory > Shuttle (2008)

Shuttle (2008)

Shuttle202008
Shuttle202008
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dobře si roz­mys­le­te, jako dopra­vu zvo­lí­te! Ne vždy je totiž pomoc­ná ruka podá­na v dob­rém úmys­lu…

Kamarádky Mel a Jules se vra­cí z dovo­le­né v Mexiku zpět do LA. Jedné z nich však nedo­ra­zí kufr a tak se zkla­ma­né dív­ky na letiš­ti zdr­ží kvů­li rekla­ma­ci a málem nestih­nou posled­ní bus do cen­t­ra měs­ta. Zastaví však u nich řidič mini­bu­su, kte­rý jim nabíd­ne, že je sve­ze za polo­vič­ní cenu. Dívky nabíd­ku při­jí­ma­jí a spo­leč­ně s nimi k neli­bos­ti řidi­če nastou­pí i dva mla­dí­ci Matt a Seth, kte­ří dív­ky „obl­bo­va­li“ již na letiš­ti. Kromě nich s nimi jede ješ­tě tichý star­ší muž Andy. Cesta do měs­ta se však záhy změ­ní v nej­hor­ší noč­ní můru jejich živo­ta. Z řidi­če se totiž vyklu­be ozbro­je­ný únos­ce, kte­rý má s nimi vlast­ní plá­ny a neští­tí se ani vraž­dy…

České názvy: Noční auto­bus, Konečná sta­ni­ce: Smrt

Režie: Edward Anderson

Rok výro­by: 2008

Délka: 107 min

Země: USA

 

Hrají:

Peyton List...(Mel)

Cameron Goodman...(Jules)

Tony Curran...(řidič)

Dave Power...(Matt)

James Snyder...(Seth)

Cullen Douglas...(Andy)

...a dal­ší

Na ten­to níz­ko­roz­počto­vý thriller/drama jsem nara­zil zce­la náho­dou. Mám doce­la rád podob­né záplet­ky, kte­ré občas koke­tu­jí i s horo­ro­vým žánrem, ale tady jde spí­še sku­teč­ně jen o thriller, ze kte­ré­ho se násled­ně vyklu­be „obchod s bílým masem“. Sám milu­ji ces­to­vá­ní a sna­žím se ces­to­vat, co to jde a finan­ce dovo­lí, jsem si však vědom, že exis­tu­je celá řada nebez­peč­ných míst – kde turis­tům hro­zí řada nebez­pe­čí. Okradnout vás mohou ale i u nás, ovšem ten­to film zachá­zí o něco dále. Obchodování s bílým masem není neob­vyk­lé ani v někte­rých čás­tech Evropy, zvláš­tě pak dole na Balkáně a pře­de­vším ženy jsou v mno­hem vět­ším nebez­pe­čí. A to se nebu­de­me bavit o nedob­ro­vol­ných dár­cích orgá­nů na někte­rých kon­ti­nen­tech.

 

Začátek fil­mu nabíd­ne doce­la zají­ma­vou atmo­sfé­ru i dus­no – hlav­ně od chví­le, kdy řidič změ­ní své cho­vá­ní a pře­jde k tero­ri­zo­vá­ní svých ces­tu­jí­cích. Pár pěk­ných scén i názna­ků atmo­sfé­ry se tu najde, ale jak čas ply­nul, došlo i na doce­la vel­ký počet hlu­chých míst, hro­ma­du nelo­gic­ké­ho cho­vá­ní postav (jas­ně, sám nevím, jak bych se cho­val v podob­né situ­a­ci) – šan­cí na únik měli oprav­du dost a svůj osud si více méně všich­ni zaslou­ži­li za svou blbost.

 

Herecké výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných neby­li vylo­že­ně špat­né, jen ško­da (zvláš­tě pro muže), že kro­mě svlék­nu­tí do spod­ní­ho prádla, tu nedo­jde k něja­ké té naho­tě (tu fot­ku v bed­ně nepo­čí­tám), když už obě hereč­ky byly doce­la pohled­né. Taky bych sne­sl vět­ší por­ci nási­lí, pro­to­že když už k něja­ké­mu došlo, neby­lo to špat­ně nato­če­né. Dojde i na něko­lik rádo­by zvra­tů, ale ani ty moc lidí nepře­kva­pí. Asi nej­víc mi vadi­lo, že to celé bylo nato­če­né v tako­vém šeru/přítmí.  Víc jak prů­měr­né ohod­no­ce­ní si však ten­to film neza­slou­ží.

Hodnocení: 50 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Alone at Night (2022)30. dubna 2024 Alone at Night (2022) Ashley Benson ráda natáčí „živé lechtivé přenosy“ pro své platící zákazníky. Jenomže co když je mezi nimi i nebezpečný sériový vrah, který se nechce jen […] Posted in Horory
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Haunting of Whaley House, The (2012)3. dubna 2024 Haunting of Whaley House, The (2012) V noci dům patří duchům! Běda tomu, kdo je přijde rušit, nebo poškodí nějak dům či jeho vybavení… Penny si během studia medicíny začala nedávno přivydělávat […] Posted in Horory
  • Exorcists, The (2023)3. dubna 2024 Exorcists, The (2023)   Vymýtání a Ouija nejsou moc dobrá kombinace. Zvláště když tím ZLO získává převahu a Bůh zrovna moc nestojí na vaší straně, i když by měl… Doktorka […] Posted in Horory
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Aftermath (2021)28. března 2024 Aftermath (2021)   Manželská krize, nevěra, nový dům a nezvaný nájemník – nic originálního tu nečekejte…! Manželé Kevin a Natalie prožívají manželskou krizi, zapříčiněnou […] Posted in Horory
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
  • Within (2016)30. ledna 2024 Within (2016) Pokud si kupujete nový barák, zjistěte si, zda společně s ním nekupujete i nějakou nežádanou osobu navíc… John Alexander se společně se svou dcerou Hannah a […] Posted in Horory
  • Night Teeth (2021)11. ledna 2024 Night Teeth (2021) Dvě pěkná mladá děvčata na zadní sedačce auta ještě neznamenají žádnou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslova…! Již stovky let panuje mezi […] Posted in Horory
  • Demonic (2021)7. ledna 2024 Demonic (2021) Démonické síly, virtuální realita a špatný vztah matky s dcerou – zázraky se tentokrát nekonali… Krátce poté co se Carly po delší době setkává se svou […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38596 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71835 KB. | 20.07.2024 - 15:54:08