Kritiky.cz >

Alone at Night (2022)

Ashley Benson ráda natá­čí „živé lech­ti­vé pře­no­sy“ pro své pla­tí­cí zákaz­ní­ky. Jenomže co když je mezi nimi i nebez­peč­ný séri­o­vý vrah, kte­rý se nechce jen kou­kat… Cam-Girl Vicky se po roz­cho­du... Read more »

Attack of the Herbals (2011)

Nacistický čají­ček s nežá­dou­cí­mi ved­lej­ší­mi účin­ky… Jackson se vra­cí zpět do malé rod­né zapad­lé skot­ské ves­nič­ky Lobster Cove. Většina oby­va­tel z jeho návra­tu nemá zrov­na moc vel­kou radost, tedy kro­mě jeho... Read more »

Aftermath (2021)

  Manželská kri­ze, nevě­ra, nový dům a nezva­ný nájem­ník – nic ori­gi­nál­ní­ho tu neče­kej­te…! Manželé Kevin a Natalie pro­ží­va­jí man­žel­skou kri­zi, zapří­či­ně­nou její nedáv­nou nevě­rou. Přestože se oba sna­ží, jejich city... Read more »

Among the Living (2022)

  Nízkorozpočtová zby­teč­nost a jen dal­ší paskvil na téma smr­tí­cí náka­zy a zom­bie… Smrtící náka­za se šíří napříč celou zemí a naka­že­né mění v bes­tie lač­ní­cí po krvi. Nenakažení se sna­ží pře­žít a ukrý­va­jí se... Read more »

Alien Abduction (2014)

  Podivné svě­tel­né úka­zy zachy­ce­né na ruč­ní kame­ru skrý­va­jí něco mno­hem děsi­věj­ší­ho… Peter Morris se spo­leč­ně se svou ženou Katie a tře­mi dět­mi Coreym, Jill a Rileym vydá­vá kem­po­vat k nechval­ně pro­slu­lé... Read more »
Stránka načtena za 2,50982 s | počet dotazů: 186 | paměť: 46987 KB. | 20.07.2024 - 22:43:04