Kritiky.cz > Horory > Pact, The 2 (2014)

Pact, The 2 (2014)

word image 369635 1
word image 369635 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jidášův odkaz roz­ná­ší hrů­zu a utr­pe­ní dál! Jenomže ten­to­krát budou u toho­to pokra­čo­vá­ní dost trpět i samot­ní divá­ci…

June ráda kres­lí děsi­vé komiksy a inspi­ra­ci pro svou prá­ci hle­dá kupří­kla­du na fot­kách z már­ni­ce nebo uklí­ze­ním pozůstat­ků na mís­tech, kde se ode­hrá­ly vraž­dy. Tyto „kšef­ty“ jí doha­zu­je její pří­tel Daniel, kte­rý dělá u poli­cie. Poslední zavraž­dě­ná však do měs­ta při­ve­de i agen­ta FBI, pro­to­že jak to tak vypa­dá, někdo napo­do­bu­je prá­ci nechval­ně pro­slu­lé­ho séri­o­vé­ho vra­ha Jidáše. Ten je již sice po smr­ti, ale s June ho pojí rodin­né pou­to, o kte­rém až dosud nevě­dě­la. Vraždy začnou při­bý­vat a v ohro­že­ní živo­ta se oci­tá i sama mla­dá dív­ka. Rozhodne se pro­to vyhle­dat pomoc Annie Barlow, kte­rá doká­za­la Jidáše zasta­vit a snad jí pomů­že i nyní. Jenomže sto­jí za vším sku­teč­ně něja­ký napo­do­bi­tel, nebo v tom mají prs­ty nad­při­ro­ze­né síly?

 

Český název: Hrůzná minu­lost 2

Režie: Dallas Richard Hallam, Patrick Horvath

Rok výro­by: 2014

Délka: 96 min

Země: USA

Hrají:

Camilla Luddington...(June Abbott)

Caity Lotz...(Annie)

Scott Michael Foster...(strážník Daniel Meyer)

Patrick Fischler...(FBI Agent Ballard)

Haley Hudson...(Stevie)

Mark Steger...(Charles Barlow / Judas)

...a dal­ší

Tady si vidi­tel­ně někdo hod­lal „při­hřát polívčič­ku“ na osvěd­če­né znač­ce a shráb­nout taky tro­chu té pomy­sl­né fil­mo­vé slá­vy. Jenomže jak­si poza­po­mněl zapra­co­vat na kva­li­tě scé­ná­ře, potaž­mo celé­ho fil­mu. Obměna na reži­sér­ském křes­le evi­dent­ně tomu­to pokra­čo­vá­ní nesed­la a hned dvo­ji­ce tvůr­ců odved­la mizer­nou prá­ci po všech strán­kách. Už samot­ný prv­ní díl nepo­va­žu­ji za nic svě­to­bor­né­ho, ale pořád to byla lehce nad­prů­měr­ná podí­va­ná, kte­rá nám nabíd­la něko­lik zají­ma­vých momen­tů, dobrou atmo­sfé­ru i výkon hlav­ní hrdin­ky.

Tady se sice obje­vi­la rov­něž doce­la sym­pa­tic­ká před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role a ani ona nepo­da­la vylo­že­ně špat­ný výkon, ale co se atmo­sfé­ry i dob­rých pasá­ží týče – tak to už byla (ne)pěkně vylu­ho­va­ná a smr­du­tá kávič­ka. Nefungovalo tu sko­ro nic. Spousta nud­ných dia­lo­gů, bou­chá­ní dve­ří, bli­ká­ní svě­tel ani obje­vo­vá­ní mrt­vé­ho Jidáše či hrát­ky se stí­ny – to není žád­né ter­no, zvlášť když pros­tě nefun­go­va­la samot­ná atmo­sfé­ra.

Lekačky se míje­ly účin­kem (a to jich tu bylo jen, co by se za nehet vešlo), vraž­dy se ode­hrá­ly mimo záběr kame­ry a při­tvr­di­lo se tepr­ve ke kon­ci. A to taky nebyl žád­ný zázrak. Na pomoc při­šla hrdin­ka z jed­nič­ky, ale bohu­žel tu měla jen malý pro­stor. Místy jsem se nesku­teč­ně nudil a u závě­reč­ných titul­ků jsem si uvě­do­mil, že oni snad pro­bo­ha ješ­tě uva­žo­va­li nad dal­ším pokra­čo­vá­ním – jen to ne!!! Pokud jsem jed­nič­ce dal 50%, tak tady musím jít o dost dolů. Vyložený odpad to není, ale nebýt něko­li­ka svět­lej­ších oka­mži­ků, neby­lo by to od něj moc dale­ko.

Hodnocení: 30 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Alone at Night (2022)30. dubna 2024 Alone at Night (2022) Ashley Benson ráda natáčí „živé lechtivé přenosy“ pro své platící zákazníky. Jenomže co když je mezi nimi i nebezpečný sériový vrah, který se nechce jen […] Posted in Horory
  • Shuttle (2008)12. dubna 2024 Shuttle (2008) Dobře si rozmyslete, jako dopravu zvolíte! Ne vždy je totiž pomocná ruka podána v dobrém úmyslu… Kamarádky Mel a Jules se vrací z dovolené v Mexiku zpět do […] Posted in Horory
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Haunting of Whaley House, The (2012)3. dubna 2024 Haunting of Whaley House, The (2012) V noci dům patří duchům! Běda tomu, kdo je přijde rušit, nebo poškodí nějak dům či jeho vybavení… Penny si během studia medicíny začala nedávno přivydělávat […] Posted in Horory
  • Exorcists, The (2023)3. dubna 2024 Exorcists, The (2023)   Vymýtání a Ouija nejsou moc dobrá kombinace. Zvláště když tím ZLO získává převahu a Bůh zrovna moc nestojí na vaší straně, i když by měl… Doktorka […] Posted in Horory
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Aftermath (2021)28. března 2024 Aftermath (2021)   Manželská krize, nevěra, nový dům a nezvaný nájemník – nic originálního tu nečekejte…! Manželé Kevin a Natalie prožívají manželskou krizi, zapříčiněnou […] Posted in Horory
  • Within (2016)30. ledna 2024 Within (2016) Pokud si kupujete nový barák, zjistěte si, zda společně s ním nekupujete i nějakou nežádanou osobu navíc… John Alexander se společně se svou dcerou Hannah a […] Posted in Horory
  • Night Teeth (2021)11. ledna 2024 Night Teeth (2021) Dvě pěkná mladá děvčata na zadní sedačce auta ještě neznamenají žádnou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslova…! Již stovky let panuje mezi […] Posted in Horory
  • Demonic (2021)7. ledna 2024 Demonic (2021) Démonické síly, virtuální realita a špatný vztah matky s dcerou – zázraky se tentokrát nekonali… Krátce poté co se Carly po delší době setkává se svou […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,49219 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71626 KB. | 14.07.2024 - 18:22:12