Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Anna a král

Anna a král

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nádherný pří­běh na poza­dí pře­krás­ných reá­lií Siamu. Osudy uči­tel­ky Anny a krá­le Mongkuta a jejich pohle­du na svět.

10.10. TV Nova - 20:30

   Anna Leonovensová při­jíž­dí do Siamu na pozvá­ní krá­le, aby uči­la jeho syna (tedy, nako­nec se uká­že, že bude učit celou jeho krá­lov­skou rodi­nu, kte­rá čítá přes pade­sát dětí…), ale hned od počát­ku se zde setká­vá s napros­to odliš­nou kul­tu­rou a cho­vá­ním, než je zvyk­lá. Jenže Anna je upřím­ná a roz­hod­nu­tá bojo­vat za své názo­ry a to i před samot­ným krá­lem. Možná prá­vě pro­to si jí Mongkut oblí­bí a on jí také není roz­hod­ně lhos­tej­ný. Ale přes­to jim jejich kul­tu­ry a  názo­ry nedo­vo­lí býti spo­lu, pro­to­že ani jeden z nich není při­pra­ven na styl živo­ta dru­hé­ho. I když spo­lu pře­ži­jí útok Mongkutova gene­rá­la, kte­rý se roz­hod­ne vyhla­dit krá­lov­skou rodi­nu. Mongkut a jeho děti, man­žel­ky a kon­ku­bí­ny, spo­leč­ně s Annou a jejím synem prcha­jí do kláš­te­ra, ale gene­rál je neú­pros­ně pro­ná­sle­du­je s mno­hem sil­něj­ší armá­dou, ale nako­nec Anna vymys­lí plán, jež sto­jí mno­hem méně živo­tů, než pří­má bitva. Přesto nemo­hou zůstat spo­lu, Anna nemů­že pře­nést přes srd­ce, kru­tost někte­rých záko­nů Siamu, poté, co je, kvů­li lás­ce k jiné­mu muži, popra­ve­na spo­leč­ně se svým milen­cem Balatem, krá­lo­va kon­ku­bí­na a Annina pří­tel­ky­ně Tuptim. Anna se roz­hod­ne opus­tit zemi, ale nako­nec, prá­vě díky tomu, že se blí­ží gene­rál se svý­mi voj­sky zůsta­ne, ale i přes­to, že spo­leč­ně čelí smr­ti nemo­hou zůstat navždy spo­lu a Anna odjíž­dí…  

   Romantický pří­běh, kte­rý Vás roz­hod­ně musí chy­tit za srd­ce, pro­to­že jest­li ne, tak kus dře­va má víc citu než vy. Ale spí­še než, pří­běh Anny a Mongkuta, mě zau­jal pří­běh Tuptim a Balata, při­znám se, když jsem sle­do­val jejich popra­vu, měl jsem na kra­jíč­ku. Fandil jsem Anně, když se u sou­du posta­vi­la pro­ti nesmy­sl­né­mu bití Tuptim, ale prá­vě díky tomu, král neza­sá­hl a nezru­šil popra­vu, aby neztra­til tvář, nechtěl uká­zat, že Anna s ním může mani­pu­lo­vat.  

   Pokud už Vás omr­ze­la zápla­va akč­ních fil­mů a máte chuť, nechat uží­vat své srd­ce, je tato vol­ba pří­mo vyni­ka­jí­cí, dob­ré herec­ké výko­ny, skvě­lá výpra­va, pří­jem­ný pří­běh, co víc si přát.  

Více na Kritiky.cz
Watch Dogs: Legion představuje rekrutaci NPC postav Watch Dogs: Legion představuje rekrutaci NPC postav...
Lívance, co voní kokosem... Už týden za mnou chodil Mireček, jestli bych mu udělala lívance, že má na ně obrovskou chuť...
Četník v New Yorku Film je pokračováním fenomenálně úspěšného filmu Četník ze Saint Tropez z předchozího r...
Rodinná oslava Lars von Trier sice pochází (z filmového pohledu) z relativně nevýznamného Dánska, ale jeho j...
Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015....

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,47209 s | počet dotazů: 280 | paměť: 69656 KB. | 02.12.2023 - 00:54:29