Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)

Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)

ST0202
ST0202
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mám rád celý Star Trek, seri­á­lo­vých epi­zod jsem pro­švi­hl pou­ze něko­lik a tak jsem nesměl zapo­me­nout na dal­ší epi­zo­du 2. série ST Discovery. Tentokrát je to ješ­tě pro sle­do­vá­ní zají­ma­věj­ší, že epi­zo­du reží­ru­je sám Riker - Jonathan Frakes, kte­rý má za sebou i něko­lik Star Trek vel­ko­fil­mů.

Pike v před­cho­zí epi­zo­dě vyře­šil svůj prv­ní pro­blém na své nové lodi a vrhá se zno­vu do akce. Na kon­ci vesmí­ru, kam žád­ná lid­ská noha ješ­tě nevkro­či­la, exis­tu­je lid­ská kolo­nie - 200 let sta­rá.

Během 3. svě­to­vé vál­ky bylo, na Zemi podob­nou pla­ne­tu, něko­lik tisíc lidí pře­mís­tě­no, aby moh­lo zacho­vat lid­skou rasu. Discovery se tam obje­ví, když hle­dá dal­ší výsky­ty ano­má­lie, kte­rá se obje­vi­la v prv­ní epi­zo­dě.

Jonathan Frakes je zku­še­ným reži­sé­rem a už po mno­ha seri­á­lo­vých dílech (Star Trek, Agenti S.H.I.E.L.D., Knihovníci atd.) ví, jak nato­čit správ­nou epi­zo­du. Zkušenost je vidět ve vede­ní her­ců i v pří­bě­hu, kte­rý není, jak před­cho­zí epi­zo­da, tak akč­ní, ale je spí­še dia­lo­go­vý a řeší jeden ze základ­ních pro­blé­mů Federace – základ­ní směr­ni­ci.

Na hlav­ní posta­vy (Michael Burnham, Saru, Pike…) jsme si už zvykly a už od her­ců víme, co oče­ká­vat a vede­ní Frakese nám při­nes­lo ješ­tě lep­ší pocit z celé­ho seri­á­lu, že to není jen tak o akci, ale o pří­bě­hu lidí na osa­mo­ce­né lodi.

O tri­cích a cel­ko­vém poje­tí seri­á­lu jsme už mlu­vil, ale při­po­mí­nám, že jsou pení­ze dob­ře utra­ce­ny za seri­ál, kte­rý v 50 let starém feno­mé­nu Star Trek zane­chá pří­jem­ný pocit.

Fanoušci TOS i TNG urči­tě kri­ti­zu­jí, že to už není Star Trek a že se posta­vy cho­va­jí jinak, než je zná­me, ale Discovery je pros­tě seri­ál do nové­ho tisí­ci­le­tí a je odra­zo­vým můst­kem pro nové fanouš­ky a pro dal­ší seri­ál (o Picardovi a o Georgiou..)

Hodnocení: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68905 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71881 KB. | 13.07.2024 - 02:16:16