Kritiky.cz > Články autora:Lukáš Slíva

Láska nebeská: Fantastická komedie plná nespoutaného a inteligentního humoru

Láska nebeská ja fan­tas­tic­ká kome­die pro všech­ny lidi, kte­ří mají rádi nespou­ta­ný a inte­li­gent­ní humor. Možná si řek­ne­te: „Další roman­tic­ká kome­die? Už zase ta samá pís­nič­ka…‘‘ Jenže Love Actually (jak... Read more »

Ohnivý oceán - Příběh o 3 000 mil dlouhém závodě

            Pokud jste pří­z­niv­ci dob­ro­druž­ných fil­mů sko­ro až wes­ter­nů, tak si Ohnivý oce­án nazý­va­ný též Hidalgo (pod­le názvu koně) roz­hod­ně nenech­te ujít. Tento film byl nato­čen pod­le... Read more »

Strážce (The Sentinel)

Je 14.září 2006 a ve vašich kinech se začí­ná pro­mí­tat nový akč­ní thriller- Strážce (The Sentinel). Tento 108 minu­to­vý krimi-film reží­ro­va­ný Clarkem Johnsonem, rodá­kem z Pensylvánie, je plný pod­ra­zů,  rafi­no­va­ných fint... Read more »
Stránka načtena za 2,53415 s | počet dotazů: 174 | paměť: 46706 KB. | 18.06.2024 - 02:36:23