Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Black Panther - recenze - 7/10

Black Panther - recenze - 7/10

black panther
black panther
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krok vedle

Nový film od Marvelu mě oprav­du mile pře­kva­pil. Podle toho co jsem se dozvě­děl z trai­le­ru, tak mi při­šlo, že děj bude pří­liš jed­no­tvár­ný, ale naštěs­tí tomu tak neby­lo. Film se ele­gant­ním způ­so­bem vyhnul zaběh­nu­té tra­di­ci super-hrdinských fil­mů. Sice se ze začát­ku zdá, že na jed­né strá­ně T’Chall a na dru­hé Ulysses Klaue, zave­dou film do kla­sic­kých kole­jí, ale to se mění když nasta­nou rodin­né boje o Wakandský trůn, kte­ré také uká­žou že kaž­dý si nese něja­ký hřích. Plusem fil­mu je i to, že čás­teč­ně odbo­čil od Marvelovského uni­ver­sa a pro­to nemu­sí brát tak vel­ké ohle­dy na před­cho­zí fil­my.

Wakanda

Cílem toho­to fil­mu bylo beze­spo­ru nás sezná­mit s Wakandou. A to se dle mého názo­ru poved­lo na výbor­nou. Ze začát­ku nás čeka­jí úžas­né zábě­ry Wakandy, její pří­ro­dy a jak bylo řeče­no ve fil­mu „Toto se nedá okou­kat.“ Excelentně vypa­dá také hlav­ní měs­to, kte­ré vypa­dá jako z něja­ké­ho dob­ré­ho Sci-fi. Podíl zde má i soun­d­track, kte­rý je mix tra­dič­ní afric­ké hud­by a moder­ní­ho hip-hopu, even­tu­ál­ně fun­ku.

Trio amazonek

Hlavní posta­va T´Challa (Chadwick Boseman) je ztvár­ně­na vcel­ku dob­ře, ale k per­fekt­ní­mu výsled­ku ješ­tě dost chy­bě­lo. Ve fil­mu spíš vyni­ká tro­ji­ce postav/hereček Shuri – Letitia Wright (mlad­ši sest­ra T´Challa), Nakia – Lupita Nyongro (býva­lá T´Challova lás­ka) a Okoye – Dania Gurita (hla­va krá­lov­ské gar­dy). Tyto hereč­ky si ve fil­mu ved­ly oprav­du výbor­ně a mís­ty film také zachra­ňo­va­li (tře­ba část kdy se pří­běh ode­hrá­val v Jižní Korei). Nesmíme ale také zapo­me­nout na agen­ta CIA Rosse. Toho ztvár­nil Martin Freeman, kte­ré­ho může­te znát ze seri­á­lu Sherlock. Hůře je do fil­mu zapra­co­va­ná posta­va prv­ní­ho zápo­rá­ka Ulyssese Klaue. Ve fil­mu že se zde vysky­tl spí­še omy­lem a to je ško­da, pro­to­že tato posta­va měla oprav­du vel­ký poten­ci­ál.


Podívejte se na hodnocení Black Panther na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67057 s | počet dotazů: 260 | paměť: 69527 KB. | 04.12.2023 - 17:47:54