Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni?

Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni?

Aveg03
Aveg03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když před 11 lety zača­la prv­ní fáze Marvel Cinematic Universe, nikdo netu­šil jak to bude pokra­čo­vat. A během jed­no­ho dese­ti­le­tí pro­du­cen­ti, spo­lu s her­ci, doká­za­li zavr­šit veš­ke­rou prá­ci vel­ko­fil­mem, po kte­rém neví­me jak budou fil­my dál pokra­čo­vat.

Je sice naplá­no­va­ný Spider-man, ale ten nebyl hlav­ní posta­vou v týmov­ce Avengers, a tak neví­me, co nás bude čekat vůbec za fil­my a z jaký­mi posta­va­mi.

Aveg01

Čtvrtý film je posled­ní stá­va­jí­cí­ho týmu, a tak se musí­me roz­lou­čit s mno­ha posta­va­mi, na kte­ré jsme zvyklí. A jakým způ­so­bem, to urči­tě nepo­vím, pro­to­že nechci pře­kva­po­vat ničím, co by moh­li fanouš­ci oče­ká­vat.

Začneme tím, že v před­cho­zím fil­mu Thanos vyvraž­dil půl­ku gala­xie a Avengers se sna­ží jeho činy napra­vit. Jak všich­ni víme, tak čle­no­vé Avengers se zno­vu vrh­nou do akce, kte­rá nemá obdo­by. Někdo potká své vlast­ní já, své rodi­če a někte­ří i zestár­nou.

Příběh, ces­ta, jed­not­li­vých hrdi­nů je hod­ně sple­ti­tá a vel­mi nároč­ná. Nepodařilo se jim úpl­ně všech­no, co si naplá­no­va­li. Za svým osu­dem nejdou spo­leč­ně, ale tro­ji­cích, abychom moh­li sle­do­vat ces­tu za svým úko­lem. A je dob­ře že posta­va Captain Marvel není tak vyu­ži­ta, jak bychom si asi přá­li, je to film hlav­ně o Avengers a Carol Danversová s její silou by napros­to vyční­va­la. Chválím scé­náris­ty za to, že tuto posta­vu vyu­ži­ly pou­ze na začát­ku a na kon­ci fil­mu, a že to hlav­ní udě­la­li Iron Man a Captain America.

Aveg02

Jestli si mys­lí­te, že nám trai­le­ry něco uká­ží, tak vůbec ne. Vše, co se na prv­ní pohled zdá­lo v trai­le­rech jed­no­du­ché, tak to není. Kupa postav byla vyma­zá­na, kupa postav byla nahra­ze­na, tak aby ani nej­vět­ší štou­ral nevě­děl, jak to vlast­ně skon­čí. V trai­le­rech i je mno­ho zábě­rů, kte­ré nám sice moh­li nazna­čit, jak by to vlast­ně moh­lo být, ale naštěs­tí to tak není.  Je tam tolik pře­kva­pe­ní, kte­ré neče­ká­me (něco jako Ben Solo zabil své­ho tátu 🙂 ), abychom moh­li být spo­ko­je­ni. Ale vez­me­me to tak, že je to roz­luč­ko­vý film, ve kte­rém by se mělo hod­ně stát. A nepři­jde­me i hod­ně cameí důle­ži­tých postav z před­cho­zí fil­mů, nikdo důle­ži­tý nechy­bí a má svých pár sekund.

Technická věc fil­mu je doko­na­lá, je vidět, že mini­mál­ně tro­ji­ce tri­ko­vých stu­dií, Digital Domain, Weta  a ILM své počí­ta­če pořád­ně zapo­ti­ly, aby doká­za­li při­vést do kin uvě­ři­tel­ný svět, kte­rý ve vel­ko­fil­mu oče­ká­vá­me. Nejen počí­ta­čo­vé svě­ty, ale i CGI posta­vy byly k rea­li­tě co nej­po­dob­něj­ší. Vše se poda­ři­lo a dokon­ce i hud­ba od Alana Silvestriho, kte­rý doká­zal fil­mu  dát smy­sl.

Nejedná se ale o smut­ný roz­luč­ko­vý film, ale i vel­mi vtip­ný, pro­to­že se vti­py doká­za­li tre­fit do správ­ných a oče­ká­va­ných oka­mži­ků.

Myslím si, že zakon­če­ní 11 let dlou­hé ságy Avengers nemů­že být lep­ší.


Podívejte se na hodnocení Avengers: Endgame na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […] Posted in Speciály
  • 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame18. března 2019 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame Marvel udělal vše proto, aby uchoval tajemství filmu Avengers Endgame, Kevin Feige toto tajnůstkářství dotáhl do bodu, kde marketingovému oddělení dovolil sestříhat trailer jen z prvních […] Posted in Speciály
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […] Posted in Speciály
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame14. března 2019 Avengers: Endgame Screeny z traileru z 14.3.2019. Posted in Galerie
  • Avengers: Endgame má nový trailer14. března 2019 Avengers: Endgame má nový trailer Před několika desítkami minut vypustil Marvel nový trailer na dubnový hit Avengers: Endgame. Nově je součástí týmu Avengers Captain Marvel, její film měl premiéru tento měsíc, a samozřejmě […] Posted in Trailery
  • Avengers: Endgame7. prosince 2018 Avengers: Endgame Galerie z nejnovějšího traileru na film Avengers: Endgame. Posted in Galerie
  • Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat7. prosince 2018 Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat První trailer na 4. díl Avengers (Avengers: Endgame). Vrací se nám všechny postavy, které vyvražďování Tranose přežily - Iron Man (Robert Downey Jr.), Nebula (Karen Gillan), Thor (Chris […] Posted in Trailery
  • Captain America: Občanská válka - 85 %4. května 2016 Captain America: Občanská válka - 85 % Tak kolikátý film už to je? No nějaký něco po desátém. Asi se v tom začínám ztrácet. Jedno ale vím, že je to třetí film o Kapitánovi Amerika, nejhodnějšího drsňáka ze všech. A je to […] Posted in Filmové recenze
  • Captain America: Občanská válka11. března 2016 Captain America: Občanská válka Screeny z Traileru! https://www.youtube.com/watch?v=dKrVegVI0Us Posted in Trailery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56092 s | počet dotazů: 266 | paměť: 73323 KB. | 18.04.2024 - 19:30:17