Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.

Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.

Blade2
Blade2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

   Drazí lidé, vítej­te u nás v Praze a pro­sím, navštiv­te noč­ní lin­ku č. 52. Navštivte naší milou trans­fúz­ní sta­ni­ci, kde může­te daro­vat svou cenou krev. Upíři mohou pokli­du žít a nemu­sí hle­dat svo­je obě­ti, když mají svo­jí záso­bo­va­cí budo­vu.

   Ale pozor, jsou dva jedin­ci, jeden je Blade – polou­pír – polo­člo­věk, kte­rý se naro­dil dív­ce kous­nu­té upí­rem. Ten dru­hý je vlast­ně gene­tic­ky zma­ni­pu­lo­va­ný upír, kte­rý postup­ně vyvraž­ďu­je všech­ny kolem sebe. Vlastně nevy­vraž­ďu­je, jenom mění lidi a dokon­ce i upí­ry jemu podob­ným. Oba jsou dosti nezra­ni­tel­ní a kaž­dý z nic štve upí­ry, kte­ří se sna­ží neu­stá­le být na potrav­ním řetěz­ci na hoře pyra­mi­dy. Jeden vypa­dá v cel­ku nor­mál­ně nezra­ni­tel­ně jenom s chu­tí po krvi a ten dru­hů má nej­tuž­ší koří­nek z upí­rů, je jenom aler­gic­ký na svět­lo, a pokud ho chce­me poznat, dívá­me se mu na bra­du, má na ní zají­ma­vou jizvu, kte­rou roze­vře a celý­mi zuby vás obe­jme a zakous­ne – a naka­zí svým VIREM.

   Po něko­li­ka letech, kdy v kinech šel Blade, se pokra­čo­vá­ní vrá­ti­lo do Prahy, ale ne jenom jako loka­ce, kde se natá­čí, ale i obsah fil­mu. V Čechách je lev­no a tak cílem upí­rů byl Strahov a budo­vy býva­lé­ho ČKD, kde se posta­vi­ly kuli­sy nád­her­né­ho chrá­mu a kana­li­za­ce. Mnoho praž­ských lidí pozna­lo zákou­tí Prahy, napří­klad Letenský tunel a via­duk­ty. A tak je Blade nej­vět­ší zahra­nič­ní pro­duk­cí natá­če­nou v Čechách. Upíří síd­lí na Strahově, Blade má hnízdo v budo­vách ČKD - teď je tam Galerie Harfa a O₂ are­na s O₂ uni­ver­sum.

   Nejen praž­ský­mi loka­ce­mi je živ ten­to film, ale i něko­li­ka praž­ský­mi her­ci, jako jen Marek Vašut, mih­ne se kolem a ihned je z něho prach, Jan Revai, neza­hlé­dl jsem ho. Nejznámější čes­kou oso­bou, kte­rá se už neje­nom mih­ne, ale je důle­ži­tou posta­vou, je Karel Roden, kte­rý se stal čes­kým vývoz­ním arti­k­lem. Hraje práv­ní­ka upí­rů.

   Ale neče­kej­te, že by film by něja­kým smys­lu­pl­ným romá­nem, čekej­te spíš „cool“ akci. Nestále se stří­lí, ničí se upí­ří a hlav­ní posta­vy jsou “polo­bo­zi”, kte­ří jsou téměř nezra­ni­tel­ní. A tom celý film sta­ví, na sou­bo­jích srov­na­tel­ných s komik­sem a nestá­le nás drží jis­to­tě, že posta­vy pře­ži­jí (teda ty dob­ří) a bude se lítat ve vzdu­chu.


Photo © 2002 New Line Cinema


Podívejte se na hodnocení Blade 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,36120 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72245 KB. | 13.04.2024 - 15:40:50