Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Blíží se premiéra filmu Šarlatán, který natočila slavná Agnieszka Holland.

Blíží se premiéra filmu Šarlatán, který natočila slavná Agnieszka Holland.

DSC 0641
DSC 0641
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pon­dě­lí  17.srpna pro­běh­la v Praze v kině Světozor novi­nář­ská pro­jek­ce nové­ho fil­mu Agnieszky Holland Šarlatán. Toto živo­to­pis­né dra­ma bylo inspi­ro­va­né sku­teč­ným pří­bě­hem Jana Mikuláška, výji­meč­né­ho muže obda­ře­né­ho léči­tel­ský­mi schop­nost­mi. Film je nej­no­věj­ším sním­kem uzná­va­né pol­ské reži­sér­ky Agnieszky Holland a odrá­ží se v něm boj dob­ra a zla, lás­ky a nená­vis­ti, apod. Film měl svě­to­vou pre­mi­é­ru v rám­ci 70. roč­ní­ku Berlínského mezi­ná­rod­ní­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu – Berlinare.

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci po pro­jek­ci fil­mu při­ja­li pozvá­ní reži­sér­ka Agnieszka Holland, pro­dukč­ní Šárka Cimbalová, her­ci Ivan Trojan, Juraj Loj, Josef Trojan, scé­náris­ta Marek Epstein. Konferenci ved­la mode­rá­tor­ka Jolka Krásná.

Během kon­fe­ren­ce odpo­ví­da­li účast­ní­ci na dota­zy o fil­mu a o natá­če­ní. Herci se zmí­ni­li o tom, jak se na roli při­pra­vo­va­li; pro­du­cent­ka pro­zra­di­la, do koli­ka stá­tů se film pro­dal; reži­sér­ka zavzpo­mí­na­la, jaké byly pří­pra­vy na film a jak pro­bí­hal výběr her­ců do fil­mu.Licence Creative Commons
Foto - Šarlatán - novi­nář­ská pro­jek­ce, jehož auto­rem je Emma Orphe, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21957 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71949 KB. | 29.02.2024 - 06:24:07