Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Se začátkem srpna odstartovalo i natáčení druhé řady oblíbeného seriálu Co ste hasiči. Diváci se mohou těšit na nové příběhy hasičů a obyvatel fiktivní české vesnice Horní.

Se začátkem srpna odstartovalo i natáčení druhé řady oblíbeného seriálu Co ste hasiči. Diváci se mohou těšit na nové příběhy hasičů a obyvatel fiktivní české vesnice Horní.

Photo © Archiv TV Nova
Photo © Archiv TV Nova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sdružení dob­ro­vol­ných hasi­čů z malé obce Horní, v jehož čele sto­jí své­ráz­ný veli­tel Petr (Petr Rychlý), se vrá­tí na obra­zov­ky v plné sesta­vě, včet­ně Mirka (Marek Holý), Edy (Radim Kalvoda), Láďy (Jaromír Nosek) i pohled­né vete­ri­nář­ky Lenky (Jana Bernášková). I v dru­hé řadě budou spo­leč­ně čelit sebe­vě­do­mé­mu sta­ros­to­vi Vladimírovi (Václav Kopta), jehož vel­kou záli­bou je zne­pří­jem­ňo­vat Petrovi i jeho pod­ří­ze­ným život.      

Spolu se seri­á­lo­vý­mi hasi­či se vrá­tí také dal­ší oblí­be­né posta­vy z prv­ní řady, kte­ré zabyd­le­ly tuto maleb­nou čes­kou vís­ku. Například neši­kov­ný cha­lu­pář Jára (Martin Pechlát), Vladimírova man­žel­ka Bára (Lucie Benešová) a jejich dce­ra Nina (Sabina Rojková), Petrova man­žel­ka Marie (Nela Boudová) a také jejich syn Martin (Radek Melša). Chybět nebu­dou ani děd­ci Venca (Pavel Nový) a Hynek (Vlastimil Zavřel). Nově se však v seri­á­lu obje­ví dal­ší oblí­be­ní čeští her­ci, tře­ba Miroslav Vladyka, Leoš Noha nebo Roman Zach.   

I dru­hou řadu pro TV Nova natá­čí spo­leč­nost Orbis Pictures, s. r. o., změ­na se ale ode­hrá­la na reži­sér­ském postu. Nově se o něj podě­lí Tomáš Pavlíček a Jan Haluza. Hlavním sce­náris­tou zůstá­vá Rudof Merkner, kte­rý popsal změ­ny opro­ti prv­ní sérii oblí­be­né­ho seri­á­lu: „Druhá řada je urči­tě více kome­di­ál­ní, je sviž­něj­ší a je pří­mo nabi­tá humo­rem. To je hlav­ní zprá­va pro všech­ny milov­ní­ky našich hasi­čů.“ A nazna­čil i děj osmi nových dílů: „Diváci si také více uži­jí veli­te­le Petra  a sta­ros­tu Vladimíra, pro­to­že ti budou svá­dět oprav­du litý boj. A to o nic men­ší­ho než o hasi­čár­nu.

V dru­hé sérii oprav­du napl­no vzpla­nou váš­ně mezi Petrem na jed­né stra­ně a sta­ros­tou na dru­hé. Vladimír má totiž v plá­nu hasi­če a jejich věr­nou Máňu při­pra­vit o stře­chu nad hla­vou. Opět jsou mu hlav­ní moti­va­cí pení­ze, ale roz­hod­ně nemá ani ten­to­krát pře­dem vyhrá­no.   

První řadu, kte­rou TV Nova uved­la během loň­ské­ho léta, sle­do­va­lo v nej­šir­ší cílo­vé sku­pi­ně 4+ prů­měr­ně 1 047 tisíc divá­ků.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44051 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72517 KB. | 19.05.2024 - 20:30:37