Kritiky.cz > Profily osob > Christian Becker

Christian Becker

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Christian Becker se naro­dil v roce 1972 v Krefeldu. Několik let pra­co­val ve fil­mo­vém prů­mys­lu, než v roce 1994 nastou­pil na mni­chov­skou fil­mo­vou ško­lu, kde pro­du­ko­val více jak 15 krát­kých fil­mů, reklam a řadu doku­men­tů, včet­ně The Wrong Trip a Living Dead Dennise Gansea a If It Don’t Fit, Use a Bigger Hammer a Mafia, Pizza, Razzia Petera Thorwartha. Zároveň pro­du­ko­val stu­dent­ským Oscarem oce­ně­ný film Quiero Ser Floriana Gallenbergera.

V roce 1997 Becker zalo­žil spo­leč­nost Indigo Filmproduktion a spo­lu s Thomasem Häberlem spo­leč­nost Becker & Häberle Filmproduktion, se kte­rým pro­du­ko­val tele­viz­ní film Das Phantom a celo­ve­čer­ní fil­my Prachy, zbra­ně, jed­no por­no, If It Don’t Fit, Use a Bigger Hammer, Kanak Attack a 7 dní živo­ta. V roce 2000 se Becker stal jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších pro­du­cen­tů v němec­kém fil­mo­vém prů­mys­lu.

V roce 2001 Becker opus­til spo­leč­nost Indigo, kte­rá vstou­pi­la na němec­ký kapi­tá­lo­vý trh Neuer Markt, a zalo­žil se svým tvůr­čím týmem a Constantin Filmem spo­leč­nost Rat Pack Filmproduktion a Westside Filmproduktion.

Společnost RAT PACK vyro­bi­la komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ší němec­ký film(stejně jako v letech 2011/2009/2008/2006/2004) za rok 2012Turečtina pro začá­teč­ní­ky reži­sé­ra Bory Dagtekina s 2,4 mili­o­ny pro­da­ných vstu­pe­nek (zisk činil $22.496.000), jakož i film Michaela Bully Herbiga Wickie the Mighty Viking, kte­rý se s trž­ba­mi $35.760.000 za prv­ních 5 týd­nů (pou­ze v Německu) stal komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ším němec­kým fil­mem roku 2009 a v dis­tri­buci Constantin Filmu pro­dal 6 mili­o­nů vstu­pe­nek.

Mezi dal­ší­fil­my spo­leč­nos­ti RAT PACK a její dce­řin­néspo­leč­nos­ti WESTSIDE pat­ří mimo jiné Náš vůd­ce a Wir sind die NachtDennise Gansela, Jerry Cotton, Krokodýlové z před­měs­tí 1-3, Viking Vicky a poklad bohů 3D ChristianaDittera, Hui Buh: The Goofy Ghost, paro­die Die Trixxer a Die Vexxera mini-série Ancient Relic/The Hunt for the hid­den Relic.

V8 - Start Your Engines nový román a film Joachima Masanneka (Wild Soccer Guys) byl uve­den do kin spo­leč­nos­tí Universal Pictures International v září 2013. V roce 2013 šlo do výro­by a v roce 2013/2014 do kin: ... und Äktschn!, nový sati­ric­ký film s Gerhardem Poltem, Nicht Mein Tag road movie kul­tov­ní­ho němec­ké­ho reži­sé­ra Petera Thorwartha (pod­le best­selle­ru Ralfa Husmanna), fan­tas­tic­ký fil­mo­vý pří­běh Mara und der Feuerbringer Tommyho Krappweise a nová kome­die FAKJŮ PANE UČITELI Bory Dagtekina, kte­rá již pro­da­la přes 6 mili­o­nů vstu­pe­nek a sta­la se komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem za rok 2013.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,14731 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71897 KB. | 21.02.2024 - 09:10:14