Kritiky.cz > Profily osob > Christian Becker

Christian Becker

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Christian Becker se naro­dil v roce 1972 v Krefeldu. Několik let pra­co­val ve fil­mo­vém prů­mys­lu, než v roce 1994 nastou­pil na mni­chov­skou fil­mo­vou ško­lu, kde pro­du­ko­val více jak 15 krát­kých fil­mů, reklam a řadu doku­men­tů, včet­ně The Wrong Trip a Living Dead Dennise Gansea a If It Don’t Fit, Use a Bigger Hammer a Mafia, Pizza, Razzia Petera Thorwartha. Zároveň pro­du­ko­val stu­dent­ským Oscarem oce­ně­ný film Quiero Ser Floriana Gallenbergera.

V roce 1997 Becker zalo­žil spo­leč­nost Indigo Filmproduktion a spo­lu s Thomasem Häberlem spo­leč­nost Becker & Häberle Filmproduktion, se kte­rým pro­du­ko­val tele­viz­ní film Das Phantom a celo­ve­čer­ní fil­my Prachy, zbra­ně, jed­no por­no, If It Don’t Fit, Use a Bigger Hammer, Kanak Attack a 7 dní živo­ta. V roce 2000 se Becker stal jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších pro­du­cen­tů v němec­kém fil­mo­vém prů­mys­lu.

V roce 2001 Becker opus­til spo­leč­nost Indigo, kte­rá vstou­pi­la na němec­ký kapi­tá­lo­vý trh Neuer Markt, a zalo­žil se svým tvůr­čím týmem a Constantin Filmem spo­leč­nost Rat Pack Filmproduktion a Westside Filmproduktion.

Společnost RAT PACK vyro­bi­la komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ší němec­ký film(stejně jako v letech 2011/2009/2008/2006/2004) za rok 2012Turečtina pro začá­teč­ní­ky reži­sé­ra Bory Dagtekina s 2,4 mili­o­ny pro­da­ných vstu­pe­nek (zisk činil $22.496.000), jakož i film Michaela Bully Herbiga Wickie the Mighty Viking, kte­rý se s trž­ba­mi $35.760.000 za prv­ních 5 týd­nů (pou­ze v Německu) stal komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ším němec­kým fil­mem roku 2009 a v dis­tri­buci Constantin Filmu pro­dal 6 mili­o­nů vstu­pe­nek.

Mezi dal­ší­fil­my spo­leč­nos­ti RAT PACK a její dce­řin­néspo­leč­nos­ti WESTSIDE pat­ří mimo jiné Náš vůd­ce a Wir sind die NachtDennise Gansela, Jerry Cotton, Krokodýlové z před­měs­tí 1-3, Viking Vicky a poklad bohů 3D ChristianaDittera, Hui Buh: The Goofy Ghost, paro­die Die Trixxer a Die Vexxera mini-série Ancient Relic/The Hunt for the hid­den Relic.

V8 - Start Your Engines nový román a film Joachima Masanneka (Wild Soccer Guys) byl uve­den do kin spo­leč­nos­tí Universal Pictures International v září 2013. V roce 2013 šlo do výro­by a v roce 2013/2014 do kin: ... und Äktschn!, nový sati­ric­ký film s Gerhardem Poltem, Nicht Mein Tag road movie kul­tov­ní­ho němec­ké­ho reži­sé­ra Petera Thorwartha (pod­le best­selle­ru Ralfa Husmanna), fan­tas­tic­ký fil­mo­vý pří­běh Mara und der Feuerbringer Tommyho Krappweise a nová kome­die FAKJŮ PANE UČITELI Bory Dagtekina, kte­rá již pro­da­la přes 6 mili­o­nů vstu­pe­nek a sta­la se komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem za rok 2013.

Více na Kritiky.cz
Čarodějnice (2015) Byť Čarodějnice není úplně mým šálkem čaje, své kvality má a stěží najdeme konkurenč...
V/H/S (2012) Kdo mě zná, tak pravděpodobně celkem dobře ví, že pro hororový subžánr zvaný "found foota...
Duše našich mazlíčků, aneb jak nás vidí zvířata? Je to tak, autor sáhl každému milovníkovi zvířat skutečně do svědomí. Máme se od zvířat...
Český lev 2022 - Výsledky   Vítězný film - Il Boemo   NEJLEPŠÍ FILM Arvéd BANGER. Il B...
Cinematic trailer na střílečku Outriders od studia People Can... Cinematic trailer na střílečku Outriders od studia People Can Fly (Bulletstorm, Gears of War)...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24985 s | počet dotazů: 275 | paměť: 69716 KB. | 29.11.2023 - 23:16:32