Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Auspicia (S04E01)

Westworld - Auspicia (S04E01)

Photo © Home Box Office
Photo © Home Box Office
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je tomu dva roky, co šla tře­tí série Westworldu. Dolores, „počí­ta­čo­vý mozek lid­stva“... lidé... počí­ta­če byly zni­če­ny. A po sed­mi seri­á­lo­vých letech se vra­cí­me do svě­ta tech­no­lo­gie budouc­nos­ti, kde mís­to ter­mi­ná­to­ři apo­ka­ly­psy vyhrá­li ten­to­krát lidé.

Jako v kaž­dé sezó­ně je hlav­ním pří­bě­hem osud Dolores. Tentokrát je to nová ale posta­va, kte­rou hra­je zno­vu Evan Rachel Woodová. Už to není blon­dýn­ka Dolores, ale je to Christina, kte­rá si žije svůj život jako spi­so­va­tel­ka, kte­rá žije samo­tář­sky a dělí svůj život pou­ze mezi pra­cí a živo­tem se svo­jí spo­lubyd­lí­cí.

Jako kaž­dý rok se zno­vu vrá­til William, kte­rý má zno­vu svůj pří­běh, jež se urči­tě neo­be­jde bez krvepro­li­tí, zatím jenom kou­pil (zdar­ma) sta­rou vodár­nu s počí­ta­čo­vým záze­mím. Je to jenom otáz­ka, zda­li je to „klon“ nebo ješ­tě žijí­cí Muž v čer­ném.

Také se v pří­bě­hu zno­vu vra­cí dvo­ji­ce Maeve a Caleb, kte­ří se pří­bě­ho­vých sed­mi let sna­ží žít svůj život napros­to nor­mál­ně.

První díl je oprav­du pře­kva­pi­vý tím, že se sezna­mu­je­me s posta­va­mi (nový­mi i sta­rý­mi). Jak je život změ­nil a jak rea­gu­jí na svo­jí novou hroz­bu. První pade­sát minut je oprav­du poklid­ných a tajem­ných. Nic se v nich nedo­zví­me. Jde pou­ze o to, že se zno­vu koleč­ka osu­du zača­li otá­čet k tomu, aby se hlav­ní posta­vy zno­vu vrh­ly do cen­t­ra dění, způ­so­bi­ly apo­ka­ly­p­su, buď­to pře­ži­li nebo byly uml­če­ny navždy.

V dal­ších dílech samo­zřej­mě oče­ká­vá­me dal­ší návra­ty, vrá­tí se Angela Sarafyan, Luke Hemsworth a samo­zřej­mě i Jeffrey Wright. A může­me zapo­číst i návrat Jamese Marsdena, kte­rý momen­tál­ně hra­je tajem­nou posta­vu, kte­rou urči­tě blí­že pozná­me v dal­ších dílech.

Hodnocení: 70 %

Je pří­běh Christiny reál­ný?

Zobrazit výsled­ky

Nahrávání ... Nahrávání ...


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 %4. července 2022 Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 % Od konce světa "Westworld" uplynulo sedm let. Vracíme se opět vracíme do vystavěného světa. Ten se nachází kdesi v Americe, kam vede tajemná cesta - spíše labyrint. Tentokrát se zaměříme […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Well Enough Alone (S04E02)27. června 2022 Westworld - Well Enough Alone (S04E02) Posted in Videa
  • Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června10. května 2022 Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června Westworld je americký dystopický sci-fi neo-westernový televizní seriál, který vytvořili Jonathan Nolan a Lisa Joy. Seriál, který produkuje a vysílá HBO, vychází ze stejnojmenného filmu z […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Westworld - Que Será, Será (S04E08) - 90 %15. srpna 2022 Westworld - Que Será, Será (S04E08) - 90 % Když se to vezme, tak se čtvrtá sezóna povedla. V úplně posledním díle jsme konečně dostali vysvětlení jak to vlastně je. A proč byla nutná smrt oblíbených postav v předchozím […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Metanoia (S04E07)8. srpna 2022 Westworld - Metanoia (S04E07) Předposlední díl je již online na HBO. A podle mého názoru nejslabší z celé série. Myslím, že tvůrci připravují skutečný konec seriálu, když nám přinesli naprosté dějové nesmysly, které […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Fidelity (S04E06)3. srpna 2022 Westworld - Fidelity (S04E06) Už se nám blíží konec, ještě dva díly a dozvíme se jak to vlastně dopadne v N.Y. s roboty, hostiteli a lidmi. Tentokrát se vracíme do robotního města, kde skupina odpadlíků zachrání další […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Zhuangzi (S04E05)25. července 2022 Westworld - Zhuangzi (S04E05) Čtvrtá sezóna se nám překlopila do druhé půlky. Předchozí epizody byly neslané, nemastné, ale připravovali příběh pro velká překvapení v předchozím dílu a samozřejmě i v tom zatím  […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Generation Loss (S04E04)21. července 2022 Westworld - Generation Loss (S04E04) Tak už jsme v půlce a co je nejdůležitější, tak nám přesně v půlce aktuální sezóny tvůrci připravili překvapení. Nebudu říkat jaké, ale očekávání, že se jak ve třetí sezóně jedná o […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Annees Folles (S04E03) - 40 %11. července 2022 Westworld - Annees Folles (S04E03) - 40 % Po dvou slibných dílech se tentokrát nevracíme k nové Dolores, ale pokračujeme s příběhem Caleba a Maeve. Jejích pokračování ve světě 20. let minulého století stojí za odhalení a za […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Crisis Theory (S03E08) - konec Dolores, jak ji známe4. května 2020 Westworld - Crisis Theory (S03E08) - konec Dolores, jak ji známe Před čtyřmi lety všechno začalo a bude  pokračovat, to je jisté. V první sérii jsme se seznámili s parkem, druhá byla u útěku a ta třetí je o lidstvu. O čem bude čtvrtá se dozvíme až za […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65254 s | počet dotazů: 253 | paměť: 73520 KB. | 13.04.2024 - 13:44:07