Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Code 8 - Film bratranců Amellových

Code 8 - Film bratranců Amellových

Photo © Elevation Pictures
Photo © Elevation Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Znáte něja­ký film, kte­rý se po čtyřech letech dostal do top na Netflixu? No moc jich není, ale exis­tu­je. Code 8 už je hod­ně star­ší film, ale jakmi­le jej Netflix začal pro­sa­zo­vat s plá­no­va­ným dru­hým dílem, tak se dostal do těch nej­lep­ších. Hodně tomu pomohl i čes­ký dabing.

A o čem to je?

Vstupte do budouc­nos­ti, kde svět je tro­chu odliš­ný než ten, kte­rý zná­te. Čtyři pro­cen­ta popu­la­ce se z nezná­mých důvo­dů rodí s nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi. Avšak namís­to toho, aby žili jako mili­o­ná­ři nebo zachra­ňo­va­li svět, vyu­ží­va­jí své schop­nos­ti k páchá­ní zlo­či­nů. Jedním z těch­to jedin­ců je Connor Reed (Robbie Amell), kte­rý až do osud­né­ho veče­ra žil uspo­řá­da­ným živo­tem. Dluhy za léčbu své nemoc­né mat­ky ho však donu­ti­ly při­po­jit se k zlo­čin­ci Garrettovi (Stephen Amell), aby spo­leč­ně pře­pad­li ban­ku a zís­ka­li pení­ze. Za pata­mi jim bude spe­ci­ál­ní poli­cej­ní koman­do vede­né agen­tem Parkem (Sung Kang).

Jak jste si asi všimli v popi­su, tak je to film bra­tran­ců Amellových. Méně slav­něj­ší Amell hra­je hlav­ní posta­vu a ten dru­hý (slav­něj­ší) tu dru­hou nej­dů­le­ži­těj­ší. Od Arrowa si potře­bu­je Stephen Amell vydě­lá­vat pení­ze. Má na to pro­dukč­ní spo­leč­nost a se svým bra­tran­cem se vrh­li na film z budouc­nos­ti.

Je to pros­tě o X-menech (bez licenč­ních práv), kdy dochá­zí k dis­kri­mi­na­ci a vraž­dám lidí s výji­meč­ný­mi schop­nost­mi. Proti nim sto­jí stro­je budouc­nos­ti a mafie s novou dro­gou. Příběh je hod­ně jed­no­du­chý a pří­mý. Syn s umí­ra­jí­cí mat­kou – poli­cajt s dce­rou „mutant­kou – „léči­tel“ mutant slou­ží odda­ně šéfo­vi mafie atd…včetně zrádců…Vše se spo­jí do fil­mu u mož­né budouc­nos­ti, kde může mutant se ctí zachrá­nit své blíz­ké.

Bohužel ale schop­nos­ti mutan­tů není až tak vyu­ži­to, spí­še se jed­ná o dia­lo­go­vý film o dro­gách, odpla­tě a o dob­rém srd­ci.

Ale na večer­ní kou­ká­ní, když v tele­vi­zi opa­ku­jí stá­le stej­ný pro­gram, to úpl­ně posta­čí.


Hodnocení: 70 %


Podívejte se na hodnocení Code 8 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,78586 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71773 KB. | 19.06.2024 - 19:05:31