Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Grinch - Americká vánoční klasika s Jimem Carreym...

Grinch - Americká vánoční klasika s Jimem Carreym...

Photo © 2000 Universal Studios
Photo © 2000 Universal Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

..., kte­rá si nekom­pro­mis­ně rok co rok na Vánoce uzur­pu­je mís­to v bed­ně i u nás v čes­kém zapa­dá­ko­vě či spíš Západozemí (naráž­ka na pana Babiše, jehož covi­do­vá opat­ře­ní mnoh­dy při­po­mí­na­la vypo­čí­ta­vé intri­ky vznik­lé roko­vá­ním ban­dy vliv­ných par­chan­tů kolem hra­na­té­ho sto­lu, ve Hře o Trůny zná­mých jako Malá rada, u nás pře­zdí­va­ných 2. vlá­da Andreje Babiše – par­don, nechal jsem se unést). Docela dob­ře tenhle „Grinchův kult“ chá­pu, námět je to už his­to­ric­ký, tako­vý kul­tur­ní a zejmé­na v tom­to fil­mu se pořád­ně vyřá­dil úžas­ný komik Jim Carrey. Bez něj by to neby­la ani polo­vič­ní zába­va, jak nám doká­za­la nedáv­ná ani­mo­va­ná adap­ta­ce Grinche, kte­rá sice vydě­lal balík, ale pros­tě už to není to pra­vé oře­cho­vé. Jim Carrey tomuhle fil­mu pros­tě vde­chl duši.

Grinch v jeho podá­ní je vel­mi kom­plex­ní posta­vou, kte­rá v sobě nevě­dom­ky dusí emo­ce, až se jí poved­lo sebe sama pře­svěd­čit, že žád­né nemá. Navíc všech­ny mož­né hla­sy, psí kusy a cel­ko­vě kre­a­ce, kte­ré Jim vyvá­dí, jsou k neza­pla­ce­ní. Každou scé­nu si kra­de sám pro sebe – jako ostat­ně celé Vánoce. Hlavní nega­ti­vum fil­mu pak je totál­ní před­ví­da­tel­nost, kaž­dé­mu divá­ko­vi musí být celou dobu nad slun­ce jas­né, že v závě­ru dojde na sta­rý dob­rý redempti­on arc.

Taky roman­ce mezi Grinchem a jed­nou oby­va­tel­kou Whovillu vůbec nefun­gu­je. Jestli jste nadá­va­li na roman­tic­kou lin­ku v prv­ním Top Gunu, tak zde si bude­te chtít vyškrá­bat oči. Ale co už. Klasika je kla­si­ka. Verdikt: „Heil Grüner Krampus!“

7/10


Podívejte se na hodnocení Grinch na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81237 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71617 KB. | 24.06.2024 - 05:04:19