Kritiky.cz > Recenze knih > Deník, který vám pomůže být tady a teď

Deník, který vám pomůže být tady a teď

big tady a ted yaU 382763 e1538301260501
big tady a ted yaU 382763 e1538301260501
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kolikrát se den­ně při­stih­ne­te, že myš­len­ka­mi blou­dí­te v budouc­nos­ti či minu­los­ti, aniž bys­te pořád­ně vní­ma­li, co se děje kolem vás prá­vě v pří­tom­ném oka­mži­ku?

Nová kníž­ka Tady a teď je tako­vým kre­a­tiv­ním dení­kem a záro­veň prů­vod­cem svě­tem tzv. min­d­ful­ness nebo­li vší­ma­vos­ti. Tato tech­ni­ka člo­vě­ka učí být v pří­tom­ném oka­mži­ku bez hod­no­ce­ní, při­jí­mat věci tako­vé, jaké jsou, sou­stře­dit se, což má pomo­ci poro­zu­mět tomu, jak se cítí­me. Je to tech­ni­ka, jak si tře­ba uží­vat pří­jem­né chví­le a nestre­so­vat se ješ­tě víc s tím, co může při­jít v budouc­nu, či co se sta­lo již v minu­los­ti. Učí při­stu­po­vat k běž­ným věcem kolem sebe se zvě­da­vos­tí, mož­ná mnoh­dy obje­ví­te ať už ve svém oko­li či v sobě věci, kte­ré vám běž­ně uni­ka­jí. Toto obje­ve­ní vás může někam posu­nout, udě­lat vám radost. Všímáme si nejen dob­ré­ho, ale i toho nega­tiv­ní­ho, kte­ré je sou­čás­tí živo­ta. Je to i uvě­do­me­ní, že nic netr­vá věč­ně, ani to dob­ré, ani to špat­né.

Knížka zají­ma­vou for­mou před­klá­dá čte­ná­ři více jak 80 cvi­če­ní, kte­ré jsou zamě­ře­ny prá­vě na pří­tom­ný oka­mžik a to for­mou pozo­ro­vá­ní, zkou­má­ní, kon­cen­t­ra­ce, čin­nos­tí v aktu­ál­ním čase. Cvičení může­te dělat postup­ně či pře­ska­ko­vat,  den­ně může­te udě­lat jed­no nebo více cvi­če­ní, vše zále­ží jen na vás, cvi­če­ní jsou růz­no­ro­dá, tak­že se může­te tře­ba pus­tit do toho, na kte­ré máte zrov­na nála­du.

Knížka má pří­jem­ně malý a ten­ký for­mát, tak­že na ces­ty s sebou je ide­ál­ní, když bude­te mít tře­ba del­ší chví­li, kte­rou chce­te uži­teč­ně vypl­nit. Některá cvi­če­ní jsou tro­chu bizar­ní, ale sku­teč­ně nás vedou k uvě­do­me­ní a hlav­ně ukot­ve­ní tady a teď. Jiná cvi­če­ní jsou zají­ma­vá, kte­rá dove­dou člo­vě­ka k zamyš­le­ní se nad běž­ný­mi věc­mi, kte­ré ani ve sho­nu nevní­má­me. Praktikováním cvi­če­ní a rad v kníž­ce uve­de­ných se člo­vě­ku mohou otevřít nové obzo­ry, zjis­tí­te, že svět je vlast­ně zají­ma­vý a nikdy neví­te, co vám tato zjiš­tě­ní při­ne­sou či kam vás posu­nou.

Knížku hod­no­tím roz­hod­ně jako zají­ma­vou, hod­ně kre­a­tiv­ní. Doporučuji kaž­dé­mu, kdo chce pra­co­vat na svém osob­ním roz­vo­ji, vší­ma­vos­ti a nau­čit se tře­ba i rela­xo­vat, pro­to­že rela­xa­ce je sou­stře­dě­ní se na pří­tom­nost.


Autor: Freyová Alexandra, Tottonová Autumn

Nakladatelství: Grada pod znač­kou Alferia

Žánr: Osobní roz­voj a pozná­ní

Počet stran: 192

Hodnocení: 85 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tajemství lásky k sobě17. června 2024 Tajemství lásky k sobě Všichni toužíme, aby nás někdo miloval, respektoval, zajímal se o nás. Základ všeho je však mít rád sám sebe, tedy láska k sobě. Skřípou vám vztahy, máte pocit, že vás nikdo nerespektuje a […] Posted in Recenze knih
  • Malé kroky s velkým účinkem27. července 2021 Malé kroky s velkým účinkem Dnes a denně čteme články, v televizi vyskakují reklamy, jací bychom měli být – zdraví, sebevědomí, nekouřit, nepít alkohol, být štíhlí, sportovat, být spokojení a to nejlépe vše najednou. […] Posted in Recenze knih
  • Praktické rady, jak se zbavit úzkosti12. dubna 2021 Praktické rady, jak se zbavit úzkosti Také někdy zažíváte pocity úzkosti, které vás pohltí a těžce se vám s nimi bojuje? Bojíte se udělat nový krok? Pořád se vám honí hlavou jen negativní scénáře a představy, co hrozného se […] Posted in Recenze knih
  • Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace15. září 2020 Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace Sami víte, že v našem nitru sídlí jakási moudrost. Někdy i sami se sebou mluvíme, komunikujeme, nebo přemýšlíme v dialozích (s kým si to v takovou chvíli vlastně povídáte?). Je jedno, […] Posted in Recenze
  • Naučte se komunikovat empaticky a asertivně8. srpna 2020 Naučte se komunikovat empaticky a asertivně Také se vám často stává, že náročná komunikace se zvrtne v hádku, uražení se a vůbec nikam to nevede? V této chvíli se člověk nechal unést svými emocemi a je jasné, že komunikace pak […] Posted in Recenze knih
  • OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.19. května 2019 OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství. Kniha je určena pro všechny, kdo hledají "plnost" života, jeho skutečné naplnění tj. snahu o pojmutí světa "principů života" ve vztahu k plnosti a naplněnému životu. OMEGA jako taková pak […] Posted in Recenze knih
  • Každý den je nový začátek17. ledna 2019 Každý den je nový začátek Nová kniha (nebo spíš knížečka - je opravdu drobounká) Jarmily Mandžukové, která doteď psala hlavně knihy o správné stravě, nese podtitul Každý nový den je zázrak aneb 100 + 1 laskavých […] Posted in Recenze knih
  • Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky28. listopadu 2018 Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky Jste kreativní, rádi přemýšlíte o svém životě, o tom, kdo jste a rádi své myšlenky dáváte na papír? Pak vás nová kniha „Soukromý deník: tohle jsem já“ jistě potěší. Deník zaujme již na […] Posted in Recenze knih
  • Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker31. července 2018 Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker Kniha Aura, čakry a sebeléčení přináší více informací o auře, o které určitě již každý slyšel, ale co ta aura ve skutečnosti je a proč je každý člověk jiný? Jací jsme, pokud máme např. […] Posted in Recenze knih
  • 107278 350 0 fit10. června 2018 Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker Už máte dost těch škarohlídů kolem vás, kteří vám jen vysávají energii, nebo jste zjistili, že vy sami vidíte svět hlavně v černých barvách a hlavně to už tak nechcete? Pak přesně pro vás […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76621 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71619 KB. | 19.06.2024 - 00:16:20