Kritiky.cz > Recenze knih > Ranč Stříbrný poník - Hvězda - podaří se zkrotit poníka Hvězdu a najde se ztracený pejsek?

Ranč Stříbrný poník - Hvězda - podaří se zkrotit poníka Hvězdu a najde se ztracený pejsek?

0041419771 kdv0522 velka 1
0041419771 kdv0522 velka 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Terka má devět let a k tomu o rok mlad­ší sest­ru Míšu. Obě milu­jí zví­řa­ta, ovšem zatím­co Míša milu­je psy a nej­víc babič­či­nu kolii Lejdy, Terka je blá­zen do koní a poní­ků. Holky měly štěs­tí, pro­to­že je rodi­če vez­li na ranč jejich babič­ky, kde moh­ly strá­vit výji­meč­ně celé léto. Maminka zapar­ko­va­la auta a už tam byly - na ran­či Stříbrná hvězda. Stříbrná, pro­to­že jejich babič­ka se tak jme­no­va­la. Děvčata vyběh­ly z auta tak rych­le, že jim mamin­ka ani nesta­či­la. Babička je už víta­la na pra­hu. Terka babič­ce zamá­va­la a pro­lít­la oko­lo ní - co nej­rych­le­ji chtě­la být u poní­ků. To však mamin­ka nestr­pě­la.

Terka se muse­la jít důstoj­ně při­ví­tat. Terka nechtě­la babič­ku ura­zit a tak šla k ní. Babička měla pocho­pe­ní a posla­la ji za poní­ky. Ta letě­la s větrem o závod. Kdepak by jí ostat­ní sta­či­ly. Na lou­ce na ran­či se pás­li Albert, Fanča, Bublina a Blesk. Ti byli na ran­či už v době, kdy byla Terka malá hol­ka. Mezitím při­šla babič­ka a Terka se jí svě­ři­la, že je moc ráda, že tu bude celé léto - sko­ro tomu nemoh­la uvě­řit. Zatím babič­ka všech­ny zavo­la­la domů, chtě­la jim totiž něco uká­zat - Lejdy měla tři ště­ňát­ka. Míša byla oka­mži­tě u vytr­že­ní.

Když se s nimi sezná­mi­ly, babič­ka se roz­hod­la uká­zat jim novou ponič­ku. Jelikož se pra­la s ostat­ní­mi, dala ji babič­ka do stá­je. Terka se nemoh­la dočkat. Pak ji při­ved­la. Terka ote­vře­la údi­vem pusu, pro­to­že tak pěk­né­ho poní­ka ješ­tě nevi­dě­la. Babička ji pojme­no­va­la Hvězda, což Terce při­šlo výstiž­né. Babička mlu­vi­la o tom, jak se k ní Hvězda dosta­la - pro­da­la jí ji jed­na dív­ka odna­pro­ti, pro­to­že Hvězda jí niči­la tráv­ník. Nakonec doda­la, že je Hvězdě sedm let, a že je nepo­sed­ná. Babička ji chtě­la vykar­tá­čo­vat, ale Terka se nabíd­la, že to udě­lá. Babička ji však varo­va­la a měla i cel­kem proč - Hvězda vzdo­ro­vi­tě poho­di­la hla­vou a zadu­pa­la, což se moc nelí­bi­lo mamin­ce - a to neby­lo ješ­tě všech­no.

Moc hez­ký pří­běh o zví­řa­tech na ran­či, kde teda hra­je hlav­ní roli poník. Rozhodně je to dob­ré čte­ní pro děti, ale mys­lím, že niko­mu neu­blí­ží, když si to pře­čtou i ti odrost­lej­ší. Rozhodně dopo­ru­ču­ju, má 96 stran.

  • Autor: D.L . Greenová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 27. 08. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28955 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71859 KB. | 23.07.2024 - 14:04:01