Kritiky.cz > Recenze knih > Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet?

Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet?

PoStopach
PoStopach
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tato pub­li­ka­ce obsa­hu­je 34 míst, kde se natá­če­ly růz­né pohád­ky, fil­my a kome­die. Např. Tři oříš­ky pro Popelku, S tebou  mě baví svět, Princezna se zla­tou hvězdou, S čer­ty nejsou žer­ty či Pelíšky. Vydejte se na dlou­ho a pře­krás­nou ces­tu po památ­kách, hra­dech, zám­cích, mís­tech, kte­ré důvěr­ně zná­te z tele­vi­ze či kina ze svých oblí­be­ných pohá­dek, fil­mů, či kome­dií. 

Každé mís­to, kte­ré může­te navští­vit se svý­mi fil­mo­vý­mi či pohád­ko­vý­mi hrdi­ny obsa­hu­je infor­ma­ce, kde se mís­to nachá­zí, růz­né zají­ma­vos­ti z doby, kdy se daný film natá­čel, co jiné­ho se tam ješ­tě natá­če­lo, a co ješ­tě jiné­ho nalez­ne­te v oko­lí dané­ho mís­ta, také boha­tou foto­ga­le­rii. Součástí je i rok, kdy byl film nato­čen, režie i hlav­ní role.

Velice ráda sle­du­ji fil­my Marie Poledňákové. Rodinné kome­die Jak vytrh­nout velry­bě sto­lič­ku  a Jak dostat tatín­ka do polep­šov­ny se natá­če­ly ve Špindlerově mlýně a ta let­ní  v mís­tě Vesec u Sobotky. Velkou zají­ma­vos­tí je infor­ma­ce, že deník Blesk hle­dal cha­lu­pu, kde děde­ček ospr­cho­val malé­ho Vašíka ledo­vou vodou z pum­py. Nakonec se ozva­la paní Janatková, kte­rá, kte­ré se ve slav­né cha­lu­pě naro­di­la. Najít tuto rari­tu není oprav­du jed­no­du­ché.

Mezi dal­ší oblí­be­ná mís­ta, kte­rá jsem se svou rodi­nou navští­vi­la jsou Velké Bílovice, kde se natá­če­la let­ní kome­die Bobule. Měla jsem mož­nost na vlast­ní oči vidět Vinařství u kap­lič­ky. Musím říci, že se mě tato kome­die zača­la líbit ješ­tě více. Určitě bych se tam někdy zase chtě­la vrá­tit. Krásné poča­sí, voňa­vé víno, roz­sáh­lé vini­ce či pohos­tin­ní lidé. To je to, co Velkým Bílovicích roz­hod­ně domi­nu­je.

Takže víte kam vyra­zí­te na výlet? Já už mám oprav­du jas­no. Cestování do krá­sách Česka je neza­po­me­nu­tel­né. Když budu vědět, co se v daném mís­tě natá­če­lo, o to to bude pří­jem­něj­ší a hez­čí návště­va. Neváhejte, posaď­te se, vez­mě­te si do rukou kni­hu Radka Laudina a vydej­te se po sto­pách čes­kých fil­mů a pohá­dek. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

Radek Laudin se naro­dil a vyrůs­tal v Opatově a Třebíči na Vysočině. Nyní žije s rodi­nou v Jihlavě. Od roku 2001 pra­cu­je jako redak­tor v pří­lo­ze MF DNES Vysočina, kde již někte­ré člán­ky týka­jí­cí se míst, kde se v regi­o­nu natá­če­lo, pub­li­ko­val. Sbírá pod­pi­sy her­ců, reži­sé­rů a dal­ších osob­nos­tí.

Autor: Radek Laudin

Žánr: popu­lár­ně – nauč­né pro děti i dospě­lé

Vydáno: 2017 , Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Praha

Počet stran: 167

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná šitá s chlop­ně­mi

ISBN: 978-80-253-3159-0.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67713 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71897 KB. | 20.07.2024 - 06:43:17