Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 %

Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 %

Doktor
Doktor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pán času už je kla­si­ka. Má svo­jí 50. letou his­to­rii, během vysí­lá­ní se v roli Doktora (Pána času) pro­stří­da­lo více než desít­ka her­ců. Jednou z pra­vi­del­ných akcí pro fanouš­ky je vysí­lá­ní Vánočního spe­ci­á­lu. Tak jako v loni, kdy se vysí­lal Vánoční spe­ci­ál o man­že­lích River Songové (The Husbands of River Song), tak i letoš­ní Vánoce nezů­sta­ly ochu­ze­ny o Vánoční díl.

Speciální epi­zo­da se ten­to­krát věno­va­la pou­ze Doktorovi a jeho akci v New Yorku. Byl bez spo­leč­ni­ce, jeho oblí­be­ná Clara si brázdí s kama­rád­kou po vesmí­ru, sna­ží se pře­de­jít smrt, a tak během Vánočních svát­ků při svých cestách nara­zí na 12. leté­ho klu­ka, kte­rý mu pomů­že posta­vit vesmír­nou anté­nu.

Samozřejmě, že se nebu­de jed­nat o jed­no­du­chou záplet­ku a pří­běh. Tentokrát se tvůr­ci, asi z tvůr­čí kri­ze, roz­hod­li věno­vat super­hr­din­ské­mu a komik­so­vé­mu téma­tu. Ani ten­to­krát není Doktor hlav­ní posta­vou, tou je stře­do­ško­lák (chů­va) a jeho taj­ná lás­ka - repor­tér­ka. Celý díl je pro­to věno­ván paro­dií na Supermana a jeho pří­bě­hu.

Od dob­ré­ho začát­ku, do hor­ší­ho kon­ce, nás čeká pří­běh, kdy hlav­ním pří­bě­hem je obsa­ze­ní hlav­ních měst niči­vý­mi moz­ky (co pak nám to při­po­mí­ná? Futurama?), lás­ka a samo­zřej­mě dvo­jí totož­nost chůvy a nepo­ra­zi­tel­né­ho bojov­ní­ka pro­ti zlo­či­nu.

Díl je to na Vánoční spe­ci­ál doce­la sla­bý. Během hodi­ny celé epi­zo­dy si člo­věk ani hra­ní potrhlé­ho dok­to­ra (Peter Capaldi), moc neu­ži­je. Je spí­še ved­lej­ší posta­vou, kte­rá pomá­há hlav­ním hrdi­nům zachrá­nit celý svět. Pro mě to je zkla­má­ní.

Je ale výho­dou, že na kon­ci pří­bě­hu na Vás čeká trai­ler na nové epi­zo­dy. Doktora čeká nová spo­leč­ni­ce, nové his­to­ric­ké doby a samo­zřej­mě Dalekové.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48143 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72384 KB. | 25.05.2024 - 00:16:35