Kritiky.cz > Recenze knih > Domácí mazlíčci – omalovánky

Domácí mazlíčci – omalovánky

42742008
42742008
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Relaxační oma­lo­ván­ky již není tře­ba před­sta­vo­vat, něja­ký rok drží svou neotře­si­tel­nou pozi­ci na trhu a nakla­da­tel­ství při­chá­zí stá­le s dal­ší­mi moti­vy, tudíž v dneš­ní době vybrat si námě­ty vám blíz­ké není již nic těž­ké­ho.

Omalovánky našly mno­ho pří­z­niv­ců, kte­ří neda­jí dopus­tit na obráz­ky, kte­ré si vyma­lu­jí dle své fan­ta­zie a momen­tál­ní nála­dy, co na tom, že s reál­nou před­lo­hou to nemá nic spo­leč­né­ho. Stejná pří­le­ži­tost se nabí­zí i u těch­to oma­lo­vá­nek, kde najde­te růz­né domá­cí maz­líč­ky – koč­ky, psy, zají­ce, křeč­ky, koně, ale i cha­me­le­o­na, pra­se či myš. Odprostěte se na chví­li od rea­li­ty a vybar­vě­te si své­ho krá­líč­ka či kočič­ku dle své fan­ta­zie – klid­ně v odstí­nech fia­lo­vé, růžo­vé, mod­ré a dal­ších barev, co na tom, že ved­le vás na vaše oma­lo­ván­ky upí­rá zrak kočka oby­čej­ně čer­no­bí­lá. Proč nevy­u­žít pří­le­ži­tost, nebrat ohled na kon­ven­ce a neu­dě­lat něja­ké­ho maz­líč­ka bláz­ni­vě barev­né­ho? Právě tyto oma­lo­ván­ky vám k tomu nabí­zí ide­ál­ní pří­le­ži­tost.

Vašeho jedi­neč­né­ho domá­cí­ho maz­líč­ka na papí­ře si může­te někam vysta­vit ane­bo ho něko­mu věno­vat pro radost, aby ho potě­šil a dobil pozi­tiv­ní ener­gií, což teď přes zimu je pře­ci jen potře­ba. Klidně si může­te jeden obrá­zek nako­pí­ro­vat všich­ni v rodi­ně a pak si porov­nat své výtvo­ry, urči­tě kaž­dý z vás bude mít jedi­neč­né zví­řát­ko, kte­ré roz­hod­ně nikde nepo­tká­te, záro­veň tak bude­te moci obdi­vo­vat tvo­ři­vost a fan­ta­zii dru­hé­ho.

Zásobte se tedy pas­tel­ka­mi, klid­ně pěk­ně barev­ný­mi, opusť­te reál­ný svět a s krás­ný­mi moti­vy zví­řá­tek se pusť­te do rela­xa­ce, kte­ré vám oma­lo­ván­ky při­ná­ší.


Nakladatelství: Edika

Žánr:  oma­lo­ván­ky, vol­ný čas

Počet stran: 72

Hodnocení: 95 %

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media, kde lze oma­lo­ván­ky také zakou­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12699 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71853 KB. | 22.07.2024 - 06:29:04