Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Ewan McGregor a jeho dcera Clara se zúčastní Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2023

Ewan McGregor a jeho dcera Clara se zúčastní Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2023

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skotský herec a vete­rán Hvězdných válek Ewan McGregor bude jed­ním z hos­tů letoš­ní­ho Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech, ozná­mi­li dnes ráno pořa­da­te­lé fes­ti­va­lu. Hvězda se tak při­po­jí k impo­zant­ní sesta­vě spe­ci­ál­ních hos­tů letoš­ní­ho roč­ní­ku, mezi nimiž nechy­bí Russell Crowe, porot­ky­ně fes­ti­va­lu Patricia Clarkson a Alicia Vikander, o níž orga­ni­zá­to­ři prá­vě pro­zra­di­li, že se také zúčast­ní.

McGregor, kte­rý za svou tři­ce­ti­le­tou kari­é­ru ve fil­mu a tele­vi­zi zís­kal Zlatý gló­bus (za roli ve fil­mu Fargo), cenu Emmy (za mini­sé­rii Halston spo­leč­nos­ti Netflix) a řadu dal­ších oce­ně­ní, pře­vez­me na letoš­ním kar­lo­var­ském fes­tu Cenu pre­zi­den­ta fes­ti­va­lu.

Herec před­sta­ví svůj nej­no­věj­ší film Zpíváš nahlas, zpí­vám ješ­tě hla­si­tě­ji, v němž hra­je po boku dce­ry Clary McGregorové, kte­rá bude rov­něž spe­ci­ál­ním hos­tem letoš­ní­ho kar­lo­var­ské­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu.

Ewan McGregor pro­ra­zil na fil­mo­vou scé­nu v polo­vi­ně 90. let díky spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Dannym Boylem, kte­rá zahr­no­va­la fil­my Mělký hrob z roku 1994, Trainspotting z roku 1996 a násle­du­jí­cí rok Méně obvyk­lý život, v němž si zahrál po boku Cameron Diaz.

V roce 1999 McGregor při­jal roli, díky níž ho pozna­jí fanouš­ci po celém svě­tě: Obi Wan Kenobiho ve fil­mu Star Wars: Epizoda I - Skrytá hroz­ba. K roli posta­vy, kte­rou původ­ně ztvár­nil Alec Guinness ve Hvězdných vál­kách z roku 1977, se vrá­til ve fil­mech Útok klo­nů, Pomsta Sithů a nej­no­vě­ji v seri­á­lu Obi-Wan Kenobi spo­leč­nos­ti Disney.

McGregorovy dal­ší neza­po­me­nu­tel­né výko­ny v prů­bě­hu let zahr­nu­jí mimo jiné role ve fil­mech Moulin Rouge reži­sé­ra Baze Luhrmanna z roku 2001, Černý jes­třáb sestře­len Ridleyho Scotta, Velká ryba Tima Burtona z roku 2005 a Spisovatel duchů Romana Polanského z roku 2010.

Na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech McGregor s dce­rou Clarou před­sta­ví film reži­sér­ky Emmy Westenbergové Zpíváš nahlas, zpí­vám ješ­tě hla­si­tě­ji, road movie 2023, kte­rá měla pre­mi­é­ru na letoš­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu South by Southwest (SXSW).

Hvězdy hra­jí otce a dce­ru, kte­ří se „vydá­va­jí na ces­tu plnou neče­ka­ných setká­ní, během níž k sobě po obdo­bí odci­ze­ní opět nachá­ze­jí ces­tu“. Clara McGregorová se na fil­mu podí­le­la jako pro­du­cent­ka, její otec si při­psal záslu­hy výkon­né­ho pro­du­cen­ta.

Starší McGregor v sou­čas­né době natá­čí v Halifaxu mini­sé­rii Gentlemani v Moskvě, adap­to­va­nou pod­le romá­nu Amora Towlese.

Letošní roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary se v čes­kém lázeň­ském měs­tě usku­teč­ní od 30. červ­na do 8. čer­ven­ce. Kompletní pro­gram zatím nebyl ozná­men; sle­duj­te budou­cí aktu­a­li­za­ce včet­ně toho, kdy lze oče­ká­vat účast hvězd.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,01353 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71672 KB. | 14.06.2024 - 21:22:48