Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Karlovarský filmový festival 2023 zahájí koncerty Morcheeby a Russella Crowea

Karlovarský filmový festival 2023 zahájí koncerty Morcheeby a Russella Crowea

Foto: Whistling in the Dark / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
Foto: Whistling in the Dark / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Anglická elek­tro­nic­ká kape­la Morcheeba spo­lu s Russellem Crowem na pódiu zahá­jí v roce 2023 Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary, ozná­mi­li dnes pořa­da­te­lé. Slavnostního zahá­je­ní fes­ti­va­lu se zúčast­ní také čes­ký hudeb­ník a herec Vojtěch Dyk.

Morcheeba zahá­jí zaha­jo­va­cí kon­cert Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary 2023 na hlav­ním pódiu před síd­lem fes­ti­va­lu hote­lem Thermal v pátek 30. červ­na od 19:00.

Crowe a jeho Indoor Garden Party bude násle­do­vat od 22:45.m. Oba kon­cer­ty se usku­teč­ní zdar­ma na hlav­ním ven­kov­ním pro­stran­ství fes­ti­va­lu.

Mezi těmi­to kon­cer­ty vystou­pí Dyk v Mattoni Life Baru v neda­le­kém Columnata Termal (Vřídelní kolo­ná­da) od 21:00 hodin.

Morcheebu zalo­ži­li v Londýně v roce 1995 zpě­vač­ka Skye Edwards a brat­ři Paul a Ross Godfreyovi. Kapela dopo­sud vyda­la deset stu­di­o­vých alb, mezi kte­rý­mi je řada hitů jako Rome Wasn’t Built in a Day a The Sea.

Kapela vyda­la svůj debut Who Can You Trust? v roce 1996, násle­do­va­ly prů­lo­mo­vé Big Calm v roce 1998, Fragments of Freedom v roce 2000 a Charango v roce 2002. V roce 2003 Edwards Morcheebu opus­til, ale o šest let poz­dě­ji se vrá­til a nato­čil alba Blood Red Lemonade v roce 2010 a Head Up High v roce 2013.

Dnes Morcheeba fun­gu­je jako duo Edwards a Ross Godfrey a mno­ho­krát hrá­la v Praze a na let­ních hudeb­ních fes­ti­va­lech po celé České repub­li­ce. Naposledy vystou­pi­li na pódiu Metronome Festivalu v čes­ké met­ro­po­li v roce 2021. „Milujeme Prahu,“ řekl pub­li­ku Paul Godfrey.

Předtím Morcheeba zahrá­la na čes­kém onli­ne kon­cer­tu Národ sobě - kul­tu­ra tobě během pan­de­mie Covid, kde debu­to­va­la jed­nou z pís­ní ze své­ho posled­ní­ho alba Blackest Blue.

Předtím, než vystou­pí na pódi­um před hote­lem Thermal, Russell Crowe zúčast­ní exklu­ziv­ní­ho zaha­jo­va­cí­ho cere­mo­ni­á­lu uvnitř are­á­lu, kde mu bude pře­dán Křišťálový gló­bus za mimo­řád­ný pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.

Letošní Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary, jehož 57. roč­ník se usku­teč­ní v čes­kém lázeň­ském měs­tě zapsa­ném na sezna­mu UNESCO od 30. červ­na do 8. čer­ven­ce 2023.


Foto: Whistling in the Dark / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,14647 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72290 KB. | 20.05.2024 - 20:37:37