Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Karlovarský filmový festival oznámil kompletní program na rok 2023, včetně vítězů z Cannes a Sundance

Karlovarský filmový festival oznámil kompletní program na rok 2023, včetně vítězů z Cannes a Sundance

Photo © Golden Harvest Company Ltd.
Photo © Golden Harvest Company Ltd.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Organizátoři Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary odha­li­li kom­plet­ní nabíd­ku fil­mů letoš­ní­ho 57. roč­ní­ku a fil­mo­ví fanouš­ci se mají na co těšit. Na letoš­ním roč­ní­ku se obje­ví řada výraz­ných sním­ků z loň­ské­ho fes­ti­va­lu v Cannes, včet­ně vítěz­né­ho fil­mu Anatomie pádu z Cannes 2023 (na sním­ku).

Kromě soud­ní­ho thrille­ru Justine Triet, kte­rý si z Cannes odve­zl Zlatou pal­mu, se na letoš­ním kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu před­sta­ví také vítě­zo­vé letoš­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lů v Sundance a Berlíně: A.V. Rockwella a doku­ment Nicolase Philiberta O paříž­ském pečo­va­te­li Adamantovi.

V Karlových Varech se bude pro­mí­tat i řada dal­ších zvuč­ných sním­ků, kte­ré měly pre­mi­é­ru v Cannes a na dal­ších nedáv­ných fes­ti­va­lech, včet­ně Unesených Marca Bellocchia, Klubu nula Jessicy Hausnerové, La Chimera Alice Rohrwacherové, Padajícího lis­tí Akiho Kaurismäkiho, Perfect Days Wima Wenderse, Monstra Hirokazu Koreedy, O suché trá­vě Nuriho Bilge Ceylana, Pasáže Iry Sachse a mno­ha dal­ších.

Kromě nových fil­mů se na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu Karlovy Vary usku­teč­ní řada obno­ve­ných pro­jek­cí, kte­ré při­po­me­nou fil­mo­vé památ­ky. Mezi ně bude pat­řit pro­jek­ce kla­sic­ké­ho Disneyho fil­mu Sněhurka a sedm trpas­lí­ků na počest 100. výro­čí zalo­že­ní spo­leč­nos­ti Walt Disney a pro­jek­ce kla­sic­ké­ho fil­mu Bruce Leeho Cesta draka z roku 1972 na osla­vu jeho 50. výro­čí.

Film Bruce Leeho bude uve­den v rám­ci fes­ti­va­lo­vé sek­ce Půlnoční pro­jek­ce, v níž se dále před­sta­ví surre­a­lis­tic­ký Bazén neko­neč­na Brandona Cronenberga, body horor Kennetha Dagatana V kůži mé mat­ky a bru­tál­ní sní­mek z dru­hé svě­to­vé vál­ky Sisu Jalmariho Helandera.

Nově zrestau­ro­va­né edi­ce kla­sic­kých fil­mů, jako je Pohrdání (1963) Jeana-Luca Godarda, Matka a děv­ka (1973) Jeana Eustacha nebo Ukradené setká­ní (1988) Leidy Laius, se budou pro­mí­tat i na letoš­ním kar­lo­var­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu.

Kromě kla­sic­kých fil­mů budou na fes­ti­va­lu uve­de­ny i nové doku­men­ty o fil­mo­vých legen­dách, napří­klad Duch Richarda Harrise, Můžete mi říkat Bille, v němž vystu­pu­je William Shatner, Engi - zvu­ko­vý desig­nér Ivo Špalj, kte­rý mapu­je prá­ci čes­ké­ho zvu­ko­vé­ho desig­né­ra, jenž dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­co­val s Janem Švankmajerem.

Kromě již dří­ve ohlá­še­ných hos­tů, jako jsou Russell Crowe, Ewan McGregor a Alicia Vikander, se na letoš­ní roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary vrá­tí také 91letý slo­ven­ský reži­sér Eduard Grečner, kte­rý fes­ti­val popr­vé navští­vil při jeho zaha­jo­va­cím roč­ní­ku v roce 1948. Grečner uve­de svůj film Dračí návrat z roku 1967 a také doku­ment Pravda je všech­no, co exis­tu­je, kte­rý mapu­je jeho život a dílo.

V rám­ci letoš­ní­ho Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary, kte­rý do čes­ké­ho lázeň­ské­ho měs­ta zaví­tá od 30. červ­na do 8. čer­ven­ce 2023, bude pro­mít­nu­to cel­kem asi 140 hra­ných a doku­men­tár­ních fil­mů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62455 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71608 KB. | 24.06.2024 - 14:13:44