Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Alicia Vikander bude oceněna na karlovarském filmovém festivalu, uvede zahajovací film

Alicia Vikander bude oceněna na karlovarském filmovém festivalu, uvede zahajovací film

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letošní roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary se v čes­kém lázeň­ském měs­tě usku­teč­ní od 30. červ­na do 8. čer­ven­ce. Kompletní pro­gram zatím nebyl zve­řej­něn; sle­duj­te budou­cí aktu­a­li­za­ce včet­ně toho, kdy lze oče­ká­vat účast hvězd.

Oscarová hereč­ka Alicia Vikander je posled­ním spe­ci­ál­ním hos­tem letoš­ní­ho roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary, ozná­mi­li dnes orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu. Herečka se tak při­po­ji­la k impo­zant­ní řadě spe­ci­ál­ních hos­tů letoš­ní­ho roč­ní­ku, mezi nimiž nechy­bí Russell Crowe, porot­ky­ně fes­ti­va­lu Patricia Clarkson, Ewan McGregor a jeho dce­ra Clara McGregorová, kte­rou orga­ni­zá­to­ři rov­něž prá­vě odha­li­li.

Vikander se zúčast­ní slav­nost­ní­ho zahá­je­ní fes­ti­va­lu 30. červ­na, kde jí bude pře­dá­na Cena pre­zi­den­ta KVIFF. Představí také zaha­jo­va­cí film fes­ti­va­lu, film Režisér, v němž hra­je po boku Judea Lawa.

Vikanderová se naro­di­la ve Švédsku a popr­vé na sebe upo­zor­ni­la výko­nem ve fil­mu Královská afé­ra reži­sé­ra Nikolaje Arcela po boku Madse Mikkelsena. Film, kte­rý se natá­čel v České repub­li­ce, si vyslou­žil nomi­na­ci na Oscara za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film.

Vikanderová rych­le pře­šla k ang­lic­ky mlu­ve­ným fil­mům, včet­ně Anny Kareniny pro reži­sé­ra Joea Wrighta, Muže z U.N.C.L.E. pro Guye Ritchieho a Ex Machina pro Alexe Garlanda. Za roli ve fil­mu Dánská dív­ka z roku 2015 zís­ka­la Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli.

Vikander se nedáv­no uja­la role Lary Croft v adap­ta­ci video­hry Tomb Raider a zahrá­la si ve fil­mech The Glorias po boku Julianne Moore, The Green Knight po boku Deva Patela a Blue Bayou pro reži­sé­ra Justina Chona.

V roce 2021 si Vikander zahrá­la v mini­sé­rii HBO Irma Vep s reži­sé­rem Olivierem Assayasem, kte­rá je adap­ta­cí kul­tov­ní­ho nezá­vis­lé­ho fil­mu z roku 1996, a také ji pro­du­ko­va­la.

Vikanderová zahá­jí v roce 2023 Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Karlových Varech pro­jek­cí své­ho nej­no­věj­ší­ho fil­mu Firebrand, adap­ta­ce romá­nu Královnin gam­bit reži­sé­ra Karima Aïnouze od Elizabeth Fremantleové.

Ve fil­mu Firebrand hra­je Vikanderová roli Kateřiny Parrové, posled­ní ze šes­ti man­že­lek krá­le Jindřicha VIII, kte­rá je jme­no­vá­na regent­kou, zatím­co její man­žel boju­je v zámo­ří. Napětí vzpla­ne, když se nemoc­ný a para­no­id­ní král vrá­tí, a Katharine se obá­vá, že ji potká stej­ný osud jako jeho před­cho­zí man­žel­ky.

V roli krá­le Jindřicha VIII. se obje­ví Jude Law, čímž se Vikander zno­vu setká­vá se svým herec­kým kole­gou z Anny Kareniny. Ve fil­mu se dále obje­ví Eddie Marsan, Sam Riley, Simon Russell Beale a Mia Threapleton, dce­ra hereč­ky Kate Winslet. Film Firebrand měl pre­mi­é­ru v sou­tě­ži na letoš­ním fes­ti­va­lu v Cannes.

Letošní roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary se v čes­kém lázeň­ském měs­tě usku­teč­ní od 30. červ­na do 8. čer­ven­ce. Kompletní pro­gram zatím nebyl zve­řej­něn; sle­duj­te budou­cí aktu­a­li­za­ce včet­ně toho, kdy lze oče­ká­vat účast hvězd.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16935 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71989 KB. | 21.02.2024 - 04:51:33