Kritiky.cz > Články > EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do kin při­chá­zí nový film legen­dár­ní­ho reži­sé­ra Ridleyho Scotta (Gladiátor, Prometheus) - epic­ké dob­ro­druž­ství EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - pří­běh o odva­ze jed­no­ho člo­vě­ka, kte­rý se doká­zal posta­vit impé­riu. Ridley Scott vyu­ží­vá nej­mo­der­něj­ších vizu­ál­ních efek­tů a 3D tech­no­lo­gie, aby vde­chl nový život do pří­bě­hu vzdor­né­ho vůd­ce Mojžíše (Christian Bale), jenž se vzbou­řil egypt­ské­mu fara­ó­no­vi Ramsesovi (Joel Edgerton) a při­měl 400.000 otro­ků vydat se na monu­men­tál­ní ces­tu ze smr­tí­cí­mi rana­mi zasa­že­né­ho Egypta.

Děj toho­to fil­mu, jeho roz­sah, rámec, dob­ro­druž­ství a půso­bi­vé posta­vy zaru­ču­jí jedi­neč­nou fil­mo­vou udá­lost. Exodus z Egypta je původ­ní hrdin­ná legen­da. Je to také sil­ný a osob­ní pří­běh boha­tý na emo­ce, sou­pe­ři­vost a zra­du. Je to pří­běh o neu­tu­cha­jí­cím hle­dá­ní svo­bo­dy.

Scott pozna­me­ná­vá: „Mojžíšův život je jed­ním z nej­vět­ších dob­ro­druž­ství a cest za duchov­ní­mi hod­no­ta­mi všech dob.” Počínaje úvod­ní fil­mo­vou bitvou, kde 15.000 egypt­ských vojá­ků zaú­to­čí na tábor Chetitů, až po tyčí­cí se stav­by, děsi­vý sled dese­ti moro­vých ran sesla­ných na Egypt a roze­stou­pe­ní Rudého moře, Scott vná­ší svou cha­rak­te­ris­tic­kou vizi do jed­no­ho z našich nej­cen­něj­ších a nej­dů­le­ži­těj­ších pří­bě­hů.

„Mám rád vel­ko­le­post,“ pokra­ču­je. „Věděl jsem, co dělat s Gladiátorem – jak ho při­vést k živo­tu a cítit jako lidé, kte­ří v té době žili. Ve sním­ku EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ jsem chtěl podob­ně při­vést k živo­tu egypt­skou kul­tu­ru, ale způ­so­bem, jak to nikdo před­tím ješ­tě neu­dě­lal.“

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ byl nato­čen v Pinewood Studios v Londýně a na loka­cích v Almerii v již­ním Španělsku a Fuerteventuře na Kanárských ost­ro­vech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08291 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71749 KB. | 14.06.2024 - 21:52:12