Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Film Meky je ke stažení online LEGÁLNĚ

Film Meky je ke stažení online LEGÁLNĚ

meky online legalne
meky online legalne
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co pro­žil muž, jenž napsal nesmr­tel­né pís­ně Biely kvet, Atlantida, Čo bolí to pre­bo­lí, 22 dní, Nespalme to krás­né v nás, Katka, Prvá a mno­hé dal­ší? Kdo a jaký je Miro Žbirka? Odpovědi nabí­zí divá­ky navště­vo­va­ný film Meky. Vypráví o napros­té odda­nos­ti hud­bě, o víře ve vlast­ní ces­tu, o tom, jak s ele­gan­cí pře­ko­nat vel­ké spo­le­čen­ské revo­lu­ce i život­ní zvra­ty. Vychutnejte si neru­še­ně kaž­dý záběr zda­ři­lé­ho fil­mo­vé­ho por­trétu legen­dy česko-slovenské pop-music. Unikátní doku­ment Meky je nyní ke sta­že­ní on-line na plat­for­mách iTunes CZ, O2, Prima, Dafilms, Aerovod, Starmax CZ. A legál­ně!

 

https://www.iprima.cz/filmy/meky  - dostup­ný od 11.11.

https://aerovod.cz/katalog/meky

https://dafilms.cz/film/12187-meky

https://cz.starmax.tv/content/2011021237160500001-Meky

Celovečerní doku­ment Meky nato­čil oce­ňo­va­ný reži­sér Šimon Šafránek, kte­rý ke své­mu nej­no­věj­ší­mu poči­nu podotkl: „Snažili jsme se udě­lat fil­mo­vý por­trét, jaký tu není. Bez sen­ti­men­tu a pato­su, zato s humo­rem. Energický a pod­vrat­ný. S hla­si­tou muzi­kou, a pře­de­vším pokud mož­no upřím­ný a emo­ci­o­nál­ní, lid­ský.“ Soudě pod­le vel­mi pří­z­ni­vých reak­cí divá­ků i kri­ti­ky po čer­ven­co­vém uve­de­ní fil­mu do kin se tvůr­čí záměr poda­ři­lo napl­nit.

Miro Žbirka reka­pi­tu­lu­je své více než čty­ři­ce­ti­le­té úspěš­né půso­be­ní na hudeb­ní scé­ně nejen ve fil­mu Meky, ale také na prů­ře­zo­vém albu THE BEST OF MIRO ŽBIRKA, jehož dra­ma­tur­gii sám vytvo­řil. Celkem 64 vybra­ných skla­deb je od září dostup­ných na třech CD. Ovšem 4. pro­sin­ce vyjde ješ­tě spe­ci­ál­ní limi­to­va­ná edi­ce 300 de luxe boxů THE BEST OF MIRO ŽBIRKA s něko­li­ka cen­ný­mi bonu­sy. Každý z boxů obsa­hu­je 6 viny­lo­vých desek, foto­gra­fii s auto­gra­mem Mira Žbirky, auto­rem rov­něž pode­psa­né noty k novin­ko­vé sklad­bě Slovenskátrsát­ko Meky. Nahrávky na albu THE BEST OF MIRO ŽBIRKA byly letos remaste­ro­vá­ny a dosta­ly sou­čas­ný zvuk v pro­slu­lém lon­dýn­ském stu­diu Abbey Road Studios, což při­ná­ší ješ­tě inten­ziv­něj­ší poslu­chač­ský záži­tek. De luxe box THE BEST OF MIRO ŽBIRKA je ten nej­lep­ší vánoč­ní dárek pro všech­ny Mekyho pří­z­niv­ce! 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49792 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71632 KB. | 22.06.2024 - 18:36:49