Kritiky.cz > Profily osob > Rachel Weisz

Rachel Weisz

Rachel
Rachel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rachel Hannah Weisz (* 7. břez­na 1970 Londýn, Anglie, Spojené krá­lov­ství) je brit­ská fil­mo­vá hereč­ka. Za roli Tessy Quayle ve fil­mu Nepohodlný (The Constant Gardener) z roku 2005 zís­ka­la Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli.

Život

Dětství

Narodila se v Londýně a vyrůs­ta­la na před­měs­tí Hampstead Garden. Její mat­ka, Edith Ruth (roze­ná Teich) se naro­di­la ve Vídni a původ­ním povo­lá­ním byla uči­tel­ka, poz­dě­ji psychoterapeutka.Její otec, George Weisz byl maďar­ský vyná­lez­ce, kte­rý s celou rodi­nou uprchl do Anglie kvů­li nacis­tic­ké per­ze­ku­ci. Otec Rachel Weisz byl aške­náz­ský Žid a její mat­ka je zmi­ňo­vá­na buď jako kato­lič­ka, jako Židovka, nebo oso­ba židov­ské­ho původu.Rachel vyrůs­ta­la v inte­lek­tu­ál­ní židov­ské domác­nos­ti a samu sebe ozna­ču­je jako Židovku. Má sest­ru, Minnie Weisz, kte­rá je uměl­ky­ní. Rachel vystu­do­va­la ang­lis­ti­ku na uni­ver­zi­tě v Cambridge.

Kariéra

Během stu­dií hrá­la ve stu­dent­ských před­sta­ve­ních sou­bo­ru Talking Tongues, kte­rý spo­lu se spo­lu­žá­ky zalo­ži­la. Přelomová byla její role Gildy v muzi­ká­lu West End v diva­dle Gielgud Theatre. Svoji prv­ní tele­viz­ní roli obdr­že­la v seri­á­lu Scarlet & Black. První men­ší fil­mo­vou roli ztvár­ni­la ve fil­mu Bernarda Bertolucciho Svůdná krá­sa (Stealing Beauty) z roku 1996. Do šir­ší­ho pově­do­mí vešla až rolí ve váleč­ném fil­mu Nepřítel před bra­na­mi.

Osobní život

Byla zasnou­be­ná s ame­ric­kým reži­sé­rem Darrenem Aronofským, s nímž udr­žo­va­la vztah v letech 2002–2010. Dne 31. květ­na 2006 se jim naro­dil syn Henry Chance. Pár byd­lel v East Village na Manhattanu. Předpokládalo se, že budou mít tra­dič­ní židov­skou svat­bu v nej­star­ší syna­go­ze v New Yorku.

Po roz­cho­du s před­cho­zím part­ne­rem se v roce 2011 pro­vda­la za her­ce Daniela Craiga.


Detaily o článku Rachel Weisz


Foto

Popis
Français : Rachel Weisz au fes­ti­val de Cannes
English: Rachel Weisz at the Cannes film fes­ti­val
Datum
Zdroj Vlastní dílo
Autor Georges Biard

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07533 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72073 KB. | 25.04.2024 - 14:11:20