Kritiky.cz > Festivaly > Filmový festival - Dny evropského filmu

Filmový festival - Dny evropského filmu

DSC01801
DSC01801
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve čtvr­tek 5.dubna začal v Praze fil­mo­vý fes­ti­val Dny evrop­ské­ho fil­mu. Na fes­ti­va­lu se budou pro­mí­tat fil­my, kte­ré pat­ří mezi nej­za­jí­ma­věj­ší fil­my ze sou­čas­né evrop­ské kine­ma­to­gra­fie. Festival odstar­to­va­la pro­jek­ce fil­mu Tichá noc, kte­rý je debu­tem mla­dé­ho reži­sé­ra Piotra Domalewského. V hlav­ní roli exce­lu­je Dawid Ogrodnik a film si odne­sl 2 hlav­ní ceny z fes­ti­va­lu pol­ské­ho fil­mu v Gdyni a pro­mě­ni­la i 10 z 11 nomi­na­cí za fil­mo­vé ceny Polský orel. Film zís­kal také Cenu divá­ků a cenu Objev roku.

Filmy na fes­ti­va­lu jsou roz­dě­le­ny do sed­mi sek­cí: Best Of, Paint It Black, Film & Music, €Docs, K věci – V hlav­ní roli lite­ra­tu­ra, LUX Film Prize , MEDIA – Evropské špič­ky. Promítat se bude v kinech Lucerna a Světozor, pro­jek­ce začí­na­jí v odpo­led­ních a ve večer­ních hodi­nách.

Ve čtvr­tek pro­běh­la i pro­jek­ce lotyš­ské­ho fil­mu Děda nebez­peč­něj­ší než počí­tač. Před pro­jek­cí řek­li pár slov tvůr­ci fil­mu spo­leč­ně s hlav­ním před­sta­vi­te­lem dědeč­ka, her­ce Martinse Wilsona, a jeho fil­mo­vou dce­rou, hereč­ku Alise Polačenko.

Kromě fil­mo­vých pro­jek­cí nabíd­ne fes­ti­val i dopro­vod­ný pro­gram, při­pra­ve­ny jsou semi­ná­ře pro vina­ře, výsta­va pla­ká­tů, fla­men­co night, spe­ci­ál­ní hos­té, ad.

Festival bude pro­bí­hat v Praze do čtvrt­ka 12.dubna, v Brně 6.-8.dubna a v dal­ších měs­tech od 17.dubna.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70376 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72170 KB. | 25.05.2024 - 00:01:04