Kritiky.cz > Filmy > Finále Plzeň s pestrou nabídkou nových filmů začíná už 23.9

Finále Plzeň s pestrou nabídkou nových filmů začíná už 23.9

35FP
35FP
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
35FP
35FP

Festival Finále Plzeň je kaž­do­roč­ní osla­vou čes­ké­ho fil­mu, letos se usku­teč­ní od 23. do 28. září. Šestidenní národ­ní pře­hlíd­ka fil­mo­vé, doku­men­tár­ní, tele­viz­ní, inter­ne­to­vé a stu­dent­ské tvor­by nabíd­ne celou řadu před­pre­mi­ér a pre­mi­ér oče­ká­va­ných čes­kých a kopro­dukč­ních fil­mů. Novinky, kte­ré se v kinech ješ­tě ani pří­liš neo­hřá­ly, najdou návštěv­ní­ci v sek­ci První úlo­vek. Již 35. roč­ník fes­ti­va­lu má na pro­gra­mu tedy mj. nový film Světlonoc reži­sér­ky Terezy Nvotové, kopro­dukč­ní počin (ČR/ Rakousko) Zločin na hra­ni­cích reži­sé­ra Nikolause HYPERLINK „https://www.csfd.cz/tvurce/55076-nikolaus-leytner/“ HYPERLINK „https://www.csfd.cz/tvurce/55076-nikolaus-leytner/“ HYPERLINK „https://www.csfd.cz/tvurce/55076-nikolaus-leytner/„Leytnera, doku­ment Olgy Sommerové Michael Kocáb – rocker ver­sus poli­tik nebo dra­ma Spolu reži­sé­rů Davida Laňky a Martina Mullera se Štěpánem Kozubem v hlav­ní roli autis­tic­ké­ho chlap­ce. V čes­ké pre­mi­é­ře se také před­sta­ví zaha­jo­va­cí film Il Boemo reži­sé­ra Petra Václava, kte­rý bude před Finálem uve­den na fes­ti­va­lu v San Sebastianu a Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie jej vybra­la jako čes­ké­ho zástup­ce do boje o Oscary. A pro­gra­mo­vá sek­ce Česk HYPERLINK „https://film.festivalfinale.cz/filmy/?&section=102„é sto­py má letos v pre­mi­é­ře čty­ři fil­my, kte­ré vznik­ly v mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci. K vět­ši­ně titu­lů dora­zí do Plzně dele­ga­ce slo­že­né z tvůr­ců a her­ců.

Kromě čes­kých a kopro­dukč­ních fil­mů najdou divá­ci v pro­gra­mu nesou­těž­ní sek­ci N HYPERLINK „https://film.festivalfinale.cz/filmy/?&section=109„ěmeck HYPERLINK „https://film.festivalfinale.cz/filmy/?&section=109„é kino s pro­jek­ce­mi vybra­ných oce­ně­ných němec­kých sním­ků v pre­mi­é­ro­vém uve­de­ní za účas­ti tvůr­ců a fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů z Německa.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10691 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71694 KB. | 14.07.2024 - 19:10:56