Kritiky.cz > Dabing > Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze

Petr Rychlý 4
Petr Rychlý 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes při­ná­ší­me recen­zi na novou Transylvánii!

Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stej­ně bez­chyb­ný jako v dílech před­cho­zích. Drákula a jeho mimi­ka jsou na dabing vel­mi těž­ká zále­ži­tost, vyža­du­je­te přes­né nača­so­vá­ní a pre­ciz­ní pří­stup jak her­cův, tak reži­sé­rův. Když se tu smí­chá dob­rá úpra­va, jeden z nej­ta­len­to­va­něj­ších dabin­go­vých her­ců a peč­li­vá reži­sér­ka, je jas­né, že role musí dopad­nout skvě­le.

Petr Rychlý jako Drákula v LS Productions.

Petr Rychlý jako Drákula v LS Productions.

Hodnotit mata­do­ry před­cho­zích dílů jako jsou Lucka Vondráčková, kte­rá sem při­le­tě­la pře­de­vším kvů­li dabin­gu nové­ho dílu, Ondra Brzobohatý či Filip Švarc, kte­rý zde skvě­le rapu­je, asi nemá smy­sl. Naopak bych zmí­nil nováč­ky v obsa­ze­ní. Studiu LS je čas­to zazlí­vá­no, že nean­ga­žu­jí tolik zná­mých tvá­ří do dabin­gů, spí­še obsa­zu­jí zná­mé dabin­go­vé hla­sy na jis­to­tu. Ono ne vždy je dob­ré, mít v dabin­gu zná­mou tvář. Když dabing tře­ba ani nezvlá­dá. Dokáže to napáchat více ško­dy než užit­ku. To ale není pří­pad Hotelu Transylvánie.

Iva Pazderková ač dabu­je mini­mál­ně, hlav­ní roli bez­pro­blé­mu utáh­ne. Kdo se mi líbil ohrom­ně byl Petr Čtvrtníček, jsem veli­ce rád, že byl anga­žo­ván, a divím se, že není reži­sé­ry obsa­zo­ván čas­tě­ji, pro­to­že tohle bylo skvě­lé, umí dob­ře pra­co­vat s hla­sem, into­no­vat - do ani­má­ků se hodí, dou­fám, že ho usly­ší­me čas­tě­ji. Také se mi líbi­lo jak si Tomáš Borůvka pora­dil s roz­li­še­ním jed­not­li­vých postav gremli­nů a co mě taky potě­ši­lo, návrat her­ců z prv­ní­ho dílu - skvě­le into­nač­ně dabu­jí­cí­ho Pavla Tesaře a paní Jaroslavu Brouskovou.

Líbil se mi i pře­klad a úpra­va, zvláš­tě, když tam na vás vybaf­ne SORRY JAKO.

Dabingu dávám 10/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46719 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71741 KB. | 29.02.2024 - 15:11:59