Kritiky.cz >

Thriller Zvedá se vítr od Kateřiny Surmanové míří do knihkupectví

V kavár­ně Paláce knih Luxor v Praze na Václavském náměs­tí dnes před­sta­vi­la novi­nář­ka a spi­so­va­tel­ka Kateřina Surmanová nový thriller Zvedá se vítr. Knihu pokřti­li Thea Krečová a Michal Sýkora. Před rokem vyšla autor­ce... Read more »

Hvězdná brána se vrací na obrazovky: Film i seriál

Fanoušci sci-fi fran­ší­zy Hvězdné brá­ny mají důvod k rados­ti. Po něko­li­ka letech od skon­če­ní posled­ní­ho seri­á­lu Hvězdná brá­na: Hluboký vesmír se chys­ta­jí nové pro­jek­ty ze svě­ta, kde mimo­zem­ské arte­fak­ty pro­po­ju­jí pla­ne­ty... Read more »

Venkovské sídlo - Časy se mění

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete si pře­číst posled­ní díl této pove­de­né tri­lo­gie? Tak prá­vě vám je určen román Venkovské síd­lo - Časy se mění. Pojďte si spo­leč­ně se mnou... Read more »

Omlazená trilogie Mass Effect: Legendary Edition vyjde pro PC,...

Omlazená tri­lo­gie Mass Effect: Legendary Edition vyjde pro PC, PS4 a Xbox One 14. květ­na letoš­ní­ho roku. Read more »

Forza Horizon 5 má dorazit ještě před Forzou Motorsport,...

Forza Horizon 5 má dora­zit ješ­tě před Forzou Motorsport, říká novi­nář Jeff Grubb. Nedávno odha­lil remas­ter Mass Effect tri­lo­gie nebo remas­ter Need for Speed. Read more »

BioWare představují Mass Effect: Legendary Edition. Od...

BioWare před­sta­vu­jí Mass Effect: Legendary Edition. Od remaste­ro­va­né tri­lo­gie může­me čekat vylep­še­né tex­tu­ry a mode­ly postav, vyš­ší sním­ko­vou frek­ven­ci a vyš­ší roz­li­še­ní. Společně s ofi­ci­ál­ním ozná­me­ním omla­ze­né tri­lo­gie na N7 Day jsme... Read more »

Omlazená Mass Effect trilogie má nakonec vyjít až 26. ledna...

Omlazená Mass Effect tri­lo­gie má nako­nec vyjít až 26. led­na | Venture Beat 📰 Read more »

Omlazená trilogie Mass Effect by měla nést název Legendary...

Omlazená tri­lo­gie Mass Effect by měla nést název Legendary Edition a na Nintendo Switch vyjít až poz­dě­ji | Jeff Grubb 📰 Read more »

Mass Effect Trilogy Remastered by měl skutečně dorazit 15....

Mass Effect Trilogy Remastered by měl sku­teč­ně dora­zit 15. 10.2020, pro­zra­zu­je na svých strán­kách čes­ký obchod Herní svět. Remasterovaná tri­lo­gie by měla stát 1459 Kč, pro Nintendo Switch 1169 Kč. Read more »

Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm

Kniha Vikingové popi­su­je úžas­né stra­te­gie jed­not­li­vých bojů, vše­mož­né mani­pu­la­ce, lsti­vé pře­tvář­ky, intri­ky, díky nímž záhy zjiš­ťu­je­te, že nic není, tak jak se tvá­ří, a že není rad­no kaž­dé­mu věřit... Hlavním... Read more »
Stránka načtena za 4,10774 s | počet dotazů: 200 | paměť: 47913 KB. | 29.02.2024 - 00:33:32