Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy

Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Deprese (závaž­ná depre­siv­ní poru­cha) je běž­né a závaž­né one­moc­ně­ní, kte­ré nega­tiv­ně ovliv­ňu­je vaše poci­ty, způ­sob, jakým si mys­lí­te a jak jed­ná­te. Naštěstí je také léči­tel­ná. Deprese způ­so­bu­je poci­ty smut­ku a/nebo ztrá­tu zájmu o akti­vi­ty, kte­ré jste si dří­ve uží­va­li. Může to vést k řadě emoč­ních a fyzic­kých pro­blé­mů a může sní­žit schop­nost člo­vě­ka pra­co­vat v prá­ci i doma.

Symptomy

Příznaky depre­se se mohou lišit od mír­ných až po závaž­né a mohou zahr­no­vat:

· Pocit smut­ku nebo depre­siv­ní nála­da.

· Ztráta zájmu nebo potě­še­ní z čin­nos­tí, kte­ré jste dří­ve uží­va­li.

· Změny chu­ti k jídlu - ztrá­ta hmot­nos­ti nebo nao­pak při­bí­rá­ní.

· Problémy se spán­kem nebo pří­liš mno­ho spán­ku.

· Ztráta ener­gie nebo zvý­še­ná úna­va.

· Zvýšení bez­ú­čel­né fyzic­ké akti­vi­ty (např. sti­mu­la­ce rukou) nebo zpo­ma­le­ní pohy­bu a řeči (akce, kte­ré mohou být pozo­ro­vá­ny jiný­mi).

· Cítíte se jako bez­cen­ní nebo máte pocit viny.

· Obtížně se sou­stře­dí­te nebo roz­ho­du­je­te.

· Myslíte na smrt nebo sebe­vraž­du

Abychom moh­li dia­gnos­ti­ko­vat depre­si, musí výše zmí­ně­né sympto­my trvat nejmé­ně dva týd­ny.

Také zdra­vot­ní sta­vy (např. pro­blémy s štít­nou žlá­zou, mozko­vý nádor nebo nedo­sta­tek vita­mí­nu) mohou napo­do­bo­vat pří­zna­ky depre­se, tak­že je důle­ži­té vylou­čit obec­né lékař­ské pří­či­ny.

Je deprese běžná?

Depresí trpí jeden z pat­nác­ti dospě­lých (což je asi 6,7 %). Deprese může zasáh­nout kdy­ko­li, ale v prů­mě­ru se nej­pr­ve obje­ví u dospí­va­jí­cích. Kritické obdo­bí kon­čí 25. rokem člo­vě­ka. Deprese je čas­těj­ší u žen než u mužů. Některé stu­die uka­zu­jí, že jed­na tře­ti­na žen utr­pí během své­ho živo­ta vel­kou depre­siv­ní epi­zo­du.

Rizikové faktory deprese

Deprese může ovliv­nit kaž­dé­ho – i oso­bu, kte­rá vypa­dá, že žije za poměr­ně ide­ál­ních okol­nos­tí. V depre­si může hrát roli něko­lik fak­to­rů:

· Biochemie: Rozdíly v někte­rých che­mic­kých lát­kách v moz­ku mohou při­spět k sympto­mům depre­se.

· Genetika: Deprese může být rodin­nou anamné­zou.

· Osobnost: Zdá se, že lidé s níz­kou sebe­úctou, kte­ří jsou snad­no ohro­me­ni stre­sem nebo kte­ří jsou obec­ně pesi­mis­tič­tí, mají vět­ší prav­dě­po­dob­nost depre­se.

· Environmentální fak­to­ry: Neustálé vysta­ve­ní nási­lí, zane­dbá­vá­ní, zne­u­ží­vá­ní nebo chu­do­bě mohou u někte­rých osob zhor­šit depre­si.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
TV Prima - program na červen   datum čas film tvůrci a herci pátek 5. červen 2020 21:55 Nelítostný Pa...
Z EA se stává lídr v oblasti závodních her. Codemasters... Z EA se stává lídr v oblasti závodních her. Codemasters (F1, DiRT, F1, GRID a WRC do roku 2023)...
1968 milimetrů V roce 1968 se vyhrotil střet idejí s realitou Rok 1968 byl přelomový. Je to symbol společensk...
Divočáci - Wild Hogs Když se zamyslím, tak v poslední době jsem se u žádné komedie extra dobře nepobavil. Valí s...
Kompendium klinické logopedie - diagnostika a terapie poruch komunikace Studujete logopedii? Hledáte opravdu zajímavou publikaci, která vám pomůže ve vašem studiu? P...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #DP79: Spider-Man: The Kid Who Collects Spider-Man1. června 2020 #DP79: Spider-Man: The Kid Who Collects Spider-Man Autorem článku je Daniel Palička.Původně jsem chtěl následující téma rozebrat ve speciálním videu, ale díky technickým komplikacím jsem se nakonec uchýlil k následující alternativě, tedy k […] Posted in Recenze komiksů
  • Seznamka Jiskření.cz: Váš online průvodce k nalezení ideálního partnera zdarma6. listopadu 2023 Seznamka Jiskření.cz: Váš online průvodce k nalezení ideálního partnera zdarma Online seznamka Jiskření.cz je oblíbeným místem pro všechny, kteří hledají svou lepší polovičku online. Tato seznamka zdarma nabízí možnost seznámení pro ty, kteří touží po nalezení toho […] Posted in Ze života
  • Jaký posilovací stroj si zvolíte?26. září 2012 Jaký posilovací stroj si zvolíte? Pokud chcete, aby vaše posilování bylo opravdu co možná nejefektivnější, potom si rozhodně nevystačíte se cvičením pouze v domácím prostředí. Ne, že by se doma nedalo dobře zacvičit a […] Posted in Domácí rady
  • World of Warships14. srpna 2015 World of Warships Tak se nám vrátili tvůrci z Wargaming.net do třetí zdarma akce. Po World of Tanks, po World of Waplanes, je už zdarma dostupná pro všechny už třetí variace bitev. Tentokrát […] Posted in Recenze her
  • Vendeta | Seeking Justice [45%]13. srpna 2012 Vendeta | Seeking Justice [45%] Vendeta http://www.csfd.cz/film/268604-vendeta/ http://www.imdb.com/title/tt1214962/ Alternativní názvy: Justice, Seeking Justice, The Hungry Rabbit Jumps Na DVD od: 08.08.2012 […] Posted in Filmové recenze
  • KRISTUPAS SABOLIUS11. července 2014 KRISTUPAS SABOLIUS  Kristupas Sabolius, narozen roku 1979, je veřejně aktivní intelektuál, spisovatel a docent filozofie na Univerzitě ve Vilniusu. Nedávno vydal knihu Furious Sleep (2012) o imaginaci a […] Posted in Profily osob
  • Zlomené duše17. prosince 2018 Zlomené duše Píše se rok 1950 a na internátní škole Idlewild se na jednom pokoji ocitnou čtyři odlišné dívky. Sebevědomá potížístka Katie, nadaná sportovkyně Roberta, nemanželská dcera bohatého […] Posted in Recenze knih
  • Úterní premiéra Dubčeka překoná vše, co tento týden bude v TV20. srpna 2018 Úterní premiéra Dubčeka překoná vše, co tento týden bude v TV Tento týden je ovlivněn výročím 50 let roku 1968, a tak se v úterý bude na co koukat. Nesmíme zapomenout ale na to, že prázdninové období končí, a tak se přestávají opakovat všechny […] Posted in TV Tipy
  • Soutěž o kompletní třetí sérii seriálu Sherlock na DVD1. srpna 2016 Soutěž o kompletní třetí sérii seriálu Sherlock na DVD Vyhlášení vítěze. Otázky Jaký herec hraje hlavní postavu Sherlocka? Jaký herec hraje vedlejší postavu Watsona? V jaké třídílné filmové sérii se objevili hlavní dva herci […] Posted in Soutěže
  • Star Trek: Picard21. července 2019 Star Trek: Picard Další seriál se světa Star Trek má nový trailer. Picard, kapitán lodi Enterprise, je v důchodu, ale prožívá nová dobrodružsví. V roli slavného kapitána se vrací Patrick Stewart a objeví se […] Posted in Trailery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,78213 s | počet dotazů: 286 | paměť: 69625 KB. | 29.11.2023 - 22:15:01