Kritiky.cz > Recenze knih > Jen 27 dnů - Uzavřela nebezpečnou smlouvu. A čas běží…

Jen 27 dnů - Uzavřela nebezpečnou smlouvu. A čas běží…

Jen27Dnu
Jen27Dnu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hadley je na pohřbu klu­ka, kte­ré­ho sko­ro ani nezna­la. Jmenoval se Archer a ve ško­le nebyl zrov­na moc oblí­be­ný. Jenomže Hadley nedo­ká­že pře­stat mys­let na to, proč to udě­lal a co ho k tomu ved­lo. Na pohřbu k ní při­jde muž v čer­ném a nabíd­ne ji, že se může vrá­tit o 27 dnů do minu­los­ti a Archera zachrá­nit. Váhavě nabíd­ku při­jme, pro­to­že může zachrá­nit lid­ský život, ale co všech­no se může stát při poku­su změ­nit minu­lost?

Kniha pro mě byla vel­kým pře­kva­pe­ním. Jde o cel­kem ori­gi­nál­ní nápad a byla jsem vel­mi zvě­da­vá, jak se s tím autor­ka pope­re. Čekala jsem nená­roč­nou odde­chov­ku a bála jsem se, aby se to nepře­su­nu­lo někam, kde by se to už tak nazvat neda­lo. Naštěstí jsem dosta­la to, co jsem si přá­la a ješ­tě něco navíc.

“Dar živo­ta je neo­ce­ni­tel­ný, je to něco, čeho je potře­ba si vážit.” (str. 30)

 Mile pře­kva­pe­ná jsem byla z toho, jak mi hlav­ní posta­vy při­rost­ly k srd­ci. Popsané jsou oprav­du skvě­le a mně na jejich osu­du oprav­du zále­že­lo a přá­la jsem si, aby to dob­ře dopadlo. Dialogy jsou také rea­lis­tic­ky napsa­né, tak­že celý pří­běh je skvě­le uvě­ři­tel­ný.

I tady se našly něja­ké chy­bič­ky a nej­ví­ce mě vadi­ly někte­ré čás­ti, kte­ré byly popsá­ny zdlou­ha­vě. Občas mě tro­chu ruši­ly v tom, že jsem byla pono­ře­ná do pří­bě­hu a tako­vé čás­ti mě z pří­bě­hu vytrh­ly. Dějové záplet­ky jsem před­ví­da­la, ale nemůžu říct, že by mě to nějak vadi­lo, pro­to­že u toho­to žán­ru nepřed­ví­da­tel­ný děj nevy­ža­du­ju.

“Nejde se jen tak zavřít před svě­tem, pro­to­že se bojí­te, že si ublí­ží­te. Někteří lidé za tu bolest sto­jí.” (str. 166)

 V kni­hách oce­ňu­ji, když v nich najdu hez­ké nebo zají­ma­vé myš­len­ky a tady jsem jich našla spous­tu. I když jde spí­še o sub­jek­tiv­ní pocit, pro mě to je při­da­ná hod­no­ta, kte­rou tro­chu vyža­du­ji.

Ještě klad­ně hod­no­tím popis atmo­sfé­ry. Autorka to popi­so­va­la tak dob­ře, že jsem si pak při­pa­da­la, jako bych tam sama byla. Jednoduše řeče­no jsem měla pocit, že jsem se z mís­ta, kde jsem čet­la, pře­su­nu­la pří­mo do děje kni­hy a to nej­ví­ce ze vše­ho svěd­čí o kva­li­tě kni­hy.

“Nikdy tuhle Archerovu část nepo­znám, a to pomyš­le­ní mě podiv­ně bole­lo.” (str. 244)

 Knihu bych dopo­ru­ši­la lidem, kte­ří si chtě­jí pře­číst nad­prů­měr­nou odde­chov­ku. Příběh vás doká­ře vtáh­nout do děje a výbor­ně si u kni­hy odpo­či­ne­te.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Krysař10. března 2004 Krysař Jen 24 hodin stačilo F. A. Brabci, aby natočil téměř hodinový snímek Krysař. Tím se film dostal do slavné Guinessovy knihy rekordů. Nerada bych film kritizovala jen proto, že hold […] Posted in Filmové recenze
  • Zažít Woodstock4. srpna 2007 Zažít Woodstock Tento film bude podle mého gusta velice intelektuálním zážitkem, míněno v tom pravém slova smyslu. Určitě zaujme jen minoritní část populace s nepatrně […] Posted in Recenze
  • Judy – Recenze – 60%12. února 2020 Judy – Recenze – 60% Judy Garland byla americká herečka a zpěvačka, která ve svých sedmnácti letech ztvárnila v roce 1939 hlavní roli Dorotky v Čaroději ze země Oz. Od té doby hrála v řadě […] Posted in Filmové recenze
  • Jaromír Nosek - herold2. března 2016 Jaromír Nosek - herold Prozraďte nám, kdo je Herold? Moje postava je královský ceremoniář, který mluví velmi hezky a vybraně. Ovšem vypije takový nápoj, po kterém mu mluvit nejde. V pohádce Řachanda je totiž […] Posted in Rozhovory
  • Cenzorka (2021)19. června 2021 Cenzorka (2021) Na Censor jsem slyšel z festivalů chválu, ale po zhlédnutí traileru jsem trochu tušil, že tohle nebude úplně můj cup of tea a taky, že nebyl, ale naštěstí má Censor soudnost a má pouhých […] Posted in Krátké recenze
  • TV Prima - program na červen5. května 2020 TV Prima - program na červen   datum čas film tvůrci a herci pátek 5. červen 2020 21:55 Nelítostný Parker Statham J., Lopezová J., Nolte N., HACKFORD T. sobota 6. červen 2020 15:05 Princ […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Osamělý svobodný muž – 995. prosince 2021 Osamělý svobodný muž – 99 Posted in Komiks
  • #3 - Upír Nosferatu25. března 2019 #3 - Upír Nosferatu Už třetí díl našeho seriálu o 101 nejlepších hororech všech dob nás zavádí k prvnímu a jednomu z nejdůležitějších filmů,v nichž se vyskytuje postava upíra Draculy, i když je pravda, že v […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • WESTWORLD - Sledujte všechny 3 řady na HBO GO (CZ) trailer16. dubna 2020 WESTWORLD - Sledujte všechny 3 řady na HBO GO (CZ) trailer Posted in Trailery
  • Zemřela producentka Julie Pain, dlouholetá spolupracovnice Ridleyho Scotta12. července 2016 Zemřela producentka Julie Pain, dlouholetá spolupracovnice Ridleyho Scotta Julie Pain, držitelka prestižní ceny Emmy a producentka, více než patnáct let řídící Londýnské operace produkční společnosti Ridleyho Scotta, podlehla 15. června krátkému boji s rakovinou. […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42610 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72042 KB. | 22.04.2024 - 14:33:53