Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá

Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá

Lang
Lang
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak bys­te před­sta­vil svo­ji posta­vu?

Hraji ředi­te­le dolu, ve kte­rém se ta kata­stro­fa ode­hrá­la, a kte­rý za ni byl také čás­teč­ně zod­po­věd­ný. Režisér David Ondříček si přál, abych svo­ji posta­vu hrál v ost­rav­ském dia­lek­tu a aby to byl tako­vý kla­sic­ký před­re­vo­luč­ní komu­nis­tic­ký pohla­vár, tak dou­fám, že se mi to poved­lo.

Měl jste s ost­rav­ským náře­čím pro­blém?

Jako kaž­dé náře­čí je i tohle straš­ně těž­ké pro něko­ho, kdo jím nor­mál­ně nemlu­ví. Zkrátka když se Pražák sna­ží mlu­vit ost­rav­ským dia­lek­tem, tak to vypa­dá, že se Ostravákům vysmí­vá. Když se zase Ostravák pokou­ší mlu­vit praž­ským dia­lek­tem, tak to fun­gu­je obrá­ce­ně. Naším cílem bylo, abych byl co nej­ví­ce auten­tic­ký, tak­že jsem pří­pra­vou strá­vil poměr­ně dost času. Dokonce mě jeden z kole­gů, kte­rý je z Ostravy a ve fil­mu hrál hor­ní­ka, dostal na sta­rost. Měl za úkol kon­t­ro­lo­vat, jest­li sku­teč­ně zním jako Ostravák.


elek­tro­in­sta­lač­ní prá­ce


Čím Vás pro­jekt zau­jal nato­lik, abys­te se roz­ho­dl se na něm podí­let?

Přišlo mi vel­mi atrak­tiv­ní, že to reží­ru­je pan David Ondříček, kte­rý je můj vel­ký kama­rád. Jako herec a reži­sér jsme se potka­li vlast­ně popr­vé. Velmi mě také zau­ja­la ta výzva, zahrát si v jiném náře­čí. A samo­zřej­mě také obsa­ze­ní bylo skvě­lé.

A jaká tedy byla s panem Ondříčkem spo­lu­prá­ce?

Spolupráce byla nad oče­ká­vá­ní dob­rá. David je reži­sér, kte­rý ví přes­ně, co chce, a má rád her­ce. Práce to byla tvr­dá, ale vzpo­mí­nám na ni vel­mi rád.

Dostal jste se při natá­če­ní také pod zem?

Hned můj prv­ní natá­če­cí den byl celý v dole a byl to vlast­ně ten posled­ní den, co štáb pod zemí strá­vil. Dohromady jsem tam byl jenom něja­kých deset hodin. Což je nic pro­ti tomu, co zaži­li všich­ni ostat­ní. Musím říct, že je za to vel­mi obdi­vu­ji.

Dozvěděl jste se ze svě­ta hor­ní­ků něco, co Vám při­šlo pře­kva­pi­vé?

Překvapivé ani ne. Koneckonců v dole už jsem natá­čel něko­li­krát. Nicméně musím říct, že prá­ce hor­ní­ka vždy byla a bude vel­mi tvr­dá a pocti­vá. Co se týče prá­ce na fil­mu jako tako­vém, tak mě vel­mi pří­jem­ně pře­kva­pi­la veli­ce pozi­tiv­ní atmo­sfé­ra na pla­ce, navzdo­ry tomu, v jakých pod­mín­kách a v jakém pro­stře­dí natá­če­ní pro­bí­ha­lo.

Více na Kritiky.cz
Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa Rok 2019 je za dveřmi a takový kalendář, nad kterým vás ilustrace donutí chvilku postát a p...
Úlek ...
Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 19 ...
Xbox ovladače jsou stále na baterky, protože Microsoft má... Xbox ovladače jsou stále na baterky, protože Microsoft má smlouvu se společností Duracell. Dle...
Městečko South Park Recenze na animovaný seriál South Park: Hned na začátek je potřeba uvést, že ani já jsem nev...

Věděl jste něco o tom­to důl­ním neštěs­tí dří­ve? Nebo jste se o něm dozvě­děl až při natá­če­ní?

Něco málo jsem věděl, ale jak vel­ká to byla tragé­die a kolik lidí při ní při­šlo o život, jsem se dozvě­děl až při prá­ci na Dukle 61.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Post Coitum - Jakubisko si umí sehnat slavné herce25. února 2023 Post Coitum - Jakubisko si umí sehnat slavné herce Komedie, která se odehrává především v postelích a autech a u které vám bude dělat větší problémy uhodnout, kdo se s kým nevyspí než kdo se s kým vyspí. Ale přecejen je to komedie. Možná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ostrov – Recenze – 50 %5. února 2023 Ostrov – Recenze – 50 % Režisér a scenárista Rudolf Havlík uvedl loni do kin hned dva své filmy – fantaskní komedii plnou obludných stereotypů Po čem muži touží 2 a dějově vyprázdněnou fádní romanci Prezidentka – […] Posted in Filmové recenze
  • Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 %21. dubna 2022 Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 % Česká komedie Po čem muži touží, v níž se postava šovinistického šéfredaktora ocitla působením magického zaklínadla v ženském těle, byla zahájena myšlenkou, že ženy to mají v životě […] Posted in Filmové recenze
  • Zbožňovaný – Recenze – 40 %27. září 2021 Zbožňovaný – Recenze – 40 % Pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) je miláčkem všech. Jeho dospívající vnučka (Martina Czyžová) o něm dokonce plánuje napsat do školy obdivnou slohovou práci. Zdeněk se totiž jeví jako vzor […] Posted in Filmové recenze
  • Večírek – Recenze – 30%18. srpna 2021 Večírek – Recenze – 30% Komedie Večírek je režijním debutem herce Michala Suchánka, jenž ji natočil podle vlastní divadelní hry, jejíž text si sám adaptoval do filmového scénáře. Děj se točí kolem srazu bývalých […] Posted in Filmové recenze
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Jiří Langmajer slaví 55 let3. června 2021 Jiří Langmajer slaví 55 let V letech 1981-1987 studoval hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři. Již během studií ho režisér Karel Smyczek obsadil do významných rolí v seriálu Třetí patro nebo ve filmu Proč ? […] Posted in Profily osob
  • Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi19. listopadu 2020 Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi I když počasí zatím vánočně příliš nevypadá, rozběhlo se před pár dny natáčení nové romantické komedie Přání Ježíškovi. Jde o vánoční příběh odehrávající se během jednoho dne, ve kterém se […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05980 s | počet dotazů: 278 | paměť: 69998 KB. | 05.12.2023 - 06:29:32