Kritiky.cz > Recenze knih > Josef Václav Sládek: Já do lesa nepojedu. Náš kocourek

Josef Václav Sládek: Já do lesa nepojedu. Náš kocourek

Foto:Albatros Media a.s.
Foto:Albatros Media a.s.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Věděli jste, že auto­rem jed­né z nej­ob­lí­be­něj­ších bás­ni­ček pro bato­la­ta „Já do lesa nepo­je­du“ je vel­ký čes­ký bás­ník, nále­ží­cí k „Lumírovcům“ Josef Václav Sládek? Ten, kte­rý pře­ve­dl do češ­ti­ny celé dra­ma­tic­ké dílo Williama Shakespeara, je auto­rem Jisker na moři nebo Selských pís­ní a čes­kých zně­lek?

Kromě dodnes ceně­né bás­nic­ké tvor­by, do níž se pro­lí­na­la reflexe nepl­no­práv­né­ho posta­ve­ní vlast­ní­ho náro­da a inspi­ra­ce lido­vou pís­ní s kos­mo­po­lit­ním ori­en­ta­cí na svě­to­vé lite­ra­tu­ry, je Sládek auto­rem vzdor­né vlas­te­nec­ky ori­en­to­va­né poezie i refle­xiv­ní intim­ní lyri­ky, ale také zakla­da­te­lem moder­ní čes­ké poezie pro děti. Jsou to milé bás­nič­ky, inspi­ro­va­né domo­vem, pří­ro­doua  cyk­lem roku. Dvě z nich, Já do lesa nepo­je­du a Náš kocou­rek vydal Albatros v podo­bě lepo­re­la s ilu­stra­ce­mi Olgy Ptáčkové. V dob­rém smys­lu „naiv­ní“ ilu­stra­ce skvě­le dopl­ňu­jí Sládkovy ver­še a při­bli­žu­jí dětem děj bás­ně.

Půvabné hez­ky barev­né lepo­re­lo kapes­ní­ho for­má­tu potě­ší děti od dvou let.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,48563 s | počet dotazů: 242 | paměť: 74254 KB. | 25.05.2024 - 00:05:25