Kritiky.cz > Recenze knih > Dětské divadélko s loutkami. Pohádky o vlkovi

Dětské divadélko s loutkami. Pohádky o vlkovi

Foto:Albatros Media a.s.
Foto:Albatros Media a.s.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pohádky o prin­ceznách pat­ří k sérii Dětského diva­dél­ka s lout­ka­mi, kte­rou letos pro děti od 4 let vydá­vá Albatros. Děti se pro­střed­nic­tvím boxů s kuli­sa­mi a lout­ka­mi sezná­mí nejen s nej­zná­měj­ší­mi čes­ký­mi pohád­ka­mi, ale také se zákla­dy lout­ko­vé­ho diva­dla. A je vcel­ku jed­no, zda si obou­stran­né papí­ro­vé lout­ky vez­me do ruky rodič nebo dítě. Box nabí­zí poži­tek jak pro her­ce, tak pro divá­ka.

Samotný kufřík z pev­né­ho papí­ro­vé­ho kar­to­nu poslou­ží po roz­lo­že­ní jako jeviš­tě. V jeho útro­bách se skrý­va­jí kuli­sy, papí­ro­vé lout­ky a také krát­ký scé­nář, kte­rý dává dosta­tek pro­sto­ru fan­ta­zii.

V boxu Pohádky o vlko­vi se „ukrý­va­jí“ tři asi nej­zná­měj­ší pohád­ky, při kte­rých hlav­ní hrdi­ny ohro­žu­je vlk: O Červené kar­kul­ce, O vlko­vi a kůzlát­kách, O třech malých pra­sát­kách. Postavit si pro­to může­te kuli­sy kovář­ské díl­ny, cha­loup­ky, dom­ků tří pra­sá­tek, hlu­bo­ké­ho lesa i mýti­ny. Vystačíte si s lout­ka­mi vlka, Červené kar­kul­ky, babič­ky, vlka v babič­či­ně oble­če­ní, mys­liv­ce, pra­sá­tek, kůzlá­tek, pyt­le s kůzlát­ky a kozy.

Autorem krát­kých pohád­ko­vých scé­ná­řů je Klára Kolčavová, ilu­stra­ce vytvo­ři­la Mária Nerádová.

Stačí už jen posta­vit jeviš­tě, nachys­tat lout­ky a před­sta­ve­ní může začít. Je to jed­no­du­ché a zvlád­ne to kaž­dý rodič. 😊


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44770 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71642 KB. | 18.06.2024 - 01:09:31