Kritiky.cz > Recenze knih > Listování Mickeyho klubík - Moje první knihovnička 4 knížky zábavného učení s oblíbenými hrdiny

Listování Mickeyho klubík - Moje první knihovnička 4 knížky zábavného učení s oblíbenými hrdiny

Kubik
Kubik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jako kufřík půso­bí obal na čty­ři kníž­ky z edi­ce Moje prv­ní kni­hov­nič­ka, zamře­né ten­to­krát na Mickeyho Mouse a jeho přá­te­le – Kačera Donalda, Daisy, psa Pluta, Minnie a Goofyho. Děti si kníž­ky v oba­lu mohou vzít s sebou na ces­ty a ukrá­tit si čas hra­vým pro­cvi­čo­vá­ním barev, čísel, tva­rů a pro­ti­kla­dů.

Čtyři kníž­ky potě­ší i nejmen­ší děti, zhru­ba od tří let. Jsou vytiš­tě­né na pev­ném kar­to­nu jako stvo­ře­ném k tomu, aby jimi dět­ské ručič­ky lis­to­va­ly opa­ko­va­ně.

Knížka věno­va­ná čís­lům nau­čí malé čte­ná­ře počí­tat do dese­ti, a to za pomo­ci názor­ných obráz­ků a jed­no­du­ché­ho pří­bě­hu: „Mickey má jeden dům, Minnie pozo­ru­je dvě ješ­těr­ky, Donald napo­čí­tal tři žáby, Daisy vidí čty­ři papouš­ky, Goofy si poví­dá s pěti lach­ta­ny…“

Knížka věno­va­ná bar­vám pro­cvi­čí za pomo­ci obráz­ků a jed­no­du­ché­ho pří­bě­hu základ­ní bar­vy – čer­ve­nou, žlu­tou, zele­nou, oran­žo­vou a mod­rou.

Tvarům je věno­va­ná tře­tí kníž­ka ze série. Děti se za pomo­ci ní nau­čí, jak vypa­dá obdel­ník, troj­ú­hel­ník, kruh a srd­ce.

Zřejmě nej­těž­ší na pocho­pe­ní bude pro dět­ské hla­vič­ky kníž­ka nazva­ná Protiklady. Tady se bez sle­do­vá­ní obráz­ků neo­be­jde­me.  Děti se nau­čí roz­li­šo­vat, co je vpře­du a co vza­du, co zna­me­ná být ven­ku a co uvnitř, kdo je mok­rý a kdo suchý a jaký je roz­díl mezi tím být spo­ko­je­ný a nespo­ko­je­ný.

Díky vese­lým obráz­kům se tato kolek­ce sta­ne vel­mi oblí­be­nou i u vašich dětí. Myšák Mickey je totiž stá­li­cí, a to i v čes­ké kot­li­ně. „Zdomácněl“ tady už i Kačer Donald. Je až neu­vě­ři­tel­né, že ame­ric­ké děti baví Mickey Mouse už sko­ro deva­de­sát let. Od roku 1978 má dokon­ce svo­ji hvězdu na Hollywoodském chod­ní­ku slá­vy. Ani Kačer Donald není žád­ný mla­dí­ček – je mu sedm­de­sát tři let. Z hvězdy v Hollywoodu se těší od roku 2004. Kačer s Myšákem pat­ří mezi vůbec nej­ob­lí­be­něj­ší posta­vič­ky z díl­ny Walta Disneyho.

V pří­pa­dě Mojí prv­ní kni­hov­nič­ky Mickeyho klubík jde o vhod­nou vari­an­tu k cíle­né prá­ci s dět­mi, během níž je učí­me čís­la, tva­ry, bar­vy a pro­ti­kla­dy, a to hra­vou for­mou.


Moje prv­ní kni­hov­nič­ka: Disney. Mickeyho klubík
Žánr
: lite­ra­tu­ra pro děti
Nakladatelství: Egmont
Rok vydá­ní: 2017
Počet stran: nečís­lo­vá­no
Hodnocení: 100 %
Kniha ke kou­pi: AlbatrosMedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45153 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72282 KB. | 23.05.2024 - 13:54:19