Kritiky.cz > Recenze knih > Ragemoor - 90 %

Ragemoor - 90 %

DSC 2632
DSC 2632
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak dal­ší komiks. Tentokrát Ragemoor. Černobílý pří­běh o hra­dě, pra­starém, star­ší než lid­stvo, star­ší než Egypt. Je tak sta­rý, že pama­tu­je „Jurský park“ 🙂  Ale je v něm tolik tajem­né­ho a záhad­né­ho, že jeho his­to­rie vytvá­ří  mno­ho pověs­tí.

Původní komiks začal vychá­zet před něko­li­ka lety, kdy v roce 2012 začal vychá­zet for­mou seši­tů. Na kon­ci roku vydá­vá­ní v seši­tu (2012) se vydal v pev­ných des­kách jako sou­bor­né vydá­ní.

Komiks je 100 % čer­no­bí­lý, žád­né jiné bar­vy se nevy­sky­tu­jí, než stup­ně hod­ně tma­vé šedi. Spíše hlav­ně čer­ná a bílá. Celou kni­hu nakres­lil Richard Corben, kte­rý umí s posta­va­mi pra­co­vat. Lidské posta­vy mu bez pro­blé­mů jdou, ale nej­ví­ce se vyží­vá v pří­še­rách, kte­ré se vysky­tu­jí v 3. a 4. kapi­to­le. Není od věci, že jako kres­líř spo­lu­pra­co­val i na Hellboyovi Mike Mignoli.

Když jsem si pře­če­tl i jmé­no dru­hé­ho auto­ra, tak jsem odha­do­val, že to vlast­ně může být i Čech. Jedná se ale o rodin­né­ho Američana, kte­rý se váž­ně­ji pro­sla­vil až komik­su Ragemoor, i když s Richadem Corenem už spo­lu­pra­co­val na komik­sech, kte­ré pro­za­tím v Česku nevy­šly.

Rademoor, je hrad, jak asi už víte. Ale je to vlast­ně živý orga­nis­mus ve tva­ru hra­du. Žije v něm hlav­ní posta­va Herbert, se slu­hou, a při­je­de na návště­vu jeho strýc se sestře­ni­cí. Jedná se o prv­ní kapi­to­lu, a tak se postup­ně dozví­me i dal­ší věci, že to tako­vé, jak by mělo být, není,  postup­ně umí­ra­jí lidi, ne zrov­na při­ro­ze­nou (horo­ro­vou) smr­tí. Hrad má totiž své vlast­ní myš­le­ní a vše začí­ná být tem­né a hlav­ní posta­vy se setká­va­jí s nad­při­ro­ze­nem a stra­ši­del­ný­mi pří­še­ra­mi s dáv­ných časů. Jedná se spí­še o psy­cho­lo­gic­kou vál­ku hlav­ních postav pro­ti celé­mu hra­du, kte­rou samo­zřej­mě lidé nemů­žou pře­žít.

Komiksů, kte­ré jsem pro­za­tím četl, se mi ten­to komiks, zatím, četl nej­lé­pe a nej­sná­ze. Příběh je vysvět­len v kaž­dém oka­mži­ku. Každé vykres­le­né gra­fic­ké okno, má své tex­ty, a tak víme, co si posta­vy mys­lí. Vidíme jejich dia­lo­gy a myš­len­ky. Čteme přes­ně to, co od nich hrad sly­ší.

Myslím, že by neuško­di­lo vyzdvih­nout i čes­ký pře­klad, kte­rý je sro­zu­mi­tel­ný a odpo­ví­dá době, ve kte­ré se pří­běh ode­hrá­vá. Předkladatel si umí bez pro­blé­mů se slo­vy vyhrát a celý pří­běh, dis­ku­se i myš­len­ko­vé pocho­dy jsou v celém komik­su dob­ře sro­zu­mi­tel­né.

Ragemoor je sice tem­ný pří­běh s neo­če­ká­va­ným tem­ným kon­cem, kte­rý čte­ná­ře pře­kva­pí, ale to na kva­li­tě neo­bí­rá. Temná a čer­no­bí­lá kres­ba se k této kníž­ce bez pro­blé­mů hodí a pří­běh o tom, jak tem­ný hrad je vlast­ně živou­cí bytost, kte­rý chrá­ní sebe své potom­ky před cham­ti­vos­ti lid­stva, je mož­ná i tro­chu podob­né slav­ným dílům, kte­ré napsal tře­ba i Edgar Allan Poe, kte­rý napsal tem­né pří­běhy plné tem­né psy­cho­lo­gie.

DSC_2633


Scénář: Jan Strnad
Kresba:
 Richard Corben
Překlad: Jan Kantůrek
Počet stran: 112 čer­no­bí­lých + plno­ba­rev­ných
Vazba: váza­ná kniž­ní
Rozměry: šíř­ka: 169 mm
výš­ka: 245 mm
šíř­ka hřbe­tu: 12 mm
Věkové dopo­ru­če­ní: 14+
ISBN: 978-80-86839-70-7
EAN: 9788086839707

Knihu seže­ne­te na Comicscentrum.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Flash - zhrnutie epizódy 3x10 (94%)29. ledna 2017 Flash - zhrnutie epizódy 3x10 (94%) Barry Allen sa po zimnej prestávke vrátil. A zmenený úvod seriálu naznačuje, čo bude hlavnou zápletkou druhej polovice tretej série. Seriál začína zmenou, ktorú prinieslo zimné finále. […] Posted in Spoilery
  • #2107: Živí mrtví 31: Skrz naskrz prohnilé5. března 2020 #2107: Živí mrtví 31: Skrz naskrz prohnilé Živí mrtví 31: Skrz naskrz prohnilé (The Walking Dead Vol. 31: The Rotten Core)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 181 až 186 v […] Posted in Recenze komiksů
  • Paparazzi18. dubna 2005 Paparazzi Paparazzi - to je chlap (většinou), který stráví celou noc na stromě až mu mrzne zadek jen proto, aby vás vyfotil v co nejchoulostivější situaci. Teda ne vás, ale samozřejmě nějakou […] Posted in Filmové recenze
  • Descanse en piezas (1987)6. ledna 2015 Descanse en piezas (1987) Ne každé dědictví vám přinese radost a ne každý španělský film stojí za pozornost. Manželé Helen a Bob přijíždí na pohřeb tety Catherine, která jim ve své závěti odkázala […] Posted in Horory
  • Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %30. března 2022 Příchozí nutí k zamyšlení - 65 % Lidé jsou zvláštní tvorové. Dokážou se vyjadřovat v mnoha jazycích, a přesto jim může chybět porozumění. Bylo by možné se s mimozemšťany domluvit? Jsou komunikační dovednosti přenosné a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat13. září 2018 Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat Emily je hlavní postava nového románu Sarah Jio Láska z deníku. Po rozvodu se svým manželem odjíždí ke své tetě Bee na kouzelný ostrov Bainbridge. Stráví tam necelý měsíc. V růžovém […] Posted in Recenze knih
  • Death Note (2017)25. srpna 2017 Death Note (2017) Za mě obrovské překvapení a Wingard si u mě napravil chuť po bídné Blair Witch a je zpátky tam, kde ho mám rád jak za časů You´re Next a the Guest.Death Note překvapí spíš lidi ,kteří […] Posted in Krátké recenze
  • Farma SK – 8. série – 37. díl27. dubna 2017 Farma SK – 8. série – 37. díl https://www.youtube.com/watch?v=kEDnjAxfP0k Posted in Reality show
  • Nelituju - zimní romance pro všechny24. ledna 2022 Nelituju - zimní romance pro všechny Máte rádi zimu a snowboarding? Chcete prožít zajímavý a emotivní příběh mladé ženy? Tak právě vám je určena novinka s názvem Nelituju, jež vydalo nakladatelství Pointa ve společnosti […] Posted in Recenze knih
  • Jon Snow – Hra o Trůny13. dubna 2016 Jon Snow – Hra o Trůny „Nechci po tobě, aby zapomněl na své mrtvé. Já na svoje taky nezapomenu. Ztratil jsem padesát bratrů z Hlídky při Manceho útoku na Zeď. Ale žádám tě, abys teď myslel na své děti. Nikdy […] Posted in Profily postav
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93318 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71752 KB. | 14.06.2024 - 00:50:29