Kritiky.cz > Profily osob > MARIÁN LABUDA (1944)

MARIÁN LABUDA (1944)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přední slo­ven­ský diva­del­ní a fil­mo­vý herec pochá­zí z obce Hontianske Nemce v okre­se Krupina. Po absol­vo­vá­ní Vysoké ško­ly múzic­kých umě­ní v Bratislavě půso­bil ve Slovenském národ­ním diva­dle v Bratislavě, od roku 1968 v Divadle Na kor­ze (tuto legen­dár­ní bra­ti­slav­skou scé­nu spo­luza­klá­dal) a poté na Nové scé­ně v Bratislavě. Od roku 1990 je čle­nem čino­hry Slovenského národ­ní­ho diva­dla. Příležitostně spo­lu­pra­cu­je i s čes­ký­mi diva­dly. Od začát­ku 80. let se pra­vi­del­ně obje­vu­je v čes­ko­slo­ven­ských a poté v čes­kých fil­mech. Nezapomenutelnou posta­vu řidi­če Pávka ztvár­nil v poe­tic­ké kome­dii Vesničko má stře­dis­ko­vá (1985) reži­sé­ra Jiřího Menzela nomi­no­va­né na Oscara za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film. Se stej­ným reži­sé­rem vytvo­řil i dal­ší role v lite­rár­ních adap­ta­cích: Konec sta­rých časů (1989), Žebrácká ope­ra (1991) či Obsluhoval jsem ang­lic­ké­ho krá­le (1996). Zásadní byla role otce v tragi­ko­me­dii reži­sé­ra Martina Šulíka Záhrada (1995), za kte­rou zís­kal pres­tiž­ní­ho Českého lva za nej­lep­ší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli. Dále ho divá­ci moh­li vidět v netra­dič­ní adap­ta­ci hry Alfreda Jarryho Král Ubu (1996), ve váleč­ném dra­ma­tu Všichni moji blíz­cí (1999) či v pohád­kách Lotrando a Zubejda (1996), Čert ví proč (2003) a řadě tele­viz­ních seri­á­lů a insce­na­cí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,24240 s | počet dotazů: 268 | paměť: 69757 KB. | 05.12.2023 - 13:33:11