Kritiky.cz > Profily osob > ZUZANA BYDŽOVSKÁ (1961)

ZUZANA BYDŽOVSKÁ (1961)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Významná čes­ká diva­del­ní a fil­mo­vá hereč­ka se naro­di­la v Mostě. Po ukon­če­ní stu­dií na Státní kon­zer­va­to­ři v Praze se sta­la člen­kou herec­ké­ho sou­bo­ru Divadla Na zábrad­lí. V letech 1990 - 2000 byla v angaž­má v Činohře Národního diva­dla, poté se vrá­ti­la na svou původ­ní scé­nu a dnes je na vol­né noze. Hostuje např. v praž­ských diva­dlech Unglet, Kalich a Divadle Bez zábrad­lí. Debutovala jako jede­nác­ti­le­tá dív­ka v popu­lár­ním rodin­ném sním­ku reži­sér­ky Věry Šimkové-Plívové Přijela k nám pouť (1973). Stala se jed­nou z nej­ob­sa­zo­va­něj­ších čes­kých here­ček, zahrá­la si v řadě tele­viz­ních seri­á­lů a fil­mů. Je nosi­tel­kou pres­tiž­ní fil­mo­vé ceny Český lev a to hned tři­krát. Za nej­lep­ší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli za posta­vu mat­ky alko­ho­lič­ky v tragi­ko­me­dii reži­sé­ra Tomáše Vorla Gympl (2007). Za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli za posta­vu stat­kář­ky v dra­ma­tu Venkovský uči­tel (2007) reži­sé­ra Bohdana Slámy a dále za posta­vu mat­ky vyrov­ná­va­jí­cí se se ztrá­tou dítě­te v psy­cho­lo­gic­kém dra­ma­tu Mamas & Papas (2010) reži­sér­ky Alice Nellis. U stej­né reži­sér­ky se obje­vi­la v divác­ky úspěš­ných kome­di­ích: Perfect Days (2011) a Revival (2013). Dále ji divá­ci moh­li vidět např.: ve váleč­ném dra­ma­tu Lidice (2011), thrille­ru Ve stí­nu (2012) a napo­sle­dy ve vol­ném pokra­čo­vá­ní fil­mu Gympl v kome­dii Vejška (2014).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Jan Palach21. ledna 2022 Jan Palach Lidé jsou lhostejní. Češi jsou lhostejní. Uběhlo téměř padesát let od smrti Jana Palacha a já si kladu otázku, co by asi pociťoval, kdyby viděl současnou politickou situaci v ČR. Andrej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vejška17. srpna 2021 Vejška Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kam přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina (Jakub Kohák) je nekompromisní. Na školu se […] Posted in Galerie
  • Mstitel – Recenze – 40%29. června 2021 Mstitel – Recenze – 40% Česká komedie Mstitel, jenž je autorským počinem režisérky, scenáristky a producentky Lucie Klein Svobody, je záměrně napsaná a natočená tak, aby byla co nejvíc bizarní a ujetá. Její […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví7. června 2020 Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví Českým filmem se divákovi nezavděčíš. Na české snímky je obecně kladeno více nároků, než na zahraniční produkce. Jako by se divák cítil odpovědný za to, co se na plátně děje. A když se mu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vejška - volné pokračování Gymplu27. května 2020 Vejška - volné pokračování Gymplu Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod železničním mostem se připravují ke svému tajnému uměleckému počinu Petr a jeho kamarád  Michal. Žádná velká tvorba se ale nekoná, protože […] Posted in Retro filmové recenze
  • Venkovský učitel - nejlepší český film roku 200728. května 2019 Venkovský učitel - nejlepší český film roku 2007 Režisér Bohdan Sláma, autor ceněných filmů Štěstí nebo Divoké včely, přivedl na světlo světa pozoruhodný film, u kterého se zase jednou nemusíte stydět za českou kinematografii. Venkovský […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jan Palach17. srpna 2018 Jan Palach Tisková konference 9. 8. 2018 Posted in Galerie
  • Zuzana Bydžovská (matka)14. srpna 2018 Zuzana Bydžovská (matka) Zuzana Bydžovská (nar. 10. 10. 1961) v Mostě. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze se stala členkou souboru Divadla Na zábradlí. V letech 1990-2000 byla v angažmá v pražském Národním […] Posted in Rozhovory

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35059 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71933 KB. | 15.06.2024 - 10:40:15