Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > KLÁRA MELÍŠKOVÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne

KLÁRA MELÍŠKOVÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co Vás na posta­vě mla­dé bezdět­né vdo­vy Ester ve fil­mu Andělé všed­ní­ho dne fas­ci­no­va­lo a při­bliž­te divá­kům svou posta­vu.

Ester je zra­lá žena, kte­rá se po smr­ti man­že­la zno­vu sna­ží zapo­jit do živo­ta. Roli jsem bez váhá­ní při­ja­la, proto­že moje posta­va je co do roz­sa­hu nema­lá, po vět­ši­nu času jsem měla scé­ny s Bolkem Polívkou, nemu­se­la jsem se svlé­kat a film reží­ro­va­la Alice Nellis.

Vaše posta­va se po tra­gic­ké udá­los­ti cítí osa­mo­ce­ná a ve svě­tě smr­tel­ní­ků odci­ze­ná, přes­to má jedi­neč­ný čer­ný humor, odpo­ví­dá to i reál­né­mu živo­tu?

Humor je někdy obra­na, aby se člo­věk úpl­ně nezbláz­nil. A ze stej­né­ho důvo­du ten­to způ­sob komu­ni­ka­ce pou­ží­vá i Ester.

Vaší jedi­nou rados­tí ve fil­mu jsou jízdy - hodi­ny strá­ve­né v auto­ško­le pod vede­ním Karla (Bolek Polívka). Jaké to bylo hrát po boku Bolka Polívky?

Pro mě je Bolek vyni­ka­jí­cí herec a vždyc­ky jsem si přá­la se s ním setkat, stej­ně jako s Alicí Nellis a tak­to jsem je dosta­la v jed­nom balíč­ku…

Mezi sil­né fil­mo­vé momen­ty pat­ří scé­na, kdy ve svém bytě mlu­ví­te s řádo­vý­mi sestra­mi, kte­ré svým ate­is­mem pro­vo­ku­je­te, přes­to je zde cítit, že i když jste nevě­ří­cí, věří­te v něco, co nás pře­vy­šu­je, jak to cítí­te Vy?

Že nás něco pře­vy­šu­je je pod­le mě napros­to evi­dent­ní.

Konzultovala jste svou posta­vu s něja­kým odbor­ní­kem - psy­cho­lo­gem na „čer­stvé“ vdo­vy?

O tom­to anděl­ském téma­tu a o mé roli jsem mlu­vi­la se svo­jí „paní“, se kte­rou se učím pra­co­vat ener­ge­tic­ky.

Znala jste nove­lu Michala Viewegha Andělé všed­ní­ho dne, pokud ano, v čem Vás zau­ja­la?

Novelu od pana Viewegha jsem nečet­la.

Andělé všed­ní­ho dne jsou Vaší prv­ní spo­lu­pra­cí s Alicí Nellis, jak pro­bí­há její natá­če­ní a prá­ce s her­ci?

Práce s Alicí Nellis mi vyho­vo­va­la vel­mi, pro­to­že na mě nezvy­šo­va­la hlas, doká­za­la mi říct, co přes­ně po mě chce a doká­za­la na pla­ce vytvo­řit pří­jem­nou atmo­sfé­ru. A v pauzách koji­la malé­ho Františka…

Pokud zavzpo­mí­ná­te na rea­li­za­ci sním­ku, co Vás na natá­če­ní nej­ví­ce bavi­lo?

Bavilo mě setká­ní s Bolkem Polívkou a s Alicí Nellis a s ostat­ní­mi lid­mi z pro­jek­tu. Bavilo mě hrát ten pří­běh. Bavilo mě vymýš­let růz­né polo­hy té smut­né paní. A taky jsem obje­vi­la kouz­lo potá­pě­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Invalida: Film, který překonal MOST!1. května 2023 Invalida: Film, který překonal MOST! „Být, či nebýt?“ Prapůvod téhle smysluplné otázky historie přisuzuje už dánskému princi Hamletovi. K jaké odpovědi dospěl, to jsou známá fakta. Ale když si ji cca před 2 lety položil Tomáš […] Posted in Filmové recenze
  • Velká premiéra – Recenze – 40 %23. července 2022 Velká premiéra – Recenze – 40 % Velká premiéra je novým filmem režiséra, scenáristy a herce Miroslava Krobota, který jej stejně jako své předchozí celovečerní počiny Díra u Hanušovic a Kvarteto napsal spolu se […] Posted in Filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Vlastníci12. prosince 2019 Vlastníci O FILMU Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, […] Posted in Speciály
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR10. října 2018 Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde […] Posted in Retro filmové recenze
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)22. srpna 2018 Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu) Olga Hepnarová, poslední popravená žena v Československu, po letech čekání dostala "svůj" film. V režii dua Tomáš Weinreb (který si téma dostatečně osahal už v roce 2009 snímkem "Všechno […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63392 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72143 KB. | 29.02.2024 - 00:48:10