Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Neshody a proměny: Cesta k vytvoření filmu „Peggy Sue se vdala“ s Kathleen Turner a Nicolasem Cagem

Neshody a proměny: Cesta k vytvoření filmu „Peggy Sue se vdala“ s Kathleen Turner a Nicolasem Cagem

Photo © TriStar Pictures
Photo © TriStar Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve fil­mu „Peggy Sue se vda­la“ (1986) měla původ­ně hrát Debra Wingerová a reží­ro­vat ho měl Jonathan Demme. Mezi nimi však došlo k tvůr­čím nesho­dám a Demme pro­jekt opus­til, aby ho nahra­di­la Penny Marshallová, pro kte­rou to měl být celo­ve­čer­ní režij­ní debut. Marshallová měla tvůr­čí nesho­dy se sce­náris­ty a pro­jekt opus­ti­la. Winger pak z loa­ja­li­ty k Marshallové ode­šel. Marshallová pak v témže roce po odstou­pe­ní původ­ní­ho reži­sé­ra debu­to­va­la jako reži­sér­ka sním­kem Jumpin“ Jack Flash.

Produkční spo­leč­nost Rastar nabíd­la film Francisi Fordu Coppolovi v nadě­ji, že Wingerovou k pro­jek­tu při­lá­ká zpět. Nakonec se hlav­ní hvězdou sta­la Kathleen Turner. Do fil­mu byli obsa­ze­ni i dva Coppolovi pří­buz­ní: jeho dce­ra Sofia Coppola jako sest­ra Peggy Sue, Nancy, a jeho syno­vec Nicolas Cage jako Peggyin pří­tel a teh­dy odci­ze­ný man­žel Charlie. Cage poz­dě­ji uve­dl, že tuto roli nikdy nechtěl hrát, ale byl Coppolou něko­li­krát požá­dán; sou­hla­sil s tím, že roli vez­me, jen pokud ji doká­že zahrát s nad­sáz­kou.

Například...

Cage údaj­ně zalo­žil hlas své posta­vy na hla­se Pokeyho ze seri­á­lu „The Gumby Show“. Coppolovi a pro­du­cen­tům se hlas nelí­bil a Cage byl málem vyho­zen. Cageovi se však poda­ři­lo Coppolu pře­svěd­čit, že dělá dobrou vol­bu. V roz­ho­vo­ru z roku 2018 Turnerová uved­la, že byla na pla­ce zasko­če­na, když popr­vé usly­še­la hlas, kte­rý Cage zvo­lil při hra­ní své lás­ky, ale nemys­le­la si, že je jejím úko­lem řídit výkon jiné­ho her­ce. Místo toho si pro­mlu­vi­la s Coppolou a zepta­la se, zda Cageovu vol­bu schvá­lil. Když Coppola neza­sá­hl, Turnerová řek­la, že to zvlád­la tím, že se roz­hod­la komu­ni­ko­vat s Cageovou posta­vou způ­so­bem, kte­rý vysvět­lo­val koneč­né roz­ča­ro­vá­ní její posta­vy z minu­los­ti.

„Abyste byli dob­rým her­cem, musí­te být něco jako zlo­či­nec, být ochot­ni poru­šit pra­vi­dla a sna­žit se o něco nové­ho.“ (Wikipedia/IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Nicholasi Cagei!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05804 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72304 KB. | 22.04.2024 - 08:39:24