Kritiky.cz > Recenze knih > Otazníky detektiva Štiky

Otazníky detektiva Štiky

IMG 9540
IMG 9540
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha obsa­hu­je výběr z více, jak tře­ti­ny všech komik­so­vých pří­bě­hů detek­ti­va Štiky, kte­ré byly pub­li­ko­vá­ny v časo­pi­se Ohníček v 70. a 80. letech minu­lé­ho sto­le­tí. Každá strán­ka má samo­stat­ný pří­běh s řeše­ním na okra­ji strán­ky. Je to hezká nos­tal­gie, někte­ré pří­běhy jsou snad­né, někte­ré jsou slo­ži­té a tajem­né, i po odha­le­ní záha­dy. Každý pří­běh v kni­ze, je komiks o maxi­mál­ně šes­ti obráz­cích, ve kte­rém detek­tiv Štika řeší záha­du. Člověk se zaba­ví, a i natré­nu­je si i svůj postřeh, a je to vel­ká zába­va hlav­ně pro děti, kdy si s tou­to kni­hou může­te zpří­jem­nit dlou­hý čas, když někde čeká­te.

Tato kni­ha bude bavit malé, i vel­ké čte­ná­ře. I když záha­dy, star­ší gene­ra­ce, již zná, stá­le umí poba­vit. Na kon­ci kni­hy je uve­de­ná i edič­ní poznám­ka, tako­vé malé okno do minu­los­ti, pro ty, co nevě­dí, oč krá­čí. Kniha vypa­dá vábi­vě, a roz­hod­ně sto­jí za to si jí poří­dit. Ilustrace jsou, jak čer­no­bí­lé, tak poté i barev­né.


Žánr: Komiksy , Literatura čes­ká , Pro děti a mlá­dež
1. vydá­ní ori­gi­ná­lu: 2012
Počet stran: 120
Jazyk vydá­ní: čes­ký
Ilustrace/foto: Jiří Kalousek
Vazba kni­hy: pev­ná / váza­ná
ISBN: 978-80-00-02858-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51861 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71491 KB. | 24.06.2024 - 15:24:54