Kritiky.cz > Recenze knih > Vlkochodci

Vlkochodci

IMG 9542
IMG 9542
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha Vlkochodci je mis­trov­ským dílem, kte­ré vás uchvá­tí od prv­ní, do posled­ní strán­ky. Můžete se těšit na nevšed­ní pří­běh o ang­lic­ké dív­ce, a irské divo­žen­ce, kte­rá se v noci pro­mě­ňu­je ve vlka. Kniha je plná detai­lů a atmo­sfé­ry, kte­ré vám při­blí­ží kou­zel­ný svět Vlkochodců, v krás­ně zpra­co­va­ném komik­su o mno­ha strán­kách. Je to kni­ha, kte­rá vás oslo­ví, už na prv­ní pohled a nebu­de­te jí chtít odlo­žit. Jedná se o kni­hu pro všech­ny gene­ra­ce, a jejím zážit­kem roz­hod­ně nebu­de zkla­má­ni.

V komik­so­vé for­mě nabí­rá pří­běh Robyn a Mebh nové­ho roz­mě­ru, najde­te zde i něko­lik dechbe­rou­cích ilu­stra­cí. Vlkochodci, v ori­gi­ná­lu Wolfwalkers, jsou magic­kým pří­bě­hem o přá­tel­ství, rodin­ných vzta­zích a lás­ce k lesu, a k pří­ro­dě vůbec, jsou to mýty a magie. Kniha obsa­hu­je i pro­log, a dal­ší nové exklu­ziv­ní ilu­stra­ce od spo­lu­au­to­rů fil­mo­vé před­lo­hy reži­sé­ra Tomma Moorea a umě­lec­ké reži­sér­ky Marii Parejové.


Žánr: Literatura svě­to­vá , Komiksy , Fantasy
Vydáno: 2023 , Bambook
Originální název: Wolfwalkers: The Graphic Novel , 2020
Překlad: Eliška Boudová
Počet stran: 272
Jazyk vydá­ní: čes­ký
Vazba kni­hy: měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN: 978-80-271-3864-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42480 s | počet dotazů: 263 | paměť: 69363 KB. | 30.11.2023 - 15:28:25