Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Pelíšky: Nezaměnitelná vánoční klasika české kinematografie s dobovým humorem a kouzlem

Pelíšky: Nezaměnitelná vánoční klasika české kinematografie s dobovým humorem a kouzlem

Photo © Space Films
Photo © Space Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jen těž­ko bys­te hle­da­li čes­ký film, kte­rý se u nás zapsal jako tako­vá vánoč­ní kla­si­ka jako Pelíšky.

Nu, mož­ná ješ­tě Tři oříš­ky pro Popelku, ale zde už seznam kon­čí. Co k tomu víc říct? Pelíšky jsou per­fekt­ní rodin­ná kome­die, kte­rá vyni­ká svým vyni­ka­jí­cím smys­lem pro humor, dobo­vý­mi odka­zy a per­fekt­ním vystih­nu­tím a zhu­mor­ně­ním teh­dej­ší atmo­sfé­ry.

Film ve star­ších lidech doká­že pro­bu­dit nos­tal­gii, ale záro­veň obsa­hu­je jis­té kouz­lo, díky němuž se při něm i mlad­ší budou bavit. Díky tomu kouz­lu jste Pelíškům ochot­ni odpus­tit snad kaž­dou chy­bič­ku, ke kte­ré se fil­ma­ři (ne)dopustili, a jen si spo­ko­je­ně uží­vat tu správ­nou atmo­sfé­ru, kte­rou vám doza­jis­ta nadě­lí. Třeba pod stro­me­ček.

🤩🤩🤩🤩🤩

SYNOPSE

Konec 60. let, praž­ská čtvrť sta­ré Košíře. V jed­né dvou­pa­t­ro­vé vile tu žijí dvě rodi­ny - Šebkovi a Krausovi. Otec Šebek, pro­s­to­du­chý, ale dob­rác­ký důstoj­ník z povo­lá­ní, je zastán­cem panu­jí­cí­ho reži­mu. A stej­ně vehe­ment­ně obha­ju­je i vlast­ní neo­myl­nost v roli hla­vy rodi­ny. Elegantní otec Kraus, býva­lý odbo­jář s trp­kou váleč­nou zku­še­nos­tí, je nao­pak zary­tým odpůr­cem. Také on je pře­svěd­če­ný o tom, že má za všech okol­nos­tí prav­du - není pro­to divu, že se tihle dva nema­jí zrov­na v lás­ce. Jejich děti - gym­na­zis­ta Michal a jeho hezká spo­lu­žač­ka Jindřiška - však spo­lu vychá­ze­jí doce­la dob­ře. Zvlášť Michal by byl moc rád, kdy­by ho jeho sym­pa­tic­ká sou­sed­ka bra­la tro­chu víc na vědo­mí. Handicap klu­ka z fád­ní­ho „domá­cí­ho hřiš­tě“ je však pří­liš vidi­tel­ný. Mladému Šebkovi nezbý­vá nic jiné­ho než smut­ně při­hlí­žet, jak mu jeho prv­ní milost­né body kra­de samo­li­bý spo­lu­žák Elien s bez­vad­nou výba­vou „made in U.S.A.“, kte­rou mu posí­la­jí jeho skvě­le situ­o­va­ní rodi­če v diplo­ma­tic­kých služ­bách.

U Šebků a Krausů se zatím stří­da­jí rodin­né návštěvy. S plným nasa­ze­ním a ve vší obřad­nos­ti se tu sla­ví Vánoce, svat­ba i neče­ka­ný, bolest­ný pohřeb. Do zabyd­le­ných domác­nos­tí vtrh­nou i někte­ré novo­do­bé vymo­že­nos­ti v podo­bě umě­lo­hmot­ných lži­ček, neroz­bit­ných skle­nic a podiv­ných her pro sta­teč­né pio­ný­ry. Mládež zatím poku­ku­je po láka­dlech svě­ta kapi­ta­lis­mu a sna­ží se žít svůj vlast­ní, na rodi­čov­ských auto­ri­tách a „vel­ké“ his­to­rii nezá­vis­lý život. V sou­kro­mí rodin­ných pelíš­ků se tak čas od času ode­hrá­va­jí malá dra­ma­ta názo­rů a vzta­hů, kte­rá se v pamě­ti jejich účast­ní­ků otisk­nou už nej­spíš navždyc­ky.


Zdroj: Tisková zprá­va Total HelpArt T.H.A - 1999


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Pelíšky


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci21. prosince 2023 Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci MIROSLAV DONUTIL, otec Šebek Miroslav Donutil (*1951) se po absolutoriu na brněnské JAMU stal stálým členem Divadla na provázku, kde ztvárnil výrazné role především v inscenacích Balada […] Posted in Profily osob
  • Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci21. prosince 2023 Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci Petr Jarchovský (*1966) a Jan Hřebejk (*1967) společně vystudovali Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici a v letech 1987 - 1991 katedru scenáristiky a dramaturgie na pražské filmové a […] Posted in Profily osob
  • Pelíšky: Lidé (a zajímavosti) kolem Pelíšků21. prosince 2023 Pelíšky: Lidé (a zajímavosti) kolem Pelíšků „Film, jako je Pelíšky, vyžaduje účast výrazných hereckých osobností," říká režisér JAN HŘEBEJK. „Potřebovali jsme lidi, kteří nám postavy nejenom odehrají, ale kteří vnesou do příběhu své […] Posted in Speciály
  • Čtvrtstoletí Pelíšků8. dubna 2024 Čtvrtstoletí Pelíšků Mezi českými porevolučními filmy byla spousta kinohitů, ale jen málokterý z nich se stal novodobou klasikou, ze které by diváci dokázali citovat hlášky i […] Posted in Filmová klasika
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka16. června 2019 Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka Máme začátek osmdesátých let, zdánlivě nezničitelný komunismus je právě v posledním desetiletí své existence, ale pranic tomu nenasvědčuje. Džíny nosí jen ti, co sehnali bony a honem s […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe27. března 2024 Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe Jste-li vášnivými milovníky zvířat nebo domácích mazlíčků a nenechá vás nehezké zacházení se zvířaty chladnými, možná jste zatoužili shlédnout film GUMP – jsme dvojka, nový film […] Posted in Filmové recenze
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem23. prosince 2023 Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tonda, Slávka a kouzelné světlo – Recenze – 80 %12. listopadu 2023 Tonda, Slávka a kouzelné světlo – Recenze – 80 % Český animovaný snímek Tonda, Slávka a kouzelné světlo, natočený v koprodukci se Slovenskem a Maďarskem, upomíná sice na tradici československé loutkové animace z dob Jiřího Trnky, zároveň […] Posted in Filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73010 s | počet dotazů: 255 | paměť: 74518 KB. | 22.05.2024 - 14:09:34