Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Poslední přesun (1995)

Poslední přesun (1995)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O fil­mu Poslední pře­sun jsem věděl hned v době jeho vzni­ku, jako váš­ni­vý čte­nář časo­pi­sů Nemesis a Ikarie mi něco podob­né­ho samo­zřej­mě nemoh­lo unik­nout. V té době jsem ovšem film nevi­děl a s při­bý­va­jí­cí­mi lety v pod­sta­tě onen sní­mek zapa­dl takřka doko­na­le (dosud, mám dojem, nevy­šel ani na dvd, tak­že je na inter­ne­tu k „mání“ jen pře­ve­de­ný vhs záznam z tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní, což není zrov­na nic moc pro fajnšme­k­ry přes kva­lit­ní obraz).
Režisér Hanzlík nepat­ří (a nikdy nepa­t­řil) mezi tuzem­skou fil­mo­vou eli­tu, Poslední pře­sun je v pod­sta­tě jeho prvo­ti­na, na kte­rou navá­zal ješ­tě rodinným/záhadným fil­mem Do nebíč­ka, kte­rý kri­ti­ka sep­su­la tak důsled­ně, že Hanzlík se radě­ji uchý­lil ke tvor­bě pohá­dek pro děti s občas­ný­mi hrů­zostraš­ný­mi výjim­ka­mi (Crash Road). Vzato kolem a kolem, Poslední pře­sun je tak mož­ná jeho nej­vý­znam­něj­ší pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii. Je to film výji­meč­ný zejmé­na pro­to, že se jako jeden z málo u nás pokou­ší vstou­pit do žán­ru, kte­rý je tu stá­le vel­kou exo­ti­kou - posta­po­ka­lyp­tic­ká sci-fi. Snad s výjim­kou fil­mů „Konec srp­na v hote­lu Ozon“ a „Masseby“ bys­te v čes­ké - potaž­mo čes­ko­slo­ven­ské - tvor­bě něco podob­né­ho jen těž­ko hle­da­li.
Příběh se zamě­řu­je na tro­ji­ci tulá­ků, kte­ří pře­ží­va­jí v jes­ky­ní po kata­stro­fě, jež zasáh­la Zemi a díky níž se vět­ši­na lidí kam­si pře­su­nu­la. Kam a proč není ve fil­mu uspo­ko­ji­vě vysvět­le­no, ale zase tak moc to neva­dí. Co se sním­ku daří je urči­tě budo­vá­ní tajem­né a zne­po­ko­ji­vé atmo­sfé­ry, i pro­stře­dí (tem­né bun­k­ry, jes­ky­ně) je zvo­le­no vel­mi pře­svěd­či­vě. Co se mi ale nelí­bi­lo, to byla režie, film půso­bil v úvo­du nesku­teč­ně odpu­di­vým dojmem a her­ci (jinak jis­tě dob­ří - Bartoška, Mrkvička, S. Nováková) jako sku­pin­ka zfe­to­va­ných tram­pů. K tomu si při­dej­te ješ­tě abso­lut­ně se neho­dí­cí hudeb­ní dopro­vod od sku­pi­ny Lucie a výsled­kem je film, kte­rý jis­tě měl poten­ci­ál stát se kul­tov­ním poči­nem, ale na mno­ha detai­lech pros­tě a jed­no­du­še poho­řel a zapa­dl.
Škoda, podob­né odváž­né poči­ny mi v naší sou­čas­né kine­ma­to­gra­fii doce­la chy­bí...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Neviditelní - videa z novinářské premiéry29. července 2014 Neviditelní - videa z novinářské premiéry   Posted in Články
  • Tisková konference – seriál Neviditelní - 2. sada fotek25. července 2014 Tisková konference – seriál Neviditelní - 2. sada fotek Fotky ve větším rozlišení najdete na našem partnerském serveru 10Mpix.cz. Posted in Články
  • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […] Posted in Články
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem23. prosince 2023 Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Anděl páně23. prosince 2023 Anděl páně Mottem pohádky by mohla být modlitbička "andělíčku můj strážníčku, ochraňuj Petronelovu dušičku". Anděl Petronel v podání klasika Ivana Trojana je totiž učiněný smolař, popleta a hlavně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bolero9. října 2022 Bolero Pokud si člověk odmyslí hrůznost příběhu, o kterém Bolero vypráví, tak jde o docela působivý film. Střídá se zde klasické vyprávění se skoro až dokumentárními záběry některých dialogů a se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hádkovi jsou jednotka stupidity13. července 2022 Hádkovi jsou jednotka stupidity Pokaždé, když si říkám, že český film už nemůže klesnout hlouběji, vždycky nakonec vyjde nějaká čerstvá novinka a mně nezbývá než pomýleně kroutit hlavou a konstatovat: „Ano, oni to […] Posted in Filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Kurz manželské touhy – Recenze – 30 %31. října 2021 Kurz manželské touhy – Recenze – 30 % Nová komedie režiséra a scenáristy Radka Bajgara (Teorie tygra, Teroristka) a scenáristky Mirky Zlatníkové se odehrává v přírodním hotelovém relaxačním resortu, kam přijíždí pětice […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64021 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72199 KB. | 20.05.2024 - 20:04:09