Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Bolero

Bolero

Foto:BONTONFILM a.s.
Foto:BONTONFILM a.s.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud si člo­věk odmys­lí hrůz­nost pří­bě­hu, o kte­rém Bolero vyprá­ví, tak jde o doce­la půso­bi­vý film. Střídá se zde kla­sic­ké vyprá­vě­ní se sko­ro až doku­men­tár­ní­mi zábě­ry někte­rých dia­lo­gů a se zábě­ry typu „tak se to ten­krát sta­lo“.

Děj fil­mu se točí oko­lo zmi­ze­ní mla­dé medič­ky Mariky (Barbora Seidlová). Její polo­ob­na­že­ná mrt­vo­la je poz­dě­ji nale­ze­na ve Vltavě. Vyšetřování její smr­ti a zná­sil­ně­ní pro­bí­há něko­lik let. Do pří­pa­du jsou zata­že­ni samí dob­ře posta­ve­ní lidé. Synové (a bohu­žel i dce­ry) z lep­ších rodin i jejich rodi­če, kte­ří se sna­ží vyšet­řo­vá­ní mařit zastra­šo­vá­ním poli­cis­tů, pod­plá­ce­ním i mani­pu­la­cí s důka­zy.

Ačkoli se film distan­cu­je od sku­teč­né udá­los­ti, kte­rá se sta­la v 70. letech, je z něj cítit, že se sna­ží vysvět­lit, ty sku­teč­nos­ti, kte­ré kdy­si ve vyšet­řo­vá­ní poně­kud váz­ly. Např. kam se podě­la jed­na náuš­ni­ce zavraž­dě­né Mariky. Ve fil­mu se obje­ví celá řada zná­mých her­ců. Po diplo­ma­tic­ké kari­é­ře se k fil­mu vra­cí Martin Stropnický jako vyšet­řo­va­tel Hrazdíra, otce jed­no­ho z pacha­te­lů si zahrál Jiří Bartoška, kte­rý byl vyba­ven pohled­nou milen­kou Janou Štefánkovou.

Roli Artura Aksmana (syna Jiřího Bartošky) vyni­ka­jí­cím způ­so­bem ztvár­nil David Kraus. Jeho pro­jev byl oprav­du pře­svěd­či­vě ohav­ný viz jeho pro­hlá­še­ní „Trocha zná­sil­ně­ní jí neu­blí­ží“. Podobně ohav­nou roli měla i Anna Polívková, fil­mo­vá i sku­teč­ná dce­ra Bolka Polívky. Její výkon mě ale moc neo­slo­vil. Možná je moje vní­má­ní ovliv­ně­né mým názo­rem na tuto posta­vu. Daleko zvrh­lej­ší než samot­ní pacha­te­lé zná­sil­ně­ní mi totiž při­pa­dá při­hlí­že­jí­cí dív­ka, kte­rá své svě­dec­tví něko­lik let tají a maří tak vyšet­řo­vá­ní.


Foto:BONTONFILM a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Anděl páně23. prosince 2023 Anděl páně Mottem pohádky by mohla být modlitbička "andělíčku můj strážníčku, ochraňuj Petronelovu dušičku". Anděl Petronel v podání klasika Ivana Trojana je totiž učiněný smolař, popleta a hlavně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gumy - Co pak se to děje za zdmi továrního areálu?4. listopadu 2022 Gumy - Co pak se to děje za zdmi továrního areálu? Znáte Richarda Krajča? Toho zpěváka, co má kupu hitů? Komentátora Medůzy a občasného herce i v Národním divadle? Asi jo, že… a Davida Švehlíka? Toho, co si přál být knězem a nakonec […] Posted in TV Recenze
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem23. prosince 2023 Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Život pro samouky – Recenze – 40 %12. května 2023 Život pro samouky – Recenze – 40 % Českou vztahovou komedii Život pro samouky natočila a napsala režisérka a scenáristka Jitka Rudolfová (Zoufalci, Hodinářův učeň) podle románu „Láska pro samouky“ spisovatelky (a mimo jiné […] Posted in Filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Hoteliér - 65 %17. května 2022 Hoteliér - 65 % Herec Pavel Landovský má života plné zuby, nemoci mu ztrpčují každý den a nejraději by se vším skončil. Má však kolem sebe lidi, kterým stojí za zájem a úctu. Herecký kolega a režisér Jan […] Posted in Retro filmové recenze
  • Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 %21. dubna 2022 Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 % Česká komedie Po čem muži touží, v níž se postava šovinistického šéfredaktora ocitla působením magického zaklínadla v ženském těle, byla zahájena myšlenkou, že ženy to mají v životě […] Posted in Filmové recenze
  • Krásno17. srpna 2021 Krásno Adam a Michal, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech vracejí do Šumperka, do města, odkud „utekli", ale kde stále žije jejich minulost. Michalova matka je mrtvá několik let, Michalův […] Posted in Galerie
  • Po čem muži touží - Ze zákulisí25. září 2018 Po čem muži touží - Ze zákulisí Natáčelo se v Praze, ale na závěr natáčení se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kterému patří Pohádková vesnička.  Zde vznikaly scény výletu na kolech. V průběhu natáčení si museli herci […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly?25. září 2018 Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „Myslím si, že jsou situace, kdy si muž může dovolit rozčílit se, a ženě se vždycky řekne: „Nebuď […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13048 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72022 KB. | 22.02.2024 - 16:05:27