Kritiky.cz > Recenze knih > Přísně tajná

Přísně tajná

tajna
tajna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pevně věřím, že všich­ni milov­ní­ci detek­tiv­ních pří­bě­hů si rádi pře­čtou oddychov­ku s názvem Přísně taj­ná od Janet Evanovich, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství DOBROVSKÝ s.r.o., pro­to­že si u ní, stej­ně jako já, doko­na­le odpo­či­nou.

Hlavní hrdin­kou kni­hy je Stephanie Plumová, jež se živí dosti netra­dič­ní pro­fe­sí. Je lov­ky­ní odměn a neo­hro­že­ně honí pro své­ho bra­tran­ce Vinniho kri­mi­nál­ní živly, co se nedo­sta­vi­li k soud­ní­mu líče­ní. Jenomže to by neby­la Stephanie, kdy­by si čas od času nevza­la i něco nad rámec svých pra­cov­ních povin­nos­tí a nesekun­do­va­la Rangerovi coby před­su­nu­tá před­ní hlíd­ka. Svou pra­cí je doslo­va pohl­ce­na, baví ji a život bez adre­na­li­nu si vlast­ně už ani nedo­ká­že před­sta­vit.

Největší sla­bos­tí pro ni je však oso­ba mla­dé­ho a pohled­né­ho Rangera, kte­ré­mu jen stí­ží doká­že odo­lat. Přehoupne se ten­to pla­to­nic­ký vztah i v něco víc ane­bo si musí Step pro­za­tím nechat zajít všech­ny své chout­ky? Komu nako­nec dá před­nost? Bude to drs­ňák Ranger, nebo poli­cis­ta Morelli? Tak či onak, jis­té je, že už si musí Stephanie svůj milost­ný život koneč­ně uspo­řá­dat a vyře­šit.

 

Ranger mě chrá­ní pře­de vše­mi kro­mě jeho samé­ho. je jako pan­ter pro­ná­sle­du­jí­cí gaze­lu a odhá­ně­jí­cí všech­ny ostat­ní pre­dá­to­ry. Má rád lov. A já jsem ráda tou gaze­lou, i když v zájmu upřím­nos­ti bych měla říct, že mám blíž spíš k pré­rij­ní koropt­vi než ke gaze­le. Kůže se mi pod jeho dote­kem roz­pa­lu­je a jeho poli­bek mi spouš­tí v těle samé pří­jem­né pro­ce­sy. Z vlast­ní zku­še­nos­ti vím, že v poste­li je skvě­lý, také ale vím, že má svá tem­ná tajem­ství, kte­rá jsou pro něj důle­ži­těj­ší než sou­kro­mé vzta­hy. A vím, že je v mém nej­lep­ším zájmu držet si ho od těla. Navíc mám tak tro­chu pří­te­le...

Samotný pří­běh začí­ná v oka­mži­ku, kdy je na kau­ci pro­puš­těn oblí­be­ný pro­dej­ce oje­tin Jimmy Pollety, kte­rý pro­dá­val ve svém auto­ba­za­ru mno­hem víc než oje­tá auta. Na soud­ní líče­ní se však nedo­sta­vil, a to je prá­vě ta chví­le, kdy musí zasáh­nout lov­ky­ně odměn Stephanie Plumová tj. vypá­t­rat dotyč­né­ho uprch­lí­ka a dovézt jej zpět.

Po Jimmym se doslo­va sleh­la zem a nikdo neví, kde je. A ti kdo vědí, jsou z cesty­od­kli­ze­ni a nalez­ni mrt­ví. Vše se kom­pli­ku­je v oka­mži­ku, kdy se ter­čem aten­tá­tu, ač neú­spěš­né­ho, sta­ne samot­ný Ranger. Kulka sice minu­la, ale je jas­né, že útoč­ník se jen tak lehce nevzdá a zku­sí to zno­vu. Jedinou spo­leh­li­vou pomo­cí je Stephanie a to i za cenu, že před ní bude muset odkrýt i kou­sek sebe a kou­sek ze své­ho živo­ta a hlav­ně minu­los­ti.

Přibývá mrtvých, výhru­žek smr­tí, nechy­bí nájem­ní vra­zi ani ama­térští zabi­já­ci a Stephanie nezbý­vá, než do toho­to dění vho­dit návna­du v podo­bě Randyho Briggse, jež byl Polettiho účet­ní a zná všech­na jeho tajem­ství. Možná prá­vě pro­to se i on oci­tá na pomy­sl­ném sezna­mu lidí, kte­rých je potře­ba se co nejdří­ve zba­vit.... Podaří se jí nako­nec najít Polettiho a před­vést ho před spra­ve­dl­nost? A co vrah nebo vra­ho­vé? Dočkají se i oni spra­ve­dl­nos­ti nebo kul­ky mezi oči?

 

Kniha je napsa­ná ve vol­ném sty­lu, pro­lo­že­ném vtip­ný­mi až jíz­li­vý­mi dia­lo­gy hlav­ních pro­ta­go­nis­tů. Autorka si dala prá­ci s nápa­di­tým pro­stře­dím a do sil­né dějo­vé linie vlo­ži­la drob­né rodin­né pro­stře­dí, popis pro­blé­mů v prá­ci, ale i v sou­kro­mém živo­tě hlav­ní hrdin­ky. Na kni­ze se mi líbi­lo sklou­be­ní napě­tí, roman­ti­ky a všu­dypří­tom­né­ho zlo­či­nu. Kniha je vel­mi čti­vá, pou­ta­vá a své čte­ná­ře si roz­hod­ně najde!

Janet Evanovich

PŘÍŠNĚ TAJNÁ

Série Stephanie Plumová

Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu TOP SECRET TWENTY-ONE pře­lo­ži­la Markéta Jansová

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2017

Počet stran: 309


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Bostonský škrtič28. září 2023 Bostonský škrtič Filmy, které byly natočeny podle skutečných události a zločinů, anebo z části z nich alespoň čerpají, vždycky lákaly mou velkou pozornost. Nebylo tomu ani u Bostonského škrtiče, o němž […] Posted in Filmové recenze
  • Sleduje tě14. srpna 2023 Sleduje tě Nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a kdo si vás možná může vyhlédnout i jako další příští oběť... i o tom je thriller s příznačným názvem Sleduje tě z pera anglického spisovatele Charlieho […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
  • Případ Roubal10. července 2022 Případ Roubal Případ Roubal je třídílná minisérie, na jejíž shlédnutí jsem se hodně těšila a bohužel jsem byla dost zklamaná, neboť se vše točí pouze kolem vyšetřování samotného případu, hledání důkazů […] Posted in TV Recenze
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11377 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71734 KB. | 13.07.2024 - 12:15:19